Program damedivision 2009-10

 
Spillesteder
Køge
Østsjællands BridgeCenter
Tlf.: 56 65 80 54
 
Tigervej 12-14, 4600 Køge
 
Vejle              
Bridgehøjborgen
Tlf.: 75 83 71 07
 
Skovgade 15 A, 7100 Vejle
 
Odense
Bridgehuset
Tlf.: 66 18 31 33
 
Bogensevej 27, 5270 Odense N
 
Bemærk, at nævnte telefonnumre er kontakten til selve spillestedet i tilfælde af forsinkelser eller lignende.

Op- og nedrykning 
1. division
De to dårligst placerede hold rykker ned i 2. division.
2. division
De to bedst placerede hold rykker op i 1. division.
Nedrykning vil fremkomme senere
 
Guld- og sølvpoint
1. division
5 guldpoint til holdet for hver vundet kamp.
Bonus til nr. 1+2+3 på hhv. 7, 5 og 3 GP for endelig placering.
2. division
3 guldpoint til holdet for hver vundet kamp.
Bonus til nr. 1+2 på hhv. 2 og 1 GP for endelig placering.
Det skal bemærkes, at bonussen tildeles hver spiller. De optjente mesterpoint bliver ikke fremsendt, men indtastes i DBf's sekretariat.
 
Turneringsansvarlig
Ole Vesth-Hansen, Limfjordsvej 19, 2720 Vanløse.
Mobil: 24 45 64 49

1. DIVISION
 
Nr. 1
Margrethe Rykov, Telefon 33 33 99 20, E-mail mr@nzg.dk
Margrethe Rykov, Gitte Hecht-Johansen, Anna von Lowsow, Hanne Oht.

 

Nr. 2
Pernille Jakobsen, Telefon 40 35 62 61, E-mail p@kontekst.dk
Pernille Jakobsen, Inge Matzau, Susan Hjorslev, Mette Winsløv, Katrine Martensen-Larsen, Susanne Rosthøj
 
Nr. 3
Charlotte Koch-Palmund, Telefon 26 66 96 93, E-mail charlotte-kp@eriksminde.dk
Charlotte Koch-Palmund, Amalie Koch-Palmund, Trine Bilde Kofoed, Johanne Bilde Kofoed, Tina Ege, Anna Christa Ege
 
Nr. 4
Bodil Haag, Telefon 56 71 19 24, E-mail bodil.haag@mail.telenor.dk
Bodil Haag, Jette Haag, Pia Larsen, Dorte Haas
 
Nr. 5
Lilli Møller, Telefon 29 82 41 48, E-mail lilli-lima@live.dk
Lilli Møller Andersen, Kate Reiter, Karin Risom, Jytte Dahl, Lise Mernøe, Susanne Houlberg
 
Nr. 6
Birte Eriksen, Telefon 86 15 80 71, E-mail eriksen.birte@gmail.com
Birte Eriksen,  Anna Mette Nielsen, Grete Voldsgaard, Lea Troels Møller Pedersen, Lene Rask Jepsen, Camilla Bo Krefeld
 
Nr. 7
Lill Zeeberg, Telefon 45 76 31 36, E-mail  peter.zeeberg@dadlnet.dk
Lill Zeeberg, Mona Grethe Olesen, Ketty Jepsen, Bettina Kalkerup, Nell Rindahl, Eva Beildorff
 
Nr. 8
Kirsten Vesth-Hansen, Telefon 38 19 89 54, E-mail kirsten.vesth-hansen@get2net.dk
Kirsten Vesth-Hansen, Anne-Marie Frøhlich, Kirsten Skaanning, Anne-Mette Staugaard, Lone Dam Mortensen, Maria Dam Mortensen
 
Nr. 9
Helle Rasmussen, Telefon 66 18 85 20, E-mail heller@airalpha.com
Helle Rasmussen, Lone Bilde, Christina Lund Madsen, Anne-Sofie Mørch Houlberg
 
Nr.10
Team Estatemæglerne, Otterup; Telefon 65 99 37 37, E-mail   Hemberg@vip.cybercity.dk
Leise Hemberg, Marie Henriksen, Susanne Buus Thomsen, Signe Buus Thomsen
 

2. DIVISION
 
Nr. 1
Birgit Madsen, Telefon 60 64 35 70 , E-mail birgit.madsen@stofanet.dk
Birgit madsen, Kamma Franch, Annelise Aarhus, Irene Morttensen, Kirsten Kaae Andersen
 
Nr. 2
Helle Simon Elbro, Telefon 30 77 12 34, E-mail hse@hseconsult.dk
Helle Simon Elbro, Vera Petersen, Connie Thybo, Kate Henriques
 
Nr. 3
Nina Christiansen, Telefon 78 78 32 40, E-mail norgren@ofir.dk
Nina Christiansen, Berit Eickhardt, Elin Oris Larsen, Pia Kristiansen, Jane Norgren Hansen
 
Nr. 4
Team Møns Bank, Telefon 55 81 36 39, E-mail   porsdal@mail.dk
Ulla Porsdal, Inge Haugaard Jensen, Signe Olsen Bagger, Hanne Viborg Hansen
 
Nr. 5
Inger Just, Telefon 66 12 70 88, E-mail Ingerjust@galnet.dk
Inger Just, Marianne Vestergaard, Lis Theush, Karen Rasch, Hanne Isaksen, Inge Raaen Rasmussen
 
Nr. 6
Thordis Skjernaa, Telefon 86 96 34 16, E-mail thordis@skjernaa.dk
Thordis Skjernaa, Berit Skjernaa, Hanne Guldager, Dorrit Vagtborg
 
Nr. 7
Bente Rosenlund, Telefon 22 14 13 46, E-mail Ellen.Jensen14@skolekom.dk
Bente Rosenlund, Ellen Ejlskov Jensen, Anna Lise Fries, Lissie Slinkert
 
Nr. 8
Signe Rasmussen, Telefon 75 83 47 83, E-mail Signe.rasmussen@vgg.dk
Signe Rasmussen, Ellen Langager, Randi Bunke, Inga Dalgaard, Lena Mortensen
 

Turneringsskema


For 1. division
 
7. – 8. november 2009
RD
Bord 1
Bord 2
Bord 3
Bord 4
Bord 5
1
1 - 9
10 - 2
3 - 6
5 - 4
8 - 7
2
9 - 4
3 - 10
2 - 6
7 - 5
8 - 1
3
3 - 9
10 - 5
4 - 2
1 - 7
6 - 8
 

 

16. – 17. januar 2010
RD
Bord 1
Bord 2
Bord 3
Bord 4
Bord 5
4
1 - 10
6 - 4
9 - 5
8 - 3
7 - 2
5
10 - 4
1 - 6
7 - 9
5 - 8
2 - 3
6
6 - 10
4 - 1
9 - 8
2 - 5
3 - 7
 

 

13. – 14. marts 2010
RD
Bord 1
Bord 2
Bord 3
Bord 4
Bord 5
7
10 - 7
6 - 9
8 - 2
5 - 1
4 - 3
8
8 - 10
9 - 2
3 - 1
6 - 5
7 - 4
9
9 - 10
2 - 1
5 - 3
7 - 6
4 - 8
 
 • 1. weekend: Alle i Køge
 • 2. weekend: Bord 1 + 2 i Odense, 3 + 4 + 5 i Køge
 • 3. weekend: Alle i Køge 
2. division
 
7. – 8. november 2009
RD Bord 1 Bord 2 Bord 3 Bord 4
1 8 - 1 2 - 7 6 - 3 4 - 5
2 2 - 8 7 - 4 1 - 6 5 - 3
3 8 - 4 3 - 7 6 - 2 1 - 5
 
16. – 17. januar 2010
RD Bord 1 Bord 2 Bord 3 Bord 4
4 4 - 2 7 - 1 3 - 8 5 - 6
 
13. – 14. marts 2010
RD Bord 1 Bord 2 Bord 3 Bord 4
5 8 - 5 6 - 7 1 - 4 2 - 3
6 6 - 8 7 - 5 1 - 2 4 - 3
7 8 - 7 5 - 2 3 - 1 4 - 6
 • 1. weekend: Alle i Vejle
 • 2. weekend: Bemærk at der kun spilles 1 kamp i denne weekend (1. kamp)
  Bord 1 i Køge, bord 2 + 3 + 4 i Odense
 • 3. weekend: Alle i Odense
Opmærksomheden henledes på
 • at der spilles med EDB-givne kort og multiholdberegning.
 • at der spilles "alle mod alle" i 40-spils kampe.
 • at multiholdregnskaber skal afleveres senest 15 min. efter hver halvlegs ophør, udfyldt med fulde navne, spilfører, slutkontrakt, score og IMP-beregning. Bordnummer (inkl. åbent/lukket), omgang, holdnumre og halvlegsbetegnelse skal være påført.
 • at resultatblanket skal afleveres senest 15 min. efter hver kamps ophør.
 • at der skal udfyldes et kontrolkort, der følger det først spillede spil i hver halvleg. Dette sker for at sikre, at de rigtige kort spilles ved begge borde og på den rigtige led.
 • at substitutreglerne findes i turneringslederhåndbogens § 242. I tvivlstilfælde kontakt DBf's sekretariat, tlf. 4847 5213.
 • at man ikke må diskutere spillene højlydt, da der spilles samme kort ved flere borde
 • at tobaksrygning i spillelokalet er forbudt.
 • at tændt mobiltelefon er forbudt i spillelokalet (hvis den ringer). Der henvises til DBF's hjemmeside under regler/Turneringsbestemmelser og propositioner § 307A

 

Tidsplan for alle spillesteder

Lørdag
1. kamp
1. halvleg
kl. 13:15 - 15:45
 
 
2. halvleg
kl. 16:00 - 18:30
 
 
Spisepause
kl. 18:30 - 19:30
 
2. kamp
1. halvleg
kl. 19:30 - 22:00
 
Søndag
2. kamp
2. halvleg
kl. 09:15 - 11:45
 
 
Spisepause
kl. 11:45 - 12:30
 
3. kamp
1. halvleg
kl. 12:30 - 15:00
 
 
2. halvleg
kl. 15:15 - 17:45

 

I anden weekend spiller 2. division kun 1 kamp, lørdag fra 13:15 til 18:30

 
Rejseregler
Et hold anses i rejsesammenhæng for at bestå af 4 spillere, uanset man er tilmeldt med 5 eller 6 spillere på holdet. Rejseudgifter godtgøres fra holdets hjemby til spillested og retur i kilometerpenge, minus en egenbetaling på 200 kilometer i alt pr. spilleweekend. Kilometerpengene er kr. 2,00 pr. kilometer.
Hvis holdet passerer Storebæltsbroen eller sejler med færge fra hjembyen til spillestedet, bliver denne udgift fuldt dækket (én bil) både ud og hjem.
Efter sidste weekend foretager kaptajnen holdvis rejse- og overnatningsafregning via www.bridge.dk/medlimsinfo/afregningsblanketter
Det skal bemærkes, at afstandene efter de nye regler er udregnet på grundlag af Kraks korts afstandsberegning.  Rejsereglerne er beskrevet på dansk bridge hjemmeside under regler – turneringsbestemmelser - DBf's turneringer: Turneringsbestemmelser og propositioner
Overnatning
Overnatningsgodtgørelse gives kun til hold, som er berettiget til transportgodtgørelse den pågældende spilleweekend.
Til spillere på holdet, som bor mindst 100 km fra spillestedet, ydes der en overnatningsgodtgørelse på kr. 200,- pr. spiller pr. weekend (maks. 4 personer).