Ændre tekststørrelse :
Forminsk tekst Normal tekst Forstør tekst

Debatforum

Forum » Debat » Slå nu koldt vand i blodet!

Slå nu koldt vand i blodet!

E-mail notifications
 
 

Ifølge diverse danske statistikker er ca. 650 døde MED Covid 19 i kroppen - ikke AF Covid 19!

 

Og gennemsnitsalderen har været 82 år og de havde alle kroniske sygdomme og var helbredsmæssigt svage.

 

Vi klarede at afslutte 1.div og slutspil ultimo august uden syge eller døde - og mon ikke det samme vil være tilfældet i den kommende divisionsweekend.

 

Lad os nu få lov at spille bridge igen.

 

Jeg opfordrer DBF til så vidt det overhovedet er muligt at forsøge divisionsweekenden gennemført!

 

Med venlig hilsen

Thomas Berg

 

 

Reply

Replies

 
 
 

Hvor er jeg dog enig med dig Thomas!

Vi skal passe meget på smittespredning af coronaen og følge alle gode råd.

Men vi kan jo ikke sidde hjemmei sofaen i flere år, for det tror jeg vil tære meget mere på helbreddet.

Jeg er overbevist om, at der ikke er stor smittefare så længe vi sidder 4 ved et bridgebord uanset om det er med eller uden skærme.

Derimod tror jeg der er meget større fare ved rundeskift og pauser.

Så lad os passe på hinanden, men lad os samtidig leve, for der er jo et liv før døden der skal leves!

Reply
 

Jeg har i aften fået kendskab til, at man i et bridgehus med tre spillelokaler har fået oplyst, at man IKKE MÅ VÆRE mere end 50 mennesker samlet I ALT i bridgehuset. Svaret blev givet af Politiet.

Jeg forstår lysten til at spille bridge, men jeg er ikke, og kan ikke, og vil ikke synes det er en god idé at overtræde Politiets regler for at spille bridge.

MEN - jeg håber da man overvejer om man inden divisionsweekenden måske skulle forsøge at finde et større antal mulige spillesteder, hvor man kan være op til 50 - bare som en backup plan, hvis det ikke kun er i ét politidistrikt, at man har dén holdning jeg angiver ovenfor.

Aflysninger skal man gå langt for at undgå, men ikke så langt, at man ikke agerer i henhold til Politiets udmeldinger.

 

Reply
 

Fuldstændig enig Thomas (pånær med det der "af" og "med" - det er lidt fjollet)

 

Men jeg orker ikke at tage hele vejen til Århus for at se politiet lukke det hele ned efter 30 minutter.

 

For selv om vi sidder 50 mennesker i hvert lokale, så vil alle 100 jo blive blandet i løbet af weekenden - så de facto er vi jo en forsamling på 100 mennesker, der sidder sammen i 18 timer.

 

Jeg har desværre svært ved at se, hvordan vi skal slippe uden om reglerne, det er jo ikke kun Sundhedsmyndighederne, men politiet i Århus og København, der skal sige god for det.

Reply
 

Hej Richardt

Hvis der sidder 50 mennesker i et lokale, er det deres ansvar, at de ikke blander sig, med de 50 der sidder i det andet lokale. Hvis det er så kompliceret, at man ikke kan finde ud af det, må man jo blive hjemme. Alternativt sendes hjem.

Mandag spillede vi i Aarhus, og lokalerne var delt op i 4 lokaler, med egen indgang. Skulle man på toilet/cafe var der påbud om mundbind. Jeg var ikke i kontakt med folk fra andre lokaler end det jeg selv spillede i. Det fungerede ganske udemærket. Jeg ved at der arbejdes på evt at serverer maden i det lokale du tilhører, alternativt aflyse spisning. Man vil også lave en "DSB vogn", således at det ene lokale kan handle derfra, hvis de bliver tørstige. Man vil åbne op, for et toilet ude på gangen, som det ene lokale kan benytte sig af, alternativt kan man stille en toiletvogn op. 

1. division i den ene lokale, 2. division i den andet. En TU leder i hvert lokale. Der vil være 2 udgange fra det ene lokale og 3 fra det andet

Hvis der opstår problemer, er de selvforskyldte, og der er på ingen måde grund til, at de 100 mennesker skal/vil blive blandet.

Mvh

Lars Peter

Reply
 

Hej

I stedet for at vende alle mulige praktiske foranstaltninger der kan muliggøre afholdelse af turneringsbridge, skulle der nok fokuserers på om der i det hele taget skal afholdes noget som tiden er.

 

Jeg mener det er helt forkert at afholde denne weekends kreds4 bridge når man ser på, at samfundet to gange på kort tid har skærpet kravene til sammenkomster m.m. Antal smittede og indlagte svinger op og ned(mest op). Smitterisikoen når der skal spises, hentes kaffe, på toilet og strækken ben mener jeg ikke vi skal udsættes for.

 

Det haster vel ikke med at starte op med turneringen, der er sikkert mulighed for senere at finde en ny weekend.

 

PS

Jeg spiller bridge i dette efterår to gange om ugen i BKNord i Aalborg. 

 

Kim Nielsen

 

 

Reply
 

Helt enig med Lars Peter.

 

Vi behøver ikke blive mere katolske end paven.

 
Det er noget naivt, hvis man tror politiet har ressourcer til at vurdere spilleforholdene i hver eneste bridgeklub i kongeriget. Der er findes jo også andre fritidssysler, beværtninger mv., og det vil være ganske uoverkommeligt, hvis myndighederne i hvert eneste tilfælde skal foretage konkrete vurderinger.
 
Der er udstukket nogle retningslinier - endda forskellige sæt fra forskellige myndigheder, og så må den enkelte arrangør jo vurdere, om man mener, man lever op til det sæt, man nu synes passer bedst.
 
Vi lever ikke i en politistat, selv om de første skridt (forhåbentligt midlertidigt) er taget.
 
mvh
Johan Hammelev
Disclaimer: Er turneringsleder i mandagsklubben i Aarhus BK
Reply
 

Bridgeklubber rummer i den grad en stor andel af de mennesker der er særligt sårbare eller som er pårørende til nogen der hører til gruppen af særligt sårbare. 
Så vi bør om nogen udvise den største omhu.  
Jeg forstår slet ikke at man afholder nogen som helst ting, med mange mennesker i samme lokale. Hvor mange der er en passende grænse vil jeg overlade til myndighederne, alene fordi for mange kokke nu engang fordærver maden. Og myndighederne siger 50 og så må det være sådan. 

Jeg selv forstår så ikke, at folk ikke tager maske eller visir på, når de ikke sidder ned. Det ville være så enkelt lige at gøre det.  

Jeg er heldig, at spille i klubber der har skærme, men derudover vælger jeg at have maske på fra jeg kommer til jeg går. Så har jeg gjort hvad jeg kan.      ....   (samt naturligvis en masse spritten af)  

Og ja, det er træls, at det tager en del af det sjove fra os - men igen - helt ærligt, mon ikke vi overlever selvom der er en begrænset periode. 

Reply
 

Det er jo ikke kun dødstallet der er afgørende. Mange erfarer at de har langtids-skader efter at have været syge. 
Og i Nordjylland har et af sygehusene været hårdt ramt og har haft svært ved at kunne bemande deres job, fordi mange blandt personalet var blevet syge.   Og der er mange andre problematikker i dette. 
Så at fokusere ensidigt på dødstallet anser jeg for at være en overfladisk og lidet oplysende synsvinkel. 

Reply
 

Det er ikke for sjov, at myndighederne har oprettet et forsamlingsforbud, så max 50 mennesker kan samles. Vi har set skræmmende eksempler på, hvordan større forsamlinger har udløst et smitteboom, og det har ikke kun været ungemennesker under indflydelse af alkohol. Beslutningen om at spille divisionsbridge i weekenden er baseret på forbundets vurdering af reglerne og ikke en konkret tilladelse fra myndighederne. En løselig beregning viser at vi i weekenden vil være samlet langt over 100 personer i Blaksets bridgecenter. Godt nok skal vi være opdelt i forskellige "arrangementer" så vi kun er 50 personer i hvert lokale, men mon ikke ventilationssystemet er ligeglad med det? Det fordeler nok luften i alle lokaler uden hensyn til forbundets vurderinger. Danmarks Bridgeforbund kan ikke være tjent med, at der opstår bare et eneste smittetilfælde, fordi man vurderede forkert. Tænk jer om og udsæt den kommende divisionsweekend til foråret.

Søren Kraunsøe

Reply
 

Jeg er målløs! I den netop udsendte mail fra Forbundet står:

 

Det bemærkes dog, at forståelsen af et arrangement som selvstændigt, kan blive imødegået af politiet ved en konkret vurdering. Det skyldes, at det er meget vanskeligt at videreformidle myndighedernes retningslinjer på et sikkert grundlag, da myndighedernes udmeldinger ikke er entydige. Hertil kommer, at der er overladt betydelige skønsbeføjelser til politiet. 

 

Vi har med andre ikke sikkerhed for at afholde divisions weekenden og politiet kan til enhver tid lukke arrangementet ned.

 

Bryllupper, konfirmationer og andre (undskyld mig, vigtigere) arrrangenter har måtte acceptere reglerne fra myndighederne og nedskalere til 50 personer.

 

Men vi er åbenbart specielle. Vi ved, at vi samles mimimum 48 (hold) x 4 personer = 192 (i praksis nok langt flere) fordelt på København og Århus. Det er arrangementet, sådan er en divisions weekend - og der er ingen tvivl om, at vi kommer til at bryde reglen om 50 personer begge steder.

 

Vi vil alle sammen gerne spille bridge, men man skal altså opså overholde reglerne uanset hvor tåbelige man mener de er (og guderne skal vide, at jeg ikke er enig i håndteringen fra regeringen lige nu!).

 

Jeg synes det er en skændsel, at man i den grad finder på foranstaltninger (uanset at de giver mening - og ja, jeg tvivler helt ærligt på, at der ville ske smitte) og mener, at man er hævet over de regler, som andre må leve under. Det er fand'me et skidt signal at sende fra bridgemiljøet!

Reply
 

Jeg kan kun tilslutte mig de seneste 2 skribenter.
Få aflyst den divisionsweekend, og flyt den til foråret.

Man skal følge lovens ånd!!! og man laver ikke forsamlingsforbud for at genere os. 

Reply
 

I mange foreninger, herunder også Danmarks Bridge Forbund, er nogle valgt til at træffe beslutninger, andre udpeget til det og atter andre ansat til det. En del af disse mennesker i DBf har arbejdet hårdt og intenst for at forsøge at gøre det som de tror er rigtigt og som de tror er de flestes ønske. Det har været en hård kamp for disse mennesker siden i fredags at finde ud af hvad der skulle gøres. Vi kan altid diskutere om der er truffet den rigtige beslutning eller ikke, men vi kan være helt sikker på beslutningerne er truffet i bedste mening til det som man tror er til størst mulig glæde for de fleste.

 

Andre mener så, at de er bedre til at træffe beslutninger, og ved nøjagtig hvornår vi kan spille bridge igen, hvis vi ikke skulle spille denne weekend, hvor alt er planlagt. Sådan vil det nok altid være!

Reply
 

Poul Bo Madsen du rammer hovedet på sømmet her:

 

"... som de TROR er rigtigt og som de TROR er de flestes ønske."

 

Sådan kan man nemt komme til at tage en beslutning, som ikke er helt på linje med reglerne udstukket af myndighederne - og som man kan finde bl.a. på politiets hjemmeside:

 

Forsamlingsforbud på 50 personer i hele Danmark. Fra den 26. september kl. 12.00 gælder forsamlingsforbuddet på maksimalt 50 personer også for private arrangementer på restauranter og lignende.

 

Altså det er jo ikke fordi det er et "close call". Ved en divisions weekend i København og Århus er vi samlet over 100 mennesker pr. sted. Hvorfor er det, at der skal gælde specielle regler for os, men ikke for bryllupper, konfirmationer, konferencer, spejdere, ...?

Reply
 

Kære alle

Vi er så heldige at have myndigheder her i Danmark, hvis opgave er at tage sig af fællesskabets ve og vel. Det gør de også her i denne tid, hvor der er givet forsamlingspåbud på 50 personer. Det er ret nemt at forstå, idet der er udstedt en tydelig bekendtgørelse herom.

Når vi som forbund formidler det som værende vanskeligt at få entydig vejledning fra myndighederne, er det fordi de er ret tilbageholdende med at give dem skriftligt. Og vi vil naturligvis videregive de informationer vi har fået på den mest oplyste og ærlige måde.

Forbundets Hovedbestyrelse har således valgt at følge både bekendtgørelsen og de vejledninger der er indhentet, og ikke blot vores mavefornemmelse. Turneringen tilrettelægges så myndighedernes krav er overholdt, og der vil IKKE være mere end 50 forsamlet på noget tidspunkt.

Beslutningen står vi ved, selvom vi ved at der er nogle der gerne så det anderledes. Det er for mig at se et personligt anliggende for dem, og de kan følge den overbevisning som de vil.

Jeg må samtidig på det strengeste opfordre til at de retningslinjer der bliver givet til gennemførelsen af den kommende weekend følges af de deltagende hold. Der er af hovedbestyrelsen givet besked om at forsætlige overtrædelser ikke kun skal påpeges, men sanktioneres ved at de pågældende sendes hjem.

De bedste hilsner, Nis Rasmussen

Formand Danmarks Bridgeforbund

Reply
 

Til orientering:

 

13 medlemmer af bridgeklub smittet med corona

Kolding Bridgecenter har lukket ned for alle aktiviteter efter et større smitteudbrud blandt centrets medlemmer.

Det skriver JydskeVestkysten.

Hele 13 medlemmer er blevet smittet med coronavirus, hvor det første coronatilfælde blev konstateret mandag. Dagene efter tikkede nye smittetilfælde ind og derfor lukkede man helt ned for alle aktiviteter onsdag. 

- Da der var kommet fem-seks smittede på to døgn, tyder det på, at smitten er sket hos os, siger formand for Kolding Bridgecenter, Karin Korup Jungdal til avisen.

Klubben er delt op i afdelinger med mellem 24 og 50 spillere i hver afdeling, og bare i den ene afdeling har 9-10 spillere fået corona.

Formanden forklarer yderligere, at nogle spillere i klubben spiller i flere afdelinger af centret, og de er i berøring med mange andre medlemmer. Derfor skal centret lukkes ned.

 
Reply
1 2 3