Ændre tekststørrelse :
Forminsk tekst Normal tekst Forstør tekst

Debatforum

Forum » Debat » RE: de nye alertregler

RE: de nye alertregler

E-mail notifications
 
 

Jeg sidder og tygger lidt på de nye alertregler, og den første del af det, er uproblematiske at forstå. 
MEN så kommer afsnittet om det jeg selv kalder svage spring (wjs)Der står dette:
Ny farve som ikke er krav:
Hvis makkers melding i ny farve ikke er krav, skal den i følgende tilfælde altid alerteres:  
Spring i ny farve på din åbningsmelding
Spring i ny farve på din indmelding
Svar i ny farve UDEN spring, når du har åbnet en i farve og makker ikke har passet i forhånd. 
--------------------
Jeg synes det er en lidt klodset måde, at beskrive det på, men sådan er lovtekster jo ofte. 
Makker og jeg spiller med wjs og jeg har sagt til hende (og andre), at de skal allerteres. Jeg plejer blot at sige, at det er svage spring, som indmelding eller svar - men er det en forkert beskrivelse? 
Altså, jeg tænker, når modspillere spørger hvorfor fx jeg banker, når makker laver et svagt springsvar, er det så korrekt blot at sige, at det er et spærrende spring, med mindst 6 stk i farven og under en åbningshånd, eller skal jeg også nævne at det er en melding uden rundekrav? 
-----------
Og så forstår jeg faktisk slet ikke de sidste linier, hvad mener med svar i ny farve, når makker ikke har meldt forhåndspas - altså jeg vil gerne have et eksempel, til hjælp for forståelsen


 

Reply

Replies

 
 
 

På forbundets hjemmeside bridge.dk ligger der under fanebladet turneringer et link i venstre side om regler. Klikker du på den kommer du videre og kan klikke på alertregler. Her er der en masse eksempler. Også et eksempel som jeg synes passer til dit spørgsmål:

Vest Nord Øst Syd

1 ♠  2 ♣    2 ♥

Alertes, hvis Vest har lov at passe.

Reply
Votes for this answer: 1
 

åh, så svaret er i ny farve. 

Jeg tror jeg blev forvirret, fordi den tanke at makker skulle passe til det, aldrig ville strejfe mig. Så det forekom mig sært at lave en regel om det.

 

 

Reply
 

hvis jeg bliver spurgt til en melding, hvor makker lavet et svagt spring, vil det så være svar nok at sige "det er en svag spærring"?

Reply
 

Tanken ville aldrig strejfe dig - og netop derfor er en alert nødvendig hvis nogen spiller med at man kan passe makkers nye farve ud. Men som du åbenbart spiller, behøver du ikke spekulere på den alert-type.

Man kan godt diskutere hvor detaljeret ens forklaring skal være, og det afhænger naturligvis af på hvilket niveau man spiller. "En svag spærring" er ikke noget dårligt svar og vil sikkert tilfredsstille mange klubspillere, men et mere omhyggeligt svar angiver måske pointgrænsen og farvens minimumslængde.

Reply
Votes for this answer: 1
 

Karin, hvis man spiller med "High-Low"-doblinger, så er dobling efter modpartens indmelding (som i eksemplet) enten krav til udgang eller alm. negativ - hvilken vises i næste runde.
Men det har den konsekvens, at ny farve, som i eksemplet, må passes, idet man med krav (til udgang) dobler.
Meldingen skal derfor naturligvis alerteres.
Mvh. Eddie

Reply
 

Tak 
Det giver mening, at det netop er relevant, at alertere, når det er noget, der ellers af de fleste vil opleves som "utænkeligt" 


Får mig lige til at tænke på, at Jeg for et par år siden lærte, at den "lille sans", af samme grund skulle alerteres, hvis man spillede i en "gennemsnitlig" klubrække, hvor det at spille med lille sans, ikke var velkendt.  Men det er vist frafaldet det krav. Eller? 

Reply
 

Om alert af sanser står der i DBf's kommentarer i dokumentet om alert:

        Hvis åbningen ellers viser jævn fordeling, bør modparten være forberedt på,

        at folk spiller forskellige styrkeintervaller.

Altså ingen alert. Kun hvis man f.eks. har aftalt et interval som 8-10, er der grund til at alerte.

 

Reply
Votes for this answer: 1
 

Hej Bertel

For et par år siden havde vi dette emne - alert af 12-14 sans - oppe at vende her i debatten. Desværre er søgning i debatten ikke muligt, så jeg må støtte mig til min hukommelse:

Jeg blev belært om at vi burde alerte vores 12-14 sans i alm. klubbridge, hvor der ikke er så mange der spiller små sans'er. Det skete med henvisning til indledningen i alertreglerne om tvivlstilfælde:

"Husk formålet med alertproceduren og hjælp modstanderne så godt som muligt, og afgiv en alert i tvivlstilfælde."

Lige siden har vi samvittighedsfuldt alertet vores sansåbning, og jeg har indtryk af, at modstanderne finder det fair.

Mvh

Jens

 

Reply
Votes for this answer: 1
 

Jeg er helt enig, jeg synes også det bør allerteres, hvis man spiller i en klub, hvor man kan tænke sig til, at det ikke er almindeligt at bruge lille sans. 
Så vidt jeg kan huske, så er der i "min" klub, med 100 aktive spillere, højst et par, der bruger at spille med lille sans, så nok de færrreste er tænker den med ind. 

 

Reply
 

Nu har jeg fundet den gamle tråd. Jens Brix skrev dengang - foranlediget af at jeg påpegede at alertpjecen ikke havde et krav om at 12-14 sans skal alertes, at han ville konsultere TUK, om de stadig står inde for pjecens ordlyd. Jeg ved så ikke om der kom noget ud af det, fx en endegyldig afgørelse. Det forekommer mig nemlig at det er lidt op til vores fornemmelse, om vi bør alerte eller ej.

 

Mvh Jens

 

Reply
Votes for this answer: 1
 

I den aktuelle version af pjecen står følgende:

 

Hvis åbningen ellers viser jævn fordeling, bør modparten være forberedt på, at folk spiller forskellige styrkeintervaller. 12-14 og 15-17 spilles overalt og vil kun i meget specielle sammenhænge behøve en alert. 11-14, 13-15 og 16-18 er andre eksempler, som man også må være forberedt på.

 

Så det handler til syvende og sidst om, hvad turneringslederen mener man "bør være forberedt på". I en distriktsturnering uden styrkebegrænsning bør man selvklart være forberedt på 12-14. I en klub, hvor alle spiller 15-17, forventes man måske ikke at være forberedt på det.

Reply
Votes for this answer: 1
 

Hvis man alerter åbningen 1UT (12-14), skal genmeldingen 1UT i 1X-1Y/1UT også alertes, da den nu viser 15-17.

Reply
 

Så ville jeg hellere annoncere sansintervallet til modstanderne før første spil og så ellers lade resten være op til dem.

Reply
Votes for this answer: 1
 

Uden at vide, om det bare er mig, der ikke kender et tilstrækkeligt antal bridgespillere, men blandt almindelige klubspillere, tror jeg ikke ret mange overhovedet kender 12-14 sans. 
Af og til tænker jeg at reglerne laves af spillere, der spiller et niveau, som der ikke er så mange af i alm. klubber.  

Personligt synes je, den altid burde allerteres i alm. klubber, i al fald hvor spillere med handicap mellem 30 og 52 spiller.  
Så vidt jeg ved, indebærer brugen af 12-14 sans også et behov for et meldesystem efterfølgende, som måske også ser anderledes ud, end man ville se efter 15-17 sans. Men indrømmet, jeg har aldrig sat mig ind i det, det er blot hvad en anden spiller, der spiller med 12-14 sagde til mig. 

Men jeg forventer ikke det bliver ændret. 

Grundlæggende bryder jeg mig ikke om regler, der er baseret på, "hvad synes du selv" 

Reply
 

Der er ikke nødvendigvis noget anderledes meldesystem bagefter, Karin. Der er byttet rundt på 1UT (der nu viser 12-14) og 1X-1Y/1UT (der nu viser 15-17). Alt andet er som udgangspunkt det samme - stayman, transfer, 2UTinvit whatever.

Eter små sans'er kommer der hyppigere styrkedoblinger og indmeldinger, så det er dog en god ide at have et godt forsvar mod sådanne.

Det er det strengt taget også hvis man spiller store sans'er. Man kunne kalde det en ulempe ved store sans'er, at styrkedoblinger og indmeldinger kommer så sjældent, at mange bliver taget med bukserne nede, når de endelig kommer.

Reply
1 2