Ændre tekststørrelse :
Forminsk tekst Normal tekst Forstør tekst

Vision og værdier

 

Vision

Danmarks Bridgeforbund har en overordnet vision som lyder:

Bridge er den førende tankesport, som er både rummelig og inkluderende og kan dermed udøves af alle.

 

Mission

Danmarks Bridgeforbund arbejder sammen med sine distrikter og klubber for, at:

 • alle aldersgrupper spiller turneringsbridge
 • flere spiller bridge i et konkurrencepræget miljø i regi af Danmarks Bridgeforbund
 • bridge udvikler sig i takt med samfundet, og kan derfor udøves i fleksible rammer efter spilleres behov
 • den enkelte bridgespiller oplever bridge som lærerigt, samværsskabende, fornøjeligt og udviklende

Danmarks Bridgeforbunds sekretariat ønsker:

 • At understøtte bridgespillet og dermed aktiviteter i regi af distrikter og klubber gennem en driftssikker og professionel administration og service samt sikre, at administrationen sker gennem effektive og omkostningsbevidste processer
 • Sekretariatet og Bridgebutikken ønsker at være en nyttig og frugtbar samarbejdspartner for distrikter og klubber - kendt for professionalisme, effektivitet og god service.

Indsatsområder

For at kunne opfylde DBf’s vision og mission er der besluttet en række strategiske indsatsområder for de kommende to år:

 • Udarbejdelse af frivilligpolitik
 • Vækstprojekt om etablering af egne bridgehuse/spillesteder med det formål at invitere flere ind i det fællesskab, som bridgen tilbyder, og synliggøre bridgesportens værdier
 • Hverveaktiviteter i regi af bridgecaféer, kulturnat, drop-in bridge m.v.
 • Udvikling og redesign af Danmarks Bridgeforbunds hjemmeside med henblik på at stimulere interessen hos nye medlemmer og spillere uden forudsætninger.

 

Værdier

Danmarks Bridgeforbund har vedtaget at alt arbejde skal have udgangspunkt i og måles på følgende værdier:

 • Fællesskab
 • Fair play
 • Glæde
 • Oplevelse