Klubledermøde

KLUBLEDERMØDER 2020

Klubledermøde afholdes fredag den 28. august 2020 kl. 18.00

Dagsorden

 

KLUBLEDERMØDER I 2018/19

Klubledermøde afholdt den 27. oktober 2019

Dagsorden

Referat fra den 27. oktober 2019

 

Klubledermøde afholdt den 6. april 2019

Dagsorden

Referat fra den 6. april 2019

 

Klubledermøde afholdt den 7. oktober 2018

Dagsorden

Referat den 7 oktober 2018

 

Klubledermøde afholdt den 10. februar 2018

Dagsorden møde den 10. februar 2018

Referat den 10.februar 2018

 

Klubledermøde afholdt den 8. oktober 2017

Dagsorden møde den 8. oktober 2017

Referat den 8. oktober 2017