Ændre tekststørrelse :
Forminsk tekst Normal tekst Forstør tekst

Uddannelsesudvalget

 

Koordinator for Uddannelsesudvalget: 

Torben Kelså
E: undervisning@bridge.dk

 

Kommisorum 

Uddannelsesudvalget har ansvaret for indhold og kvalitetskontrol af følgende DBf kurser:

  1. IT-uddannelse - BridgeMate og BridgeCentral
  2. Bridgelæreruddannelsen
  3. Klubturneringslederuddannelsen

Udvalget er sammesat af en fagansvarlig for hvert af de tre områder.

Den fagansvarlige har følgende opgaver:

  • Udfærdige og vedligeholde kursusprogram/kursusbeskrivelse
  • Udfærdige indholdet af certifikater for gennemført kursus
  • Udarbejde og vedligeholde certifikatprøver
  • Udvælge og vurdere det fornødne antal kvalificerede undervisere til de respektive kurser
  • Holde sig ajour med kurserne ved fx at jævnligt selv at undervise eller følge andres undervisning

De udpegede/autoriserede undervisere har ret til at certificere deres kursister, når kurset er gennemført i henhold til kursusbeskrivelsen, og kursisten har tilegnet sig færdighederne, som anført i kursusbeskrivelsen. 

Den autoriserede underviser udfærdiger listen, hvoraf det fremgår hvilke kursister, der har gennemført i henhold til kursusbeskrivelsen og har tilegnet sig færdighederne jf. kursusbeskrivelsen. Listen indsendes til den fagansvarlige der godkender den og videresender den til DBf's sekretariat, som herefter udsteder certifikaterne. 

Breddeudvalgets formand udpeger medlemmerne af Uddannelsesudvalget, samt det medlem af Breddeudavlget, der er leder af Uddannelsesudvalget. 

Såvel autoriserede undervisere som andre kan afholde uformel undervisning - altså undervisning der ikke følger uddannelesudvalgets kursusprogram. Kursister der har modtaget uformel undervisning kan ikke indstilles til certifikatprøver og har ikke krav på at kunne opnå merit for dele af eller hele det autoriserede kursusprogram.