Ændre tekststørrelse :
Forminsk tekst Normal tekst Forstør tekst

Debatforum

Forum » Debat » Forslag til ny BC3 funktionalitet

Forslag til ny BC3 funktionalitet

E-mail notifications
 
 

DBF opfordrer til at vi er fleksible i klubberne og det vil vi også vældig gerne være, men BC3 understøtter ikke samlet opgørelse af fleksible turneringer over flere aftener.

 

 

Er der ikke andre klubber med samme problem?????

 

 

Her er lidt flere detaljer:

Når influenzaen eller coronaen raser er der mange syge og det er svært at skaffe tilstrækkelig med substitutter. Men vi er jo fleksible og spiller derfor jævnligt turneringer over 2-4 aftener med varierende antal par pr aften. Vi spiller typisk mod alle eller næste alle par hver aften og afviklingen af turneringerne går problemfrit.

Desværre kan vi ikke få BC3 til at lave det samlede regnskab da antallet af par varierer. I dag bruger vi så et Excel ark hvor scoren fra de enkelte aftener indtastes manuelt og summeres. Det fungerer, men er lidt tungt.

Der er ikke ret meget funktionalitet i Excel arket - vi summerer blot %-scoren og hvis et par har en ”oversidder-aften” får de gennemsnitsscoren af de andre aftener (altså samme princip som ved en oversidder runde) – det er alt.

 

 

Så vi har de her ønsker til BC3:

* Alle tilmeldte par skal vises i den samlede opgørelse (også selvom de ikke har spillet sidste aften)

* Mulighed for at summere på %-score (og ikke score)

* På en ”Oversidder-aften” skal parret have gennemsnitsscoren for de andre aftener

 

 

Lyder det helt tosset?

 

Eksempel på regneark med opgørelse http://www.bridge.dk/4505/Delte_turneringer.html

 

Reply

Replies

 
 
 

Hej Morten.

Det er da vældig fint, at I er fleksible, som jeg bestemt også tror mange andre klubber er!

Jeg er dog ikke helt enig i at vi skal udvikle BC3 så den kan tage højde for alle de forskellige ting der foretages ude i klubberne.

BC3 skal hjælpe os mest muligt i klubberne og det tror jeg gøres bedst ved at BC3 hjælper i ca. 95% af turneringerne uden problemer. Så er der nogle få turneringer tilbage, som arrangørerne vil have løst meget forskelligt og det ville jo kræve en programmering som ville gøre de enkelte arrangører skulle foretage en masse valg inden eller under turneringen. Det er jeg mange for ville give endnu flere fejl!

 

I vil f. eks. have par på resultatlisten som slet ikke har spillet turneringen og samtidig har I den holdning at de slevfølgelig skal have middel. Begge dele er jeg overbevist om at ikke alle klubber ville acceptere. Men dermed mener jeg ikke at I skal holde op med det, for I har det jo fint med den model.

 

Når I gerne vil være så fleksible og åbenbart ofte spiller med forskelligt parantal så vil jeg da foreslå I laver enkeltaftensturneringer og så sætter den foregående aftens score ind i startscoren til næste aften.

Reply
 

Hej Morten!

Jo, vi har samme problem.

For mandagsklubben løser vi det som du med et regneark: http://bridge.dk/2118/Resultater.html.  De enkelte aftener er %-scoren af historiske grunde ganget med 216 og fremvist afrundet, men indgår uden afrunding i det sammlede gennemsnit for parret.  (De 216 kommer af at middel 108=27*4 er middel for 5-bords Howell 9*3 spil).  Bemærk at dit punkt 3 er overflødigt blot man opgør samlet procentscore for et par som gennemsnittet for parret, dvs. summen af procentscorer divideret med antallet.  Vores regneark indbygger automatisk en tillægsregel i slutstillingen for sæsonen, nemlig at man kun kan få præmie hvis man har deltaget over halvdelen af aftenerne.

Som Poul Bo tror jeg det vil blive for kompliceret hvis BC3 skal kunne lave tilsvarende samlede opgørelser efter procentscore, især hvis vi skal have tillægsregler om mindste antal aftener med.

For tirsdagsklubben gør vi det meget enklere: hver aften opgøres helt for sig, med skiftende antal deltagere fra gang til gang og ingen samlet præmie for halvår eller sæson.  Men den sidste tirsdag i halvåret spiller vi IMP Par (IAF), hakker opgørelse efter handicap af og uddeler normalt præmier til både vindere, næstsidste og f.eks. tættest på hcp 0,00 og/eller andet usædvanligt.

Reply
 

Hej Ulrik (og Poul Bo)
 

Tak Ulrik - for dit eksempel og de gode ideer.
 

Specielt din kommentar om at mit pkt 3 er overflødigt hvis vi i stedet for en summeret procentscore baserer opgørelsen på procentscore delt med antal turneringer. Det er jo en anden måde at sige at vinderne af en turnering er det par med højeste gennemsnitsscore (og det kan alle jo nok være enige i).

 


Og Poul Bo - med de tanker i baghovedet og fokus rettet mod BC3 bliver det meget lettere at understøtte de fleksible turneringer.

 

Tag som eksempel en turnering over 3 aftener med en mindre forskel i antal par de 3 aftener. Vi skal nu bare have udregnet gennemsnitlig procentscore for alle par der har deltaget, optalt hvor mange gange parret har spillet og hvilken placering deres gennemsnitlige procentscore giver.

 


Det er faktisk helt samme type opgørelse som BC3 allerede laver i en holdturnering. Her laves nemlig en multihold stilling hvor alle par der har deltaget i holdturneringen kan se deres gennemsnitlige multihold score, hvor mange gange de har spillet i turneringen og hvilken placering de fået.

 


Så der er ingen ændringer i de sædvanlige par turneringers opgørelser for hver aften, men et supplement i form af en selvstændig opgørelse som viser alle der har spillet mindst en aften i den samlede turnering – også selvom de ikke har spillet den sidste aften.

 


Beregningerne er simple, alle oplysningerne ligger allerede i BC3 og der er ingen ændringer i de nuværende opgørelser. Så hvorfor ikke inkludere det i BC3 i de fleksible turneringers navn?

 

 

Mvh

Morten

 

Reply