Multihold

Resultatoversigt med bl.a. multihold

Disse multiholdresultater og kampresultater er IKKE officielle. Resultaterne er dannet på baggrund af spillernes egne indtastninger i BridgeMate og er ikke sjældent fejlbehæftede.  De officielle resultater findes her - de er indstastet på baggrund af den officielle resultatblanket. Der tages forbehold for evt. fejlindtastning samt evt. appeller. 

 

Foto: Charles