Ændre tekststørrelse :
Forminsk tekst Normal tekst Forstør tekst

Debatforum

Forum » Debat » Efterlysning – Åbenhed

Efterlysning – Åbenhed

E-mail notifications
 
 

Findes der et skriv om hvad proceduren og metoderne er når man behandler og idømmer DBF’s medlemmer karantæner for snyd. Jeg tænker her i særdeleshed på de elektroniske spilplatforme som BBO og Realbridge.

 

Er det hemmeligt hvem der er medlem af dette organ?

 

 

 

Jesper

Reply

Replies

 
 
 

Hej Jesper

Ved intet om procedure m.v.
Måske er procedurereglerne blevet slettet :-) (Tilsvarende er set i andre sager på det seneste)

Venlig hilsen

Frederik Mørk

Reply
 

Hej Jesper,

Der er såmænd ikke noget hemmeligt i DBfs anti-snyde-komité. Men vi passer godt på mistænktes identitet indtil der foreligger en afgørelse.

Et antal elitespillere af begge køn blev spurgt om de ville bruge tid og energi på at analysere online spil, hvor der bliver rejst mistanke om snyd. Jacob Duschek har udarbejdet en omhyggelig procedure (som han meget bedre selv kan beskrive) for hvordan man opstiller analyserne.

Både spil og spillere bliver anonymiseret, så det under sagsbehandlingen udelukkende er sekretariatet der ved hvem der bliver undersøgt.

Alle spillere der undersøges for mulig snyd online, bliver informeret og opfordret til ikke at deltage i online bridge, mens analyserne pågår.

Hvis komiteen finder at der ikke er grundlag for en sag, bliver spillerne informeret, og så er der ikke mere i det.

Hvis komiteen omvendt finder belæg for at mistanken er begrundet, kan der bl.a. indhentes data fra BBO til yderligere at underbygge sagen.

Spillerne kontaktes flere gange under forløbet, og har hele tiden mulighed for at erkende det, de mistænkes for - eksempelvis at de har skaffet sig kendskab til kortfordelinger mens de spillede. 

I de tilfælde hvor komiteen kommer til det resultat, at snyd er påvist, skal der være en konsekvens, og der anvendes en tabel/skala udarbejdet af HB. Den foreslåede straf påvirkes bl.a. af, om vedkommende straks erkender, eller nægter på trods af komiténs konklusion ud fra de grundige analyser. Spilleren/spillerne bliver skriftligt underrettet om, at der er konstateret snyd, og hvad konsekvensen vil være.  

Først på dette tidspunkt får HB kendskab til, hvem det drejer sig om. 

Pgl. har så mulighed for at anke til Bridgenævnet indenfor 14 dage. Når anketiden er udløbet, og hvis en evt. anke går imod spilleren, er afgørelsen endelig. Den offentliggøres på vores hjemmeside, ligesom spillerens/spillernes klub/klubber samt EBL og WBF informeres om straffen.

Med venlig hilsen

Sus
 
 
Reply
 

Tak for en rigtig god orientering Sus. Det er måske ikke påkrævet at vi alle har kendskab til procedurerne her, men jeg har i hvert fald savnet at vide noget om hvem der gjorde hvad. Ellers er jeg helt enig i, at ingen skal vide noget før der er endelig dom i sagerne.

Reply
 

Kære Jesper m.fl.,

Jeg vil gerne på vegne af hovedbestyrelsen komme med en række præciseringer. Er en spiller først mistænkt, vil en serie af spil blive analyseret af en gruppe af elitespillere (niveau 1). Deres arbejde med analysen foregår ud fra en fast og anerkendt procedure. Afgør de, at der uden tvivl er foregået ”snyd”, vil spilleren af HB blive tildelt en straf på sædvanligvis 1 års karantæne.

Hvis ikke der erkendes, går sagen videre til den nationale komité – andre elitespillere (niveau 2). Sagen skal bestå af en række spil, som den mistænkte person har deltaget i. Spillene må ikke være enkeltstående eksempler, men samlede serier af spil, for eksempel hele DD turnerin­ger. Spilleren har naturligvis ret til at kommentere de analyserede spil.

Når der foreligger en afgørelse fra komiteen, vil Hovedbestyrelsen fast­sætte og forhøje straffen til 1½ års karantæne. Strafferammen kan øges yderligere, så­fremt pågældende har et særligt tillidshverv eller spiller på højt niveau. Dette afgøres individuelt.

Sagen kan selvfølgelig appelleres til Bridgenævnet.

Hverken ekspertgruppe, komité eller hovedbestyrelse kender til den pågældende spillers identitet, det vil sige, at det foregår under fuld anonymitet. Først i det øjeblik afgørelsen/kendelsen er endelig og der­med klar til offentliggørelse, ophæves anonymiteten.

Kærlig hilsen

Nis Rasmussen

Formand for DBf

 

 

Reply
 

Hvornår er ovennævnte procedure blevet  vedtaget?

 

Thomas Berg

Reply
 

Kære Thomas og andre,

Retningslinjer for hovedbestyrelsens fastsættelse af sanktion og straf ved sager om snyd i bridgeturneringer i klubber, distrikter og kredse samt forbundsturneringer er vedtaget af et enigt HB den 30. marts 2021.

De følger naturligvis retningslinjerne i DBf-vedtægternes bestemmelser i § 13 og 14.

Kh Nis

Reply
 

Tak for hurtigt svar!

 

Thomas Berg

Reply
 

Det kunne være interessant at få at vide efter hvilke retningslinjer hovedbestyrelsen har handlet før 30. marts 2021, da det af hjemmesiden tidligere er fremgået, at to spillere er idømt 1 års karantæne med virkning fra 24. marts 2021. Vil HB venligst oplyse dette?

Med venlig hilsen
Søren Kraunsøe

Reply
 

Kære Søren,

Det er lige til.

Retningslinjerne blev – i kølvandet på, at der var flere kommende sager på vej – justeret den 30. marts.

Justeringen skulle gøre Hovedbestyrelsens afgørelser mere konsistente.

Der har tidligere været meddelt 3 karantæner primo april (så vidt jeg husker det).

KH Nis

Reply
 

Kære Nis

Det, jeg efterlyser, er procedurerne før 30. marts 2021. Der må jo have været en procedure.

Mange hilsner

Søren

Reply
 

Kære Søren,

Forstår slet ikke hvor du vil hen?

HB har i den tid jeg har været formand ikke haft andre retningslinjer, udover at skulle agere i forhold til forbundets vedtægter §13 og §14 https://www2.bridge.dk/Vedt%C3%A6gter.aspx?ID=17891

KH Nis

Reply
 

Hej Nis og Sus.

 

Kort spørgsmål. Den analyse model der bruges til at identificere spilleres urene trav online, er den tilgængelig for offentligheden ?

 

J.

Reply
 

Kære Jesper,

Kort svar. Analysesmetoden bygger på Kit Woolsye's analysemodel. Jeg mener det er den, som er beskrevet på Bridgewinners for et års tid siden, se link https://bridgewinners.com/article/view/dealing-with-online-cheating-a-proposed-methodology/

Vi offentligør ikke den danske analysemodel.

God weekend

KH Nis

Reply
 

Kære Nis og Co.

Spændende debat at følge.

Jeg håber, at dem der bliver anklaget får fuld indsigt i analysemodel og får fuld indsigt i det materiale man lægger til grund for afsigelse af en evt. dom.

Ligesom jeg håber, at evt domme bliver offentliggjort, så vi sikrer, at der ikke sker nogen justitsmord!! Det må absolut være i alles interesse.

Det vil være rigtig skidt - hvis vi får dømt uskyldige!!

Det lyder til at der kan være domme på vej?! 

De bedste hilsner

Sejr

Reply
 

@nis Hvorfor var dit korte svar på mit spørgsmål omkring åbenhed så ikke bare et simpelt nej?

 

 

Hvad hvis DBF's model er fejlbehæftet? 


 

Jeg finder det mere uldent end dem der snyder i DD, at der ikke er åbenhed om hvordan behandlingen af urent trav foregår.

 

 

For en sikkerheds skyld må jeg hellere understrege at hverken jeg eller nogen i min omgangskreds har været en tur på bålet!

 

J.

Reply
1 2