Multihold

Kampresultater, stillinger, multihold, kortfordelinger og startliste

Disse multiholdresultater og kampresultater er IKKE officielle. Resultaterne er dannet på baggrund af spillernes egne indtastninger i BridgeMate og er ikke sjældent fejlbehæftede.  De officielle resultater findes her - de er indstastet på baggrund af den officielle resultatblanket. Der tages forbehold for evt. fejlindtastning samt evt. appeller. 
 

Divisionsweekend 22.-23. september 2007. Foto: Charles