Ændre tekststørrelse :
Forminsk tekst Normal tekst Forstør tekst

Debatforum

Forum » Debat » Virtuel klub under DBf

Virtuel klub under DBf

E-mail notifications
 
 

Hej :)

 

Jeg er, efter aftale med Hovedbestyrelsen, i gang med at oprette en virtuel DBf-klub, direkte under Danmarks Bridgeforbund. Tanken er at klubben skal kunne dække flere behov:

1) Spillere, der f eks pga deres arbejde har fravalgt almindeligt klubliv (hvis man nu arbejder hver anden uge om aftenen)

2) Yngre spillere, der fravælger en ordinær klub fordi det bliver alt for sent

3) Ældre mennesker, der fravælger ordinær klub fordi de af den ene eller anden grund ikke vil/kan være ude om aftenen

4) Udenlandsdanskere, der jo ikke fysisk har mulighed for at spille i en ordinær klub.

 

Eller en kombination af ovenstående.

 

Tanken er, at man betaler DBf-kontingent (ordinært kontingent pt 350 kr pr år) eller sekundært kontingent, hvis man i forvejen er medlem af en ordinær klub (pt 50 kr pr år).

Medlemsskab af klubben er "kompetencegivende", forstås på den måde, at man er berettiget til at deltage i alle DBf-forbundsturneringer, hvis man er medlem af den virtuelle klub.

Derudover vil der naturligvis være et klubkontingent, som fastsættes på den stiftende generalforsamling.

 

Jeg leder pt efter mindst 16 medlemmer, som er minimumskravet for at etablere en klub under DBf, der vil tegne sig for denne sæson, så klubben kan realiseres.

Der skal naturligvis være en stiftende generalforsamling, hvor der vælges en bestyrelse, analogt med ordinær klub under DBf.

 

Yderligere er tanken, at det i første omgang er en "drop-in-klub", så man ikke binder sig for lange turneringer og dermed skal skaffe sub til de aftener man ikke kan spille.

Ligeledes forestiller jeg mig opdelte aftener, så man f eks starter kl 18.30 og slutter kl 20/20.30 for dem, der har arbejdsliv/skolegang at passe. Og så starter der en ny turnering 10 minutter efter den anden sluttede, altså 20.10/20.40 - 23-stykker for dem, hvor det passer bedst.

Egentlig kan man lave turneringer døgnet rundt, så det passer med lokale klokkeslæt, afhængig af hvilken tidszone, man befinder sig i.

 

Men ovenstående her er jo kun mine tanker - det bliver jo generalforsamlingen og bestyrelsen, der kommer til at beslutte, hvordan "biksen" skal styres og hvilke medlemsskaber man vil tilbyde, og hvilke turneringsformer.... Mulighederne er her uendelige, som jeg ser det :)

 

Jeg samler navne sammen, og når vi er på de 16, der er minimumskravet, sender jeg en mail ud til jer alle :) Og så kan vi lave en stiftende generalforsamling. 

For god ordens skyld, så stiller jeg ikke op til bestyrelsen, fordi jeg er involveret i rigtigt mange ting. Derfor er ovenstående heller ikke nagelfast, men mine ideer.

 

Vil du være med, eller kender du nogen, der vil, så send mig en mail :)

 

Med venlig hilsen

Sus Vang

Sus.vang@gmail.com

Reply

Replies

 
 
 

Kære Sus

DBf er en forening af bridgeklubber.

En virtuel klub - som den du beskriver -  vil umiddelbart være i direkte konflikt med DBf's vedtægters §3 pkt 1 litra e. (Altså ikke ulovlig - bare ikke et gyldigt medlem af DBf.)

Bortset fra det rent vedtægtsttekniske, vil jeg gerne udfordre dig på: Er det godt, at et HB-medlem udfordrer medlemmerne (bridgeklubberne) ved at tilbyde deres medlemmer (bridgespillerne), at de kan melde sig ud af bridgeklubben og i stedet ind i en virtuel bridgeklub? Er det, hvad forbundet har at tilbyde sine medlemsklubber, hvis interesser det er sat i verden for at varetage?

Kh
Jeppe

Reply
 

Hej Jeppe

 

En virtuel klub skal ses som endnu et tilbud til medlemmer. Et tilbud der især rækker ud til de medlemmer, der af en eller anden grund ikke kan møde frem hver uge i en fysisk klub. Der er ingen opfordring herfra til, at man melder sig ud af sin vanlige bridgeklub. Tværtimod Jeppe, er jeg stor fortaler for at man især i denne tid fastholder sit medlemsskab og dermed forsøger at hjælpe sin klub gennem krisen.

Der er ikke tale om, at det er et forsøg på at stjæle medlemmer, derimod at udvide mulighederne for at spille.

Jeg tror ikke, at en virtuel klub vil kunne udkonkurrere en fysisk klub. Når vi igen må mødes ved bordene, vil hovedparten foretrække dette. Men den virtuelle klub vil, som jeg også skriver i mit oplæg, kunne tilbude nogle andre spillemuligheder, andre tidspunkter, andre turneringsformer og "være med" når man tager en måned på ferie osv osv.

 

Mht vedtægterne, så skal klubben naturligvis følge dem. Jeg har været inde og kigge på specifikt §3, 1 litra e:

 

Klubben skal regelmæssigt flere gange i løbet af sæsonen, der varer fra den 1. september til den 30. april, afholde spilledage og/eller møder med bridge som hovedemne forbeholdt klubbens medlemmer. Substitutter skal som udgangspunkt være medlem af en klub under DBf.

 

Klubben vil være et naturligt møderum med bridgeaktiviteter op til flere gange ugentligt, afhængig af, hvor mange medlemmer man får. Så jeg kan slet ikke se, hvori problemet er Jeppe? Den eneste forskel på en fysisk klub og den virtuelle er jo blot, at her er vægge, gulve og mure skiftet ud med et virtuelt rum, hvor man betale husle til udbyderen. DBf får bordafgift + kontingent (primært eller sekundært) og turneringerne betales af klubbens medlemmer.

 

Med venlig hilsen

Sus

Reply
 

Jeg kan heller ikke se at der skulle være noget i vejen for en virtuel klub. Der kræves ikke spilledage med fysisk fremmøde.

PS. Sus, næste gang må du gerne begrænse brugen af linjeskift.

PPS. Jeg bruger aldrig smiley'er.

Reply
 

Hej Bertel.

Jeg ved ikke, hvordan det med linjeskift er sket udover at det fremkom, da jeg indsatte teksten fra vedtægterne, ved at copy/paste.... Og jeg kunne overhovedet ikke slette de mange, tomme linjer :(

Jeg bruger smileys, glad og gerne ;)

 

Mvh  Sus

Reply
 

hej

jeg synes det er en knaldgod ide, der åbner for nye muligheder. 

virtuel bridge bliver aldrig en erstatning for fysisk bridge, men giver mulighed for at spille bridge for spillere, der ellers ikke ville spille.

jeg har fået min søn på 30 til at melde sig, han ville ikke melde sig til en almindelig klub. passer ikke ind i hans fortravlede hverdag

 

Så jeg håber det bliver en realitet

Senna Madsen

Reply
 

Jeg tror DBf skal passe på, der ikke går hopla og det vilde vesten i det.


I det netop udsendte nyhedsbrev hedder det: "Hovedbestyrelsen glæder sig over, at flere og flere DBf-klubber afholder virtuelle klubturneringer, primært på RealBridge og BBO. Forbundet vil gerne understøtte klubberne i den udvikling. Vi har derfor afsøgt mulighederne for, at klubberne kan få de bedst mulige faciliteter, mindst mulig administration og en transparent og rimelig økonomi."


Man skal vist passe på rent faktisk at huske at understøtte klubberne. Det er muligt at det er en god ide at oprette den foreslåede virtuelle klub i DBf-regi. Jeg opfordrer imidlertid til, at hovedbestyrelsen overvejer fordele og ulemper nøje, inden man bare igangsætter hvadsomhelst.

Reply
 

Hej Sus

Mange tak for dine idéer til at gøre bridgedage mere fleksible for de marginale grupper, som vi gerne ser deltage i organiseret bridge. At række ud til dem kan vi vist hurtigt blive enige om.

Du skriver, at det ” . . . er tanken, at det i første omgang er en "drop-in-klub", så man ikke binder sig for lange turneringer og dermed skal skaffe sub til de aftener man ikke kan spille.” Den tanke udfordrer i høj grad den citerede vedtægtsbestemmelse på det punkt, at nu gradbøjes kravet om ”regelmæssighed” temmelig voldsomt, når man som medlem ikke behøver at spille; end ikke behøver at skaffe en substitut. Det er et meget, meget løst medlemskab, og klubben er meget, meget løst organiseret! Selv bridge i golfklubber er fastere organiseret.

Du skriver i dit svar til Jeppe: ”Jeg tror ikke, at en virtuel klub vil kunne udkonkurrere en fysisk klub. Når vi igen må mødes ved bordene, vil hovedparten foretrække dette. Men den virtuelle klub vil, som jeg også skriver i mit oplæg, kunne tilbyde nogle andre spillemuligheder, andre tidspunkter, andre turneringsformer og "være med" når man tager en måned på ferie osv osv.”

Hvis vi tager din præmis, at klubberne vil bestå i den hidtil kendte form og lægger til, at online-platforme er kommet for at blive (min formodning) og konstaterer, at mange klubber nu har en online-platform, hvor der afvikles (temmelig) regelmæssig bridge, så er dit formål med en ny virtuel klub vel allerede opfyldt?

Hvad skal vi i så fald bruge dit forslag om en ny virtuel klub til?

Mit svar er, at vi skal lytte til dine idéer og afprøve diverse turneringsformater indenfor de allerede eksisterende organiseringer i klubberne på deres platforme.

Reply
 

Hej Sus

Jeg finder det mærkeligt, at man vil oprette en tværgående klub. Vi er mange klubber, som nu har lavet online turneringer, og i vores klub er vi langt fremme i planerne med at fortsætte, også når vi kan mødes i klubben igen. Det vil være et supplement, der kan ses som en ekstra klubaften. Det kan ikke være i nogens interesse at DBF nu vil give sig ind i at oprette sin egen klub på tværs at den vedtagne struktur. Jeg synes man i stedet skal støtte om om klubbernes aktiviteret og af den vej få flere til at spille bridge i organiseret sammenhæng.

Alt andet vil være noget rod, som kun kan anledning til diskussion og internt splid.

Med venlig hilsen

Ejgil Sjøgaard

Greve Strands Bridgeklub

Reply
 

Hej. /Sus.
Jeg sætter pris på dit engagement og ide`rigdom.

Men mon ikke det lige nu går lidt stærkt.

Hovedbestyrelsen, som du jo er en del af, har nedsat et Innovationsforum med flg. kommissorium.

Kommissorium

  • at sikre grundlag for udvikling i DBf´s medlemsklubber med det formål at blive bedre til at rekruttere medlemmer, udvikle bridgen og dermed øge medlemstallet

  • at klubberne får mulighed for at afprøve nye tiltag og ideer

  • at skabe grobund for netværk og videndeling mellem DBf´s medlemsklubber

I dette forum er der nedsat en arbejdsgruppe til at debattere, hvordan vi alle i DBF kan nyde gavn af bridge på de digitale platforme. Du har selv tilmeldt dig den arbejdsgruppe.

På den baggrung finder jeg det mærkeligt, at du sideløbende inden vi i arbejdsgruppen har lavet nogen konklutioner, begynder et sideløbende projekt om at starte en "Virtuel Bridgeklub" under DBF. Jeg er lidt forvirret over den formulering?. Har en sådan særlige præferencer i forhold til alle andre medlemsklubber under DBF? 

Jeg syntes vi skal færdiggøre arbejdet i arbejdsgruppen om, hvordan de "alminelige" bridgeklubber under DBF kan organisere og tilbyde bridge på nettet. Jeg tror rigtig mange klubber landet over gerne vil have noget konkret fra DBF om, hvordan vikårne for dette vil være.  Jeg har erfaret forskellige svar fra DBF om organisering, kontingent m.m. om dette.

Så skal vi ikke sammen forsøge, at sikre alle interesserede klubber får et godt fælles grundlag for digital bridge til deres medlemmer.

Vi arbejder også i vores klub på en model, hvor virtuel bridge bliver en fast del af klubbens medlems- tilbud.

 

med venlig hilsen

Visti Christeensen, Roskilde Bridge 1945

Reply
 

Hej Sus og flere...

På den ene side synes jeg ideen er supergod - og på den anden side forstår jeg også klubberne.
Mon ikke vi er flere her i Coronatiden , der har fået etableret mere eller mindre faste netmakkere ??
Personligt har jeg... til stor glæde... og vil gerne fortsat spille med vedkommende online - på grund af afstanden mellem os.
Pt er der få klubber som iukker ikke medlemmer ind på deres RealBridge - end ikke hvis den ene person er medlem af klubben.

Kan det være, eller blive en styrkelse af bridgen, når lysten, fleksibiliteten til at komme markant mere udenfor egen zone ?

Den fysiske bridge vil altid være at foretrække - omvendt kan RealBridge i en eller anden form medvirke til at fastholde nogle medlemmer.

 

Reply
 

Hej

Vi er nogen stykker her i vores klub, som ikke synes, at en virtuel klub som alternativ til vores i forvejen glimrende fysiske klubber er et gode. Vi har i forvejen et stort stykke arbejde foran os med at fastholde de medlemmer, som blev afbrudt spil, før coronaen ramte os. Vi behøver ikke også at få konkurrence fra en virtuel klub.  

Det er fint med digitale turneringer lige nu, men så snart forsamlingsforbuddet ophæves - forhåbentlig i maj engang - så skal alle kræfter sættes ind på at få genetaberet det normale foreningsliv med sommerens åbne huse og normalt klubliv fra september 2021 og fremad.

Så Sus og hvem, der ellers har fået en ikke helt gennemtænkt ide. Klap hesten og brug Jeres energi på at få klublivet tilbage på ret køl.

mvh

Otto 

Reply
 

Hej Sus og resten af HB

Jeg undrer mig over Sus udmelding. Der er selvfølgelig ikke noget i vejen for at man opretter en klub, den skal bare overholde vores vedtægter ligesom alle andre. Men skal HB oprette en klub????? Jeg savner formandens og næstformandens bemærkninger til denne oprettelse. Den skal organiseres ligesom alle andre.

Mvh.

Rudi

Reply
 

Tanken med at man kombinere den fysisk bridge med et tilbud om at kunne spille virtuel bridge er en nobrainer.

 

Det er ikke et spørgsmål om enten/eller, men et både/og! Så Otto D., dig er jeg som sådvanlig uenig med :)

De understående argumenter er alle argumenter for at vi selvfølgelig skal have virtuelle bridgeklubber :

 

Sygdom (Min mor er her et eksempel på en spiller der kan tælles på den side - hun er hårdt ramt af sclerose - igen er Realbridge forskellen på at kunne spille i en klub eller ikke at spille overhovedet)

 

Tilstedeværelse (Job/Ferie/Mangel på tid - jeg vil gerne spille, men det er svært for mig når jeg er på Tennerife i 6 uger)

 

Kvalitet (Tyndt befolkede områder kan deltage i spil mod ligesindede med ens ambitioner)

 

Fastholdelse (Spillere der falder fra pga tidsmangel(Job/Famillie/Tidspunkter for klubaftenen m.m) Jeg er vidende om at flere spillere fra min juniortid er blevet aktiveret igen efter RealBridge har revolutioneret onlinebridge)

 

 

Klubberne, ikke DBF, skal selvfølgelig stå som arrangører af de her online klubber - det skal være et ekstra tilbud.

 

Det er som tidligere skrevet en nobrainer måske er det udover det en ekstra chance for DBF.

 

Jeg er selvfølgelig overasket over at HB tilsyneladende har fyret endnu et hovsa misil - den her gang hvor man ser stort på vedtægter og kommisorier. Snakker man ikke sammen i HB ?

J.

Reply
 

Kære alle debattører,

De der kender Sus ved at hun har gode intentioner.

Og det har I selvfølgelig også.

Der har hele tiden været tale om at understøtte etableringen af en virtuel bridgeklub. En klub der fungerer helt på linje med alle andre DBf klubber. Sådan har det altid været, så det kan ingen vel have noget imod om det skulle lykkes. Det håber jeg i al fald at mindst 16 og meget gerne flere bridgespillere stifter den første virtuelle klub.

Som kuriosum kan det nævnes at der i Holland er en virtuel klub med flere tusinde medlemmer og det uden at det har påvirket en eneste af de fysiske klubbers medlemstal. Tværtimod.

Bedste hilsner

Nis Rasmussen

Formand

Reply
 

Ja vi kender Sus og ved hun har gode intentioner, men denne gang er det en forbier. DBf skal afholde sig fra dette eksperiment. Dbf skal derimod være udfarende og proaktive omkring understøttelse af såvel fysisk bridge som online bridge, men dette skal ske via klubberne.  

 

Kim Nielsen

Reply
1 2