Ændre tekststørrelse :
Forminsk tekst Normal tekst Forstør tekst

U26-komite


Morten Bilde (formand), Claus Lund, Julie Hald Nielsen, Morten Bune Rasmussen, Birgitte Capion, Jane Norgren og Peter Jepsen.

 

Kommissorium

  •  At udbrede kendskabet til bridge blandt unge i Danmark.

Arbejdsopgaver

  • Registrere nuværende og fremtidige juniorer i centralt register
  • Knytte fastere bånd mellem juniorer, fx ved afholdelse af turneringer og lejre, aktivitet på de sociale medier mm.
  • Skabe kontakt til andre landes bridgeforbund med henblik på fælles ungdomsarbejde og udveksling af erfaringer
  • Arrangere propagandaturneringer for juniorer
  • Sikre tilstedeværelsen af egnet undervisningsmateriale til be­gyn­der­under­visning
  • Få juniorer indmeldt i Danmarks Bridgeforbund i organiserede klubber eller enheder
  • Etablere og opretholde kontakt til distriktsbestyrelser og inter­esse­rede klubledere angående ungdomsarbejde
  • Udvirke en årlig nettotilgang på min. 10% juniorer.