Ændre tekststørrelse :
Forminsk tekst Normal tekst Forstør tekst

Kortsortering

 

Duplikering af kort til forbunds-, kreds- og distriktsturneringer

  • Kortfordelingerne skal udarbejdes manuelt eller med et af DBf godkendt edb-program.
  • Duplikering af kortene kan ske manuelt eller med duplikeringsmaskine.
  • Den person, der udarbejder og registrerer fordelingerne, skal sikre og garantere, at uvedkommende ikke har haft mulighed for adgang til fordelingerne. Fordelingerne (USB, mail, udskrift) skal transporteres og opbevares forsvarligt og om nødvendigt forsegles. Modtageren sikrer og garanterer, at uvedkommende ikke får adgang til fordelingerne.
  • Tilsvarende krav gælder den person, der varetager duplikering, forsendelse og opbevaring af kortene samt modtageren af kortene.