Ændre tekststørrelse :
Forminsk tekst Normal tekst Forstør tekst

Debatforum

Forum » Debat » Et bevis for, om divisionen burde aflyses eller ej

Et bevis for, om divisionen burde aflyses eller ej

E-mail notifications
 
 

... kan ikke føres. Der er mange faktorer involveret, og der må foretages en helhedsbetragtning. Det vil nødvendigvis være et spørgsmål om holdninger, hvordan de forskellige faktorer skal vejes op mod hinanden. Og intet kompromis er muligt - enten skal turneringen spilles færdig, eller også skal den ikke.

 

Rico og Jesper nævner, at det er mærkeligt, at alle de positive erfaringer fra obs-turneringen ikke førte til, at man besluttede at spille divisionen færdig på RealBridge, når man nu afventede disse erfaringer. Det er nok bare udtryk for, at det i sidste ende ikke vejede tungt nok, da beslutningen skulle tages.

 

Til nogle af de enkelte spørgsmål:

 

Hvis alternativet var BBO, ville mit svar være klart nej. Det ville være et mirakel, hvis der ikke blev snakket i krogene om uærligt spil bagefter. Men nu har vi heldigvis også RealBridge. Her er mit svar "måske", men der er mange ukendte faktorer. At nogen skulle have en fordel, fordi de er mere vant til platformen, er næppe afgørende. I Ungarn har de i nogle år spillet deres divisionsturnering på tablets på spillestedet, og det tilpasser folk sig hurtigt. Og de klarer det også efter en uge på arbejde.

 

Et andet spørgsmål er planlægningen. Vi får behov for at inddrage nogle ekstra weekender. Kan vi tillade os det? Ja, mener nogle; ingen har alligevel nogen aftaler i deres kalender for tiden. Nej, mener andre; de har lagt planer uden dog at være sikre på, om de kan gennemføres. Spørgsmålet er, hvor meget man kan forlange, at de tilmeldte spillere er parate til at sætte til side på andre datoer end de oprindeligt meddelte. Det kan man ikke opstille en færdig formel for. Min holdning er, at mere end én weekend er temmelig problematisk. Andre mener, at de bare kan skaffe substitutter.

 

Et tredje spørgsmål er usikkerhedsmomentet om forsamlingsrestriktioner, for vi bør spille fysisk, hvis det kan lade sig gøre. Men hvis vi melder nogle datoer ud nu, har vi ingen anelse om, hvorvidt arrangementet faktisk bliver til noget - det var vi allerede igennem sidste sommer - eller om vi skal falde tilbage på online-spil og acceptere at aflyse alle reservationer m.v.

 

Et fjerde spørgsmål er, om folk er "i form", fordi de måske ikke har spillet meget i denne sæson. Her er min holdning klar: Det er deres eget problem.

 

En mulighed ville være at forlænge sæsonen ind i efteråret for divisionsturneringens vedkommende. Men vi aner ikke, om det er realistisk.

 

Jens Ove nævner, at man kunne holde en afstemning blandt divisionsholdene og lade flertallet bestemme. Men det ville i mine øjne ikke være sportsligt forsvarligt, hvis et væsentligt mindretal ikke er i stand til at gennemføre turneringen på jævnbyrdige vilkår. Hvis der var tale om 1-2 hold (ud af 48), ville jeg kunne acceptere det, men næppe mere. Her spiller det også ind på min vurdering, at der kun er afviklet én weekend i divisionsturneringen, og én mindre end dét i damedivisionen. Sidste år var en helt anden situation. Når jeg ikke har problemer med, at der kom hele tre afbud til den sidste weekend 2. division for damer sidste år, skyldes det især, at der ikke er nedrykning fra denne division.

 

Måske er vi pga. omstændighederne nødt til at tænke online-afvikling ind i divisionsturneringen på længere sigt, fordi den nuværende situation ikke vil ændre sig i de nærmeste 3-4 år? Men det er jeg sikker på at de fleste af jer ved mere om, end jeg gør (og det er ikke ment som en spydighed).

Reply

Replies

 
 
 

Fin redegørelse fra Jacob.

 
Selvfølgeligt kunne man have gennemført divisionsturneringen, hvis det var det, man ville for enhver pris. Men der var ingen lette løsninger.
 
Nu er det besluttet at gennemføre Corona-DM opdelt i forskellige niveauer.
Hvis alle 1. divisionsholdene melder sig og placeres i niveau 1, kan alle os med abstinenser vel cirka få de fix, vi trænger til.
 
Hvis DBF og klubberne er lidt opfindsomme, kunne man sagtens lokke flere med på de lavere niveauer ved at tilmelde X-købing niveau-B og X-købing niveau-C med en lille bruttotrup til hvert hold, så man får fleksibilitet mht. holdopstillinger, og måske på den måde får lokket flere med til holdturneringsbridge på længere sigt. Divisionsturneringen tæller omtrent 250 spillere, som for de flestes vedkommende har været der de sidste 20-50 år.
 
Det digitale spil er kommet for at blive og for mig at se, ligger det fx lige til højrebenet at lade den hendøende pokalturnering blive digital på permanent basis. Lavere omkostninger og ingen bøvlet logistik og transport. Måske opdelt i en pokal-elite og pokal-klubspiller.
 
Hvis ikke DBF og klubberne er på tæerne, vil underskoven af gule/sorte klubber få frit spil, og derudover vil mange spillere nok vælge robot- og BBO-turneringer.
 
Kort sagt: divisionsspillerne skal holde op med at klynke og tage de muligheder der byder sig, og så iøvrigt hjælpe deres respektive klubber med at få lokket flere spillere til at bruge de aktuelle tilbud.
 
mvh
Johan Hammelev, divisionsspiller siden 198x
Reply
 

Hvor der er vilje, er der en vej!

 

Nu har snart alle i TUK skrevet i en af disse tråde om aflysning – så vil jeg da også som ”yngste medlem” komme med nogle af mine betragtning (blev medlem af TUK omkring starten af december, tror jeg nok det var).

 

Hvor der er vilje, er der en vej, og dét udsagn tror jeg fast og holdent på, og jeg har gentagne gange brugt det i de diskussioner jeg har deltaget i omkring Divisionsturneringen.

 

Men bare fordi der er nogle, der har en vilje i den her sag, kan man så påtvinge dem, der måtte have en anden vilje? Jeg ved det egentligt ikke helt med sikkerhed, men jeg har ladet mig overbevise af de personer, der siger, at man ikke kan tillade en så ”drastisk” ændring i afviklingen i forhold til dét man har i reglerne for afvikling af Divisionsturneringen. Det er også derfor, at der i reglerne for divisionsturneringen fremover vil skulle indskrives noget om, hvordan man kan eller ikke kan bruge elektroniske platforme i fremtiden.

 

I en anden tråd skriver Anita Buus Thomsen, at man i TUK og HB burde have vidst, at det er gået som det er gået med det her forsamlingsforbud og corona, og at man burde have haft god tid til at finde et alternativ til aflysning. MÅSKE?!

Jeg vil vædde med hvem som helst om, at en udmelding i starten af november om, at man skulle afvikle Divisionsturneringen på BBO, dét ville have affødt mindst 10 gange flere klager end der er nu. BBO er og bliver i min optik ikke et sted for seriøs bridge – sorry, men dét er min holdning. Jeg har læst og set med egne øjne alt for mange ”tvivlsomme” spil. Se bare ud i verden og se alle de tråde, der er her på Debatten omkring mere eller mindre prominente navne, der ikke kunne stå for fristelsen til at snyde. Dét er altså ikke et alternativ at bruge BBO til seriøs bridge. Jeg fik personligt først prøvet RealBridge den 27. december – fik et login til RealBridge den 1. januar – afviklede den første turnering i RealBridge den 5. januar – afholdte det første kursus i RealBridge for interesserede klubber den 10. januar, og har siden afholdt en del kurser sammen med Sus Vang i at oprette, lede og afvikle turneringer i RealBridge for mere end 300 personer fra forskellige danske bridgeklubber. Så i oktober var der med mit kendskab IKKE noget virtuelt alternativ til at afvikle Divisionsturneringen.

 

Da HB bad TUK om at mødes i den første uge af februar omkring TUKs holdning til afvikling af Divisionsturneringen, så bad jeg om, at vi kunne udsætte mødet til efter afholdelsen af OBS-turneringen for 18 landsholdsaktuelle par. Dét ville for mig at se være en yderst brugbar ”stress-test” af RealBridge – i og med det var 112 spil over to dage med 36 spillere – og dén test var i mine øjne nødvendig for at kunne udtale sig om dette virtuelle alternativs brugbarhed. I ugerne op til den 6.+7. februar lavede jeg test med alle 18 par – test, hvor vi fik checket, at deres udstyr virkede, og at de havde lyd og billede på RealBridge. Dét forløb udmærket, men det var ikke sådan, at ALLE bare sådan uden videre kunne logge på og være sikre på, at det fungerede. Men turneringen den 6.+7. februar gav mig mere ro i maven, og jeg tror ikke, at der er noget TEKNISK i vejen for, at RealBridge kunne være et virtuelt alternativ. 

DOG er der nogle ting vi/jeg lærte af den OBS-turnering. 

 

Jeg kom til at ødelægge et spil sent lørdag aften, da jeg som Turneringsleder kom til et bord og kom til at stille et spørgsmål og bede om uddybning af et svar (der blev spillet med skærme) UDEN at jeg var opmærksom på, at man jo kunne høre det hele på den anden side af skærmen. Derfor kom jeg til at overføre ubeføjede oplysninger – UPS – kaos – og dét var der vist ingen, der lige var opmærksom på kunne være et problem på RealBridge (eller – jo, det var der måske nok, men det var jeg ikke). 
Der var også på RealBridge nogle tekniske udfordringer omkring ALERT og brugen af skriftlig chat til at skrive forklaringerne – noget som vi har testet, og har fundet ud af ikke helt fungerer som i virkeligheden – endnu! Der er også et problem med brugen af fortryd. Hvad nu hvis man f.eks. klikker forkert på et udspil - helt automatisk kommer bordet ned, men man laver en anmodning om en fortryd. Skal man kunne dét, hvis man har klikket forkert -- for så har man jo helt automatisk kommet til at se bordet inden man spiller "det rigtige kort ud" => så er spillet vel "ødelagt" eller ihvertfald anderledes -- eller skal man bare sige, at undo ikke er tilladt (det kan man jo bare - men hvad så hvis ....)
Dertil kommer alle tingene omkring ”muligheder for urent trav” – for som flere skriver, så er de jo ikke fjernet bare fordi man bruger RealBridge i stedet for BBO. De er minimeret kraftigt i forhold til BBO, men det er ikke snyde-sikkert som i helt snyde-sikkert (og dét er rigtig live-bridge altså heller ikke). 

 

Jeg elsker at ugle og taste BBO fra en live-divisionsweekend, og dét er klart at foretrække frem for et virtuelt alternativ. Men min egen personlige konklusion efter dén OBS-weekend vi afholdte i starten af februar er stadig, at man KAN bruge RealBridge som et brugbart alternativ til ”rigtig Divisionsbridge”. Det er ikke perfekt, men det er tilpas brugbart synes jeg. Dét mener jeg – og ved godt mange er uenig med mig i dét, såvel i TUK som i kredsen af divisionsspillere og andre i bridgedanmark.

 

Udover det tekniske, så er der også dét med antallet af weekender, dét med hvad holdene har meldt sig til og dét med viljen og lysten til at skulle pålægge 48 hold med vel omkring 250 spillere at skulle spille på tidspunkter og på en måde de ikke har kendt på forhånd, da turneringen startede. Personligt har jeg intet problem med at skulle melde ud, at man skal afsætte fire eller fem eller ti weekender til at spille Divisionsturneringen fra nu af og indtil 1. september (der er jo reelt et halvt år til næste års turnering går i gang) – bare disse datoer bliver meldt ud i GOD TID. Men det er jo en ret vidtgående beslutning at kræve, når man på forhånd havde udmeldt de relevante datoer inden turneringen gik i gang.

 

MEN jeg er med i en del af en organisation, hvor det jo også skal fungere, selvom man ikke er enige om alt. Det er jo et spørgsmål om en pragmatisk tilgang til tingene. Det er et spørgsmål om, at flertallet, efter en for mig at se ret så grundig og seriøs drøftelse med mange forskellige synspunkter, kommer frem til en fælles holdning, som man så efterfølgende bakker op om. Dét gør jeg.

 

TUK vidste jo udmærket, at uanset om man indstillede det ene eller det andet til HB – uanset hvor mange alternative scenarier man opstillede – uanset hvor meget vilje man havde til at finde en vej – uanset alt, så ville der være modstand mod dén beslutning, der i sidste ende blev truffet. Jeg kan for den her proces sige, at rigtigt mange ting er blevet diskuteret – rigtigt mange alternativer er blevet diskuteret, og der har også været ”højrystede” skriverier i TUKs forum.

Det er min klart min opfattelse, at uanset den uenighed og den personlige holdning medlemmerne i TUK har eller havde, så er der lavet en indstilling med mulige alternativer til HB som alle i TUK kan stå inde for.

 

Så kan det jo sagtens være, at det ikke er de rigtige mennesker, der sidder i TUK – og derfor bør de skiftes ud. Dén diskussion synes jeg måske ikke specifikt hører sig til i forbindelse med den her afgørelse om Divisionsturneringen, men mig bekendt sidder der engagerede bridgeinteresserede mennesker i TUK. De faglige og personlige kompetencer hos medlemer af TUK kan jeg ikke beklikke - nogle har et meget højt kendskab til bridgelovene, nogle af medlemmerne spiller på højeste landsholds- og divisionsniveau, nogle har et meget stort kendskab til hvad der rører sig i de forskellige bridgeklubber, distrikter, kredse samt i elitearbejdet. Alle er det personer, der engageret og dedikeret diskuterer og har holdninger og har lysten til at gøre det rigtige med udgangspunkt i, hvad de tror og føler og véd og hører folk sige rundt omkring. Det er ikke sikkert vi i TUK er de klogeste, men jeg kan garantere for, at vi er engagerede og ikke bevidst træffer beslutninger for at genere bridgen i Danmark - tværtimod faktisk.

 

Jeg står gladeligt på mål for den her beslutning, der er meldt ud. Ja, det er en beslutning man kan diskutere, og det er en beslutning jeg intet har imod bliver diskuteret – tværtimod.

Reply
 

Hej Jan.

 

TUK - den har du gået stille med :).

 

Hvad står der i turneringsreglementet for divisionsturneringen med hensyn til at skifte spillested - Må man det?

 

Ret sjovt at det bliver aflysningen af divisionen der holder H.C Nielsen i 1. division :).

 

Jeg anderkender din præmis om at BBO ikke er en brugbar platform til afvikling af Divisionsturneringen, men Hvornår syntes du at DBF/TUK skulle have "opdaget" Realbridge?

 

Den 17-18 November ?

 

J.

Reply
 

Hej Jesper - jeg har prøvet at svare på dine spørgsmål med fed nedenfor.

 

TUK - den har du gået stille med: Jeg går altid stille med dørene Jesper , det ved du da :) 

 

Hvad står der i turneringsreglementet for divisionsturneringen med hensyn til at skifte spillested - Må man det? At skifte til et virtuelt miljø burde have været meddelt med et langt varsel (synes TUK og jeg) - det er en ret stor ændring, som man ikke umiddelbart kan påtvinge deltagere nu (synes TUK og jeg)

 

Ret sjovt at det bliver aflysningen af divisionen der holder H.C Nielsen i 1. division :). Nu var der spillet 3 runder ud af 11, så meget ville kunne ske både med medaljer, nedrykning og oprykning i alle tre divisioner - men det er oplagt, at der er nogen, der umiddelbart har større "fordel" af det her end andre, og jeg forstår naturligvis godt hold, der havde haft en god startweekend i 2.div og 3.div øst og vest er irriteret over, at de ikke får muligheden for at rykke op i år -  men hvad der ville være mere retfærdigt end noget andet, det vil nok afhænge af øjnene der ser. Jeg havde og har meget svært ved at se en løsning, hvor ALLE ville blive tilfredse.

 

Jeg anderkender din præmis om at BBO ikke er en brugbar platform til afvikling af Divisionsturneringen, men Hvornår syntes du at DBF/TUK skulle have "opdaget" Realbridge? Jeg hørte om RealBridge umiddelbart før den 14.+15. november, da det danske damelandshold deltog i en international turnering afviklet på RealBridge og omtalt efterfølgende i Dansk Bridge med en artikel af Charles. Jeg har også i umiddelbar forlængelse af den turnering modtaget Lone Bildes meget positive evaluering af oplevelsen af at spille på RealBridge. På det tidspunkt kendte jeg personligt ikke til hvad det kunne bruges til. Men da jeg snakkede med Morten Bilde om det i juledagene, hvor Morten Bilde fortalte om idéen om at bruge det til de danske juniorer som et "socialt element i en coronatid, hvor man ville gøre noget for juniorerne" også, så hoppede jeg på sammen med Morten Bilde. Vi fik fat på et Club Admin til at promovere RealBridge i Danmark, noget som vi bruger når vi introducerer alle interesserede på kurser i weekender og hverdagsaftener og og og  .... - og jeg fik et Club Admin til Eliteforum efterfølgende, da de besluttede sig for, at OBS-turneringen i februar skulle afvikles på RealBridge. Jeg ved ikke hvornår DBf eller Sekretariatet fik kendskab til RealBridge eller om det var "tids nok". Det skal jeg ikke afgøre - men efter 1. januar har jeg kendskab til, at et ret stort antal bridgeklubber, bridgehuse og distrikter i Danmark afvikler RealBridge turneringer for såvel klubbens medlemmer som for alle andre interesserede medlemmer af DBf. RealBridge i dag er bedre end den version jeg lærte at kende den 27. december - der kommer en opdateret version med nye tilretninger ca. én gang om ugen. Jeg er sikker på, at de fejl og mangler vi har oplevet ved programmet bliver udbedret, og derfor øger brugeroplevelsen og anvendelighed dag-for-dag.

Reply
 

Hej Johan

 

Hvis du mener at det er at klynke når man på en debatside fremkommer med sine synspunkter, vil jeg sige at du har klynket en del på det sidste :)

 

Der skal vel være plads til argumenter fra både ja og nej sigere ?

 

Mvh JO

 

Reply
 
Kære JO
 
Min kære kone og makker siger også, at jeg skriver alt for meget på denne kanal. Måske corona-kuller. Lad os håbe det får ende før Jacobs prognose på 3-4 år. Vil straks gå i karantæne.
 
Forsøger dog altid at komme med konstruktive indspark - beklager hvis det af og til mislykkes.
 

Er stor tilhænger af åben debat og tror/håber, at den i mange tilfælde vil kvalificere de beslutninger, der træffes efterfølgende.

 
Nu er der truffet en beslutning om et Corona-DM efter en lang og overvejet proces i de dertil valgte organer samt indlæg af forskellig karakter og substans i nærværende forum. 
 
Hertil senest velfunderede argumenter fra erfarne kapaciteter som Jacob Duschek og Jan Nielsen, der ikke bare lige kan verfes væk (selvom jeg stadig synes, den med de ledige weekender er noget søgt).
 
For-og-imod-tiden er udløbet.
 
Så er min tilgang, at man skal forsøge at fokusere på det positive i de tiltag, der er besluttet, i stedet for at ........ ;-)
 
kh
Johan
Reply