Ændre tekststørrelse :
Forminsk tekst Normal tekst Forstør tekst

Duplikering af kort til forbunds-, kreds og distriktsturneringer

 

  • Kortfordelingerne skal frembringes manuelt eller med et af DBf godkendt edb-program.
  • Duplikering af kortene kan ske manuelt eller med duplikeringsmaskine.
  • Duplikering af kort til forbundets turneringer og til DBf-arrangerede internationale turneringer varetages af et DBf godkendt kortsorteringssted.
  • Duplikering af kort til kreds- og distriktsturneringer fortages af et DBf godkendt kortsorteringssted.
  • Ansøgning om godkendelse af kortsorteringssted stiles til DBf's sekretariat. Godkendelse medfører optagelse på offentliggjort liste over "Godkendte kortsorteringssteder", som findes på DBf's hjemmeside på internettet. 
  • Den person, der frembringer og registerer fordelingerne, skal sikre og garantere, at uvedkommende ikke har haft mulighed for adgang til fordelingerne. Fordelingerne (USB, mail, udskrift) skal transporteres og opbevares forsvarligt og om nødvendigt forsegles. Modtageren sikrer og garanterer, at uvedkommende ikke får adgang til fordelingerne. 
  • Tilsvarende krav gælder den person, der varetager duplikering, forsendelse og opbevaring af kortene samt modtageren af kortene.