Ændre tekststørrelse :
Forminsk tekst Normal tekst Forstør tekst

Klubpartnere

 

Alle klubber og distrikter kan ganske gratis trække på vore klubpartnere. Assistancen kan spænde lige fra telefonsamtaler og mailkorrespondance til lokale besøg, kurser, seminarer osv.
De er i stand til at hjælpe på alle fronter, enten selv eller ved at tilvejebringe de rette kompetencer.

 

Nye klubpartnere 

Forslag  til nye klubpartnere behandles af Breddeudvalget, hvor man bedst muligt sikrer, at ansøgerens profil matcher det ønskede. Der er tale om et meget spændende, men også meget udfordrende arbejde. Vi lægger vægt på såvel viden som på smidighed, idet en klubpartner skal kunne begå sig alle niveauer, og være i stand til at løse varierede organisatoriske opgaver.
Ethvert medlem af DBf kan i princippet blive klubpartner, men grundet arbejdets indhold anbefales det, at man ikke sidder på ledende poster i en distriktsbestyrelse el. lign., og at man i det hele taget er så uafhængig som muligt. På denne måde sikrer vi, at klubpartner på bedste måde kan varetage den enkelte klubs interessser. 

 

Hvad man kan bruge en klubpartner til

 

Nye Klubber

  • Sammen med sekretariatet skal det sikres, at klubben kommer godt fra start, og føler sig hjemme i fællesskabet.
  • Være medvirkende til, at diverse informationsmateriale fra forbundet er tidssvarende og dækkende
  • Orientere om diverse tilbud og rabatordninger, som forlaget tilbyder

 

Eksisterende klubber

  • Finde inspiration til forbedring af klublivet.
  • Optimere organisationen og arbejdsdelingen bedst muligt. 
  • Inspirere til start af bridgeundervisning for nye medlemmer.
  • Inspirere til løbende højnelse af standarden i klubben via videregående undervisning, samarbejde med andre klubber mv. 
  • Orientere om BridgeMate mv., således at der til enhver tid er den bedst mulige resultatformidling. 

 

Distrikter

  • Inspiration til nye tiltag i distriktet (undervisning, sociale islæt, alternative turneringer).
  • Samarbejde med andre distrikter (fælles turneringer, undervisning, fastholdelse af medlemmer, større tilslutning til forbundsturneringerne.

 

 

Steen Løvgreen

E: hanst4760@gmail.com
T: 2966 6255


Læs mere om Steen

 

Thomas Schønfeldt

E: thomas.garfield@gmail.com
T: 2679 2422


Læs mere om Thomas

Hans Kristian Sørensen

E: hksoerensen@outlook.com
T: 2925 6008


Læs mere om Hans Kristian
 

Niels Fensbo

Bornholm

E: nielsfensbo@gmail.com
T: 4042 6443


Læs mere om Niels