Distrikt Østsjælland har nedsat flere udvalg - nogle er vedtægtsbestemte - andre er til fremme for medlemsudvikling og den daglige drift af Distriktet.

Herunder kan du finde oplysninger om udvalg nedsat under Distrikt Østsjællands bestyrelse. Der vil senere blive fulgt op med kommissorier for de enkelte udvalg.

 

Turneringsudvalg

Formål:
Turneringsudvalget er nævnt i distriktets vedtægter, og skal derfor altid være etableret.

Udvalget har til opgave at planlægge, gennemføre og følge op på alle turneringer, både af DBF og Kreds pålagte samt egne turneringer.

 

Formand: Bo Ulrik Munch

Øvrige: Per Egelund, Søren Pirmo

 

Regelfortolkende udvalg

Formål:

Det regelfortolkende udvalg skal udarbejde og vedligeholde det regelsæt, der sammen med øvrige regler og standarder definerer regler og bestemmelser, der er gældende for den sportslige del af distriktet arrangerede turneringer.
Udvalget skal endvidere reagere/besvare i forbindelse med henvendelser eller oplysninger fra distriktets udvalg og distriktets klubber, eller ved henvendelser fra, eller nye tiltag fra Danmarks Bridgeforbund.

 

Formand: Rudi Bjerregaard

Øvrige:  Jesper Knappe, Jesper Dubois

 

IT-udvalg

Formål:

Udvalget sikrer at anvendelsen af IT værktøjer er i overensstemmelse med DBf’s krav til an-vendelse, samt at disse virker optimalt.
Udvalget skal endvidere sikre at distriktets hjemmeside er velfungerende og i videst muligt omfang også opdateret.
 

Formand: Ejgil Sjøgaard

Øvrige: Michael Hvass Miller

Uddannelsesudvalg

Formål:

Udvalget er ansvarlig for planlægning af og gennemførsel af uddannelse i det af distriktets ønskede omfang.
Endvidere foreslår udvalget  indhold, der skal behandles på klubledermøder og forestår endvidere afviklingen af klubledermøder.

 

Formand: Per Egelund

Øvrige: Søren Pirmo, Visti Christensen

 

Planlægningudvalg

Formål:

Varetager udarbejdelse af sæsonplan i samarbejde med DBF og kreds.
Udvalget er ansvarlig for at udarbejde distriktets sæsonplan i samarbejde med DBf og kreds2, som bidrag til DBF´s ”Bridgealmanak” for den kommende sæson samt at sikre rettidig aflevering til DBF.s administration.

 

Formand:Bo Ulrik Munch

Øvrige: Rudi Bjerregaard, Visti Christensen