Ændre tekststørrelse :
Forminsk tekst Normal tekst Forstør tekst

Ranglister 

 

Hvordan er ranglisterne lavet?

Ranglisten viser et gennemsnit af hver enkelt medlems registrerede mesterpoint de seneste tre år. Mesterpoint forældres aldrig, så en gang optjente (og registrede) mesterpoint vil blive stående på medlemmets "konto" til evig tid. Til forskel herfra viser ranglisten altså kun de tre seneste års registreringer. Tre år efter en registrering af nogle mesterpoint vil de altså forsvinde helt ud af ranglisten. 

Gennemsnittet er vejet således, at mesterpoint registreret det seneste år tæller fuldt ud. Mesterpoint registreret for mellem et og to år siden tæller halvt, og mesterpoint registreret for mellem to og tre år siden tæller med en tredjedel. 

En spillers ranglistepoint er summen af de således mere eller mindre devaluerede mesterpoint de seneste tre år. Resultatet ganges med 6 og deles med 11 for på den måde, at komme frem til et antal ranglistepoint, som kan forstås som det antal mesterpoint, medlemmet i gennemsnit har fået regisreret de tre seneste år. Gennemsnittet er vejet, så det seneste år tæller mest. 

I henhold til en beslutning i hovedbestyrelsen tæller mesterpoint vundet i robotturneringer ikke med i ranglisterne. Ændringen er gældende fra primo marts 2021. Baggrunden er, at ranglisterne skal afspejle bridge mod menneskelige modstandere.

 

Hvad kan ranglisten bruges til, og hvad kan den ikke bruges til?

Ranglisten viser som nævnt et vejet gennemsnit af, hvor mange mesterpoint hvert enkelt medlem har fået registreret de seneste tre år. Dermed er der tale om en tilnærmet styrkeliste, som f.eks. kan bruges til seedningsformål. 

Der er dog mindst to forhold, der betyder, at ranglisten ikke ukritisk kan tolkes som en styrkeliste eller en ratingliste. 

For det første baseres ranglisten på mesterpoint. Og mesterpoint belønner både gode resultater, men også flid. Jo mere man spiller, jo større chance har man for at vinde mesterpoint.

For det andet tager mesterpointene kun i begrænset omfang hensyn til modstandernes styrke. Hvis man forestiller sig, at landets stærkeste og landets svageste klub er lige store, vil de spille om lige mange bronzepoint i klubben hen over sæsonen. 

 

Hvad betyder de enkelte felter i ranglisterne?

Rang: Medlemmets placering (rang) på landsplan beregnet ud fra ranglistepointene. 

RangMP: Medlemmets ranglistepoint beregnet som et vejet gennemsnit af de tre seneste års mesterpointregisstreringer. 

Dd/mm/yy-dd/mm/yy: Tre kolonner med de tre seneste års mesterpointregistreringer. 

Mesterpoint (MP)