Distrikt Østsjælland Klubkonsulent

Søren Pirmo


Tlf.: 4082 2351
M@il: pirmo2203@gmail.com

 * Etablerer gode netværk klubberne imellem.

 * Ideer til fremtidige turneringer.
 * Ideer til klublivet generelt.
 * Erfaring skal deles og videreføres til fordel for vores sport.