Program 2007-08

Praktiske informationer

Køge

Østsjællands BridgeCenter

Tlf.: 5665 8054

 

Tigervej 12-14, 4600 Køge

 

Århus

Tage Vanggård Centret

Tlf.: 8610 8147

 

Paludan Müllersvej 26, 8000 Århus C

 

Odense

Bridgehuset

Tlf.: 6618 3133

 

Bogensevej 27, 5270 Odense N

 

Bemærk, at nævnte telefonnumre er kontakten til selve spillestedet i tilfælde af forsinkelser eller lignende.

 

Op- og nedrykning

1. division

De to dårligst placerede hold rykker ned i 2. division.

2. division

De to bedst placerede hold rykker op i 1. division.
Det dårligst placerede hold rykker ud.

Kvalifikation

Det bedst placerede hold rykker op i 2. division.

 

Guld- og sølvpoint

1. division

5 guldpoint til holdet for hver vundet kamp.
Bonus til nr. 1+2+3 på hhv. 7, 5 og 3 GP for endelig placering.

2. division

3 guldpoint til holdet for hver vundet kamp.
Bonus til nr. 1+2 på hhv. 2 og 1 GP for endelig placering.

Kvalifikation

16 sølvpoint til holdet for hver vundet kamp.
Bonus til nr. 1+2 på hhv. 10 og 7 SP for endelig placering.

Det skal bemærkes, at bonussen tildeles hver spiller.
De optjente mesterpoint bliver ikke fremsendt, men indtastes i DBF's sekretariat.

 

Turneringsansvarlig

Poul Just, Odensevej 37, 5260 Odense S

E-mail: just@galnet.dk

Tlf. 66127088


1. division

 

Nr. 1

Signe Rasmussen - 75834783 - E-mail: signe.rasmussen@vgg.dk

Kirsten Rasmussen, Doris Blom, Tove Christensen, Inga Dalgaard, Ellen Langager

 

Nr. 2

Birte Eriksen - 86158071 - E-mail: birteeriksen@stofanet.dk

Anna Mette Nielsen, Grete Voldsgaard, Lene Rask Jepsen

 

Nr. 3

Bodil Haag – 56711924 – E-mail: Bodil.haag@get2net.dk

Jette Haag, Pia Larsen, Dorte Haas

 

Nr. 4

Pernille Jakobsen - 39633756 - E-mail: p@kontekst.dk

Inge Matzau, Katrine Martensen-Larsen, Susanne Rosthøj, Mette Winsløv, Susan Lund

 

Nr. 5

Karin Risom - 39662161 - E-mail: k.risom@get2net.dk

Pia Knak Jacobsen, Gurli Gøbel, Anette Dahlstrøm

 

Nr. 6

Gerda Holm - 36467830 - E-mail: eivind@events.dk

Ebba Glud, Merete Norske, Karen Larsson, Inge Glud, Britta Kristensen

 

Nr. 7

Kirsten Vesth-Hansen - 38198954 - E-mail: vesth.hansen@get2net.dk

Anne-Marie Frøhlich, Kirsten Skaanning, Anne-Mette Staugaard, Lone Mortensen, Maria Dam Mortensen

 

Nr. 8

Lene Scheibel - 57522616 - E-mail: lscheibel@kpmg.dk

Lise Mernøe, Birgitte Holm, Susanne Houlberg

 

Nr. 9

Team Lysholdt Consulting - (Maria Rahelt) - 41202255 - E-mail: mr@dk.ibm.com

Ulla Koch, Stense Farholt, Anita Jensen, Christina Mortensen, Helle Rasmussen

 

Nr.10

Team Dr. Nielsen, Århus - (Marlene Kirstan) - 30135335 - E-mail: MAKIR@danskebank.dk

Camilla Bo Krefeld, Ellis Dragenberg, Rikke Christiansen


2. division

 

Nr. 1

Charlotte Koch-Palmund - 26669693 - E-mail: charlotte-kp@eriksminde.dk

Amalie Koch-Palmund, Trine Bilde Kofoed, Tina Ege, Anna Christa Ege, Johanne Bilde Kofoed

 

Nr. 2

Margrethe Rykov - 33339920 - E-mail: rykov@mail.dk

Susan Just Olesen, Anna Von Lowsow, Hanne Oht, Charlotte Auken, Gitte Hecht-Johansen

 

Nr. 3

Lill Zeeberg - 45763136 - E-mail: Lz.md@velux.com

Tanja Stohn, Bettina Kalkerup, Grete Skafte, Tine Hynes

 

Nr. 4

Bente Rosenlund - 75291346 - E-mail: Ellen.Jensen14@skolekom.dk

Ellen Ejlskov Jensen, Lissie Slinkert, Anna Lise Friis

 

Nr. 5

Rita Raun - 74650893 - E-mail: Ritaraun@paradis.dk
Ulla Flagstad, Gerd Dollerup, Lise Mikkelsen

 

Nr. 6

Bente Aagaard - 26149416 - E-mail: benteaagaard@esenet.dk

Anne Aagaard, Inge Aagaard, Bodil Mosegaard, Sigrid Nielsen

 

Nr. 7

Inger Just - 66127088 - E-mail: Ingerjust@galnet.dk

Marianne Vestergaard, Birgit Poulsen, Lis Teusch, Inge Raaen Rasmussen, Karen Rasch

 

Nr. 8

Team Estatemæglerne, Otterup (Leise Hemberg) - 65993737 - E-mail: hemberg@vip.cybercity.dk

Marie Henriksen, Signe Thomsen, Susanne Thomsen

 

Nr. 9

Thordis Skjernaa - 86963416 - E-mail: bn@rs-gym.dk

Berit Skjernaa, Hanne Guldager, Dorrit Vagtborg

 

Nr.10

Ulla Porsdal - 55813639 -  E-mail: porsdal@mail.dk

Inge Haugaard Jensen, Grethe Engelhardt, Hanne Viborg Hansen


Kvalifikation

 

Nr. 1

Kamma Franch – 75411309 – E-mail: kammafranch@stofanet.dk

Birthe Lund Jensen, Jytte Faureholm, Irene H. Larsen, Vibeke Skiby, Kirsten Olesen


Nr. 2

Elin O. Larsen – 63167147  –  E-mail: oris@larsen.mail.dk

Pia Kristiansen, Nina Christiansen, Berit Eickhardt


Nr. 3

Kirsten Andersen – 75424564 – E-mail: kirstenkaae@stofanet.dk

Birgit Madsen, Ellen Friis Jensen, Marie Bak


Turneringsskema


Fælles for 1. og 2. division

 

3. –  4. november 2007

RD

Bord 1

Bord 2

Bord 3

Bord 4

Bord 5

1

10 - 1

3 - 2

4 - 7

5 - 8

6 - 9

2

2 - 10

1 - 3

8 - 4

9 - 5

7 - 6

3

10 - 3

2 - 1

4 - 9

5 - 7

6 - 8

 

19. – 20. januar 2008

RD

Bord 1

Bord 2

Bord 3

Bord 4

Bord 5

4

4 - 10

5 - 6

7 - 1

8 - 2

9 - 3

5

10 - 5

6 - 4

2 - 7

3 - 8

1 - 9

6

6 - 10

4 - 5

7 - 3

8 - 1

9 - 2

 

15. – 16. marts 2008

RD

Bord 1

Bord 2

Bord 3

Bord 4

Bord 5

7

10 - 7

9 - 8

1 - 6

2 - 4

3 - 5

8

8 - 10

7 - 9

1 - 5

2 - 6

3 - 4

9

10 - 9

8 - 7

4 - 1

5 - 2

6 - 3

 

1. division

 • 1. weekend: Bord 1+2 i Århus, Bord 3+4+5 i Køge
 • 2. weekend: Alle i Køge
 • 3. weekend: Alle i Køge

2. division

 • 1. weekend: Bord 1+2 i Køge, Bord 3+4+5 i Århus
 • 2. weekend: Alle i Odense
 • 3. weekend: Alle i Århus

Turneringsskema for hold i damekvalifikationen 2007/2008

 

 Sek

RD

Halv-

leg

BORD 1

BORD 2

BORD 3

Tidsskema

N-S

Ø-V

Spil

N-S

Ø-V

Spil

N-S

Ø-V

Spil

1

1

A1

1a

3b

1-10

2a

1b

11-20

3a

2b

21-30

Lørdag 13,15-14,30

B1

3a

1b

1a

2b

2a

3b

Lørdag

14,30-15,45

     2

Nye Kort

 

A2

1b

3b

11-20

2a

1a

1-10

3a

2b

21-30

Lørdag

16,00-17,15

B2

3a

1a

1b

2b

2a

3b

Lørdag

17,15-18,30

2

3

Nye

Kort

A3

1b

3b

21-30

2b

1a

11-20

3a

2a

1-10

Lørdag

19,30-20,45

B3

3a

1a

1b

2a

2b

3b

Lørdag

20,45-22,00

4

Nye

Kort

A4

1a

3b

1-10

2b

1b

21-30

3a

2a

11-20

Søndag

9,15-10,30

B4

3a

1b

1a

2a

2b

3b

Søndag

10,30-11,45

Holdene opdeler sig parvis til par a og par b, som bruges hele runden

6 mandshold kan ikke udskifte spillere inden for en runde

Spillene bliver liggende på bordet og parrene flytter sig inden for en runde.

Kortene må ikke blandes på noget tidspunkt i weekenden

 

Kvalifikation

 • 1. weekend:   3. – 4. november 2007  Alle i Århus
 • 2 weekend:  19. – 20. januar  2008  Alle i Odense

Ovenstående skema bruges begge weekender 


Tidsplan for alle spillesteder

 

Lørdag

1. kamp

1. halvleg

kl. 13:15 - 15:45

 

 

2. halvleg

kl. 16:00 - 18:30

 

 

Spisepause

kl. 18:30 - 19:30

 

2. kamp

1. halvleg

kl. 19:30 - 22:00

 

Søndag

2. kamp

2. halvleg

kl. 09:15 - 11:45

 

 

Spisepause

kl. 11:45 - 12:30

 

3. kamp

1. halvleg

kl. 12:30 - 15:00

 

 

2. halvleg

kl. 15:15 - 17:45

 

Rejseregler

Et hold anses i rejsesammenhæng for at bestå af 4 spillere, uanset man er tilmeldt med 5 eller 6 spillere på holdet. Rejseudgifter godtgøres fra holdets hjemby til spillested og retur i kilometerpenge, minus en egenbetaling på 200 kilometer i alt pr. spilleweekend. Kilometerpengene er kr. 2,00 pr. kilometer.

Hvis holdet passerer Storebæltsbroen eller sejler med færge fra hjembyen til spillestedet, bliver denne udgift fuldt dækket (én bil) både ud og hjem.

 

Holdkaptajnerne vil fra den turneringsansvarlige (Poul Just) i denne sæson modtage opgørelse over holdets udgifter inkl. overnatning. Det sker umiddelbart efter sidste weekend. Denne opgørelse bliver indsendt til Danmarks Bridgeforbund, hvorefter I får overført beløbet. Det skal bemærkes, at afstandene efter de nye regler er udregnet på grundlag af Kraks korts afstandsberegning. Rejsereglerne er beskrevet i Klubhåndbogens § 6.7.4-5

 

Overnatning

For hver spiller på holdet (dog højst 4), der aktuelt spiller, ydes en overnatningsgodtgørelse på kr. 160,00, såfremt der er mere end 65 kilometer fra spillerens bopæl til spillestedet. Substitutter, der ikke er meddelt Poul Just, vil ikke modtage overnatningsgodtgørelse.

 

Opmærksomheden henledes på

 • at der spilles med EDB-givne kort og multiholdberegning.
 • at der spilles "alle mod alle" i 40-spils kampe.
 • at multiholdregnskaber skal afleveres senest 15 min. efter hver halvlegs ophør, udfyldt med fulde navne, spilfører, slutkontrakt, score og IMP-beregning. Bordnummer (inkl. åbent/lukket), omgang, holdnumre og halvlegsbetegnelse skal være påført.
 • at resultatblanket skal afleveres senest 15 min. efter hver kamps ophør.
 • at der skal udfyldes et kontrolkort, der følger det først spillede spil i hver halvleg. Dette sker for at sikre, at de rigtige kort spilles ved begge borde og på den rigtige led.
 • at substitutreglerne findes i Klubhåndbogen § 6.2.11. I tvivlstilfælde kontakt DBF's sekretariat, tlf. 4847 5213.
 • at man ikke må diskutere spillene højlydt, da der spilles samme kort ved flere borde
 • at tobaksrygning i spillelokalet er forbudt.
 • at tændt mobiltelefon er forbudt i spillelokalet (hvis den ringer). Der henvises til Klubhåndbogens § 6.9.6.