1. DIVISION DAMER

Nr. 1 Gerda Silke Holm

Gerda Silke Holm-Ebba Glud, Bente Christensen-Birgitte Holm


Nr. 2 Pernille Jakobsen
Pernille Jakobsen-Inge Matzau, Katrine Martensen-Larsen-Susanne Rosthøj, Helle Krogh-Nadia Bekkouche

 

Nr. 3 Anette Vainer
Anette Vainer-Charlotte Schwarz-Rosman, Jette Knudsen-Bodil Haag

 

Nr. 4 Thordis Skjernaa
Thordis Skjernaa-Berit Skjernaa, Hanne Guldager-Dorrit Vagtborg, Thordis Skjernaa-Johanne Broe

Nr. 5 Birte Eriksen
Birte Eriksen-Anna Mette Nielsen, Grete Voldsgaard-Rikke Christiansen

 

Nr. 6 Team Sketenty
Ketty Jepsen-Bettina Kalkerup, Eva Beildorff-Mona Grethe Olesen

 

Nr. 7 Trine Bilde

Trine Bilde-Charlotte Koch-Palmund, Johanne Bilde Kofoed-Majka Bilde, Tine Ege-Lotte Skaaning-Norris

 

Nr. 8 Team Chemometec
Leise Hemberg-Susanne Thomsen, Kirsten Steen Møller-Hanne Oht-Anna von Lowzow-Kate Runeberg-Leise Hemberg

 

Nr. 9 Kirsten Vesth-Hansen
Kirsten Vesth-Hansen-Jane Norgren Hansen, Lea Troels Møller-Dorte Cilleborg, Lone Mortensen-Maria Dam Mortensen


Nr. 10 Helle Rasmussen
Helle Rasmussen-Lone Bilde, Christina Lund Madsen-Anne-Sofie Houlberg

 


2. DIVISION DAMER
 
Nr. 1 Team Reinholdt Bridge & Travel

Vibeke Thomsen-Lisbeth Jønsson, Anne Marie Schrøder-Mette Koefoed

 

Nr. 2 Jonna Astrup

Jonna Astrup-Birgit Jensen, Grete Bundgård, Else Kristensen

 

Nr. 3 Karen Hornbeck

Karen Hornbeck-Helle Velschow-Rasmussen, Pia Mortensen-Ingrid Ledertoug, Dorota Liberski-Lisbeth Smed

 

Nr. 4 Helle Elbro