Ændre tekststørrelse :
Forminsk tekst Normal tekst Forstør tekst

Debatforum

Forum » Debat » Hvor længe skal man vente?

Hvor længe skal man vente?

E-mail notifications
 
 

Distrikt Sydjylland afviklede den 16. maj 2022 den årlige generalforsamling (som jeg desværre var forhindret i at deltage i).

En uges tid efter efterlyste jeg et referat, hvor jeg blev belært om, at samtlige bestyrelsesmedlemmer + dirigenten skulle have lejlighed til at godkende referatet, før det kunne offentliggøres - fair nok.

Syv uger efter generalforsamligen tillod jeg mig at betvivle, at lixtallet skulle være så højt eller referatet så langt (sædvanligvis ca. 3 A4-sider), så det kunne være en gangbar forklaring på, at referatet ikke forelå endnu. Min henvendelse blev ikke besvaret. Undervejs fik jeg lige hos WEB-master bekræftet, at der endnu ikke forelå et referat (hjemmesider er ikke altid nemme at finde rundt i)

Nu nærmer vi os dagen, hvor det er tre måneder siden, generalforsamlingen blev afviklet, og en fornyet "efterlysning" af referatet sendt for en god uges tid siden er ej heller blevet besvaret.

Hvor længe er det rimeligt, at man skal vente på et referat fra en generalforsamling?

Venlig hilsen

Frederik Mørk
 

Reply

Replies

 
 
 

Kære Frederik,

du bør fare med lempe - en ventetid på 2-3 uger er absolut acceptabel(t)...

Reply
 

Kære Hans

Der er håb endnu.

Referat fra generalforsamlingen den 16. maj 2022 foreligger ganske vist endnu ikke, men efter mit indlæg her kom på er der nu i al hast på distriktets hjemmeside publiceret et referat af et afviklet formøde.

Men det er gået lidt for stærkt med det referat, idet det fremgår, at formødet blev afviklet den 17- maj 2022!!!

Afventer i spænding referatet fra selve generalforsamlingen - ikke mindst dateringen.

  

Reply
 
Reply
 

Så skete der endelig noget her i løbet af weekenden.
Referatet fra det formøde, der ifølge dateringen blev afviklet den 17. maj - altså dagen EFTER selve generalforsamlingen, blev fjernet fra Distrikt Sydjyllands hjemmeside og erstattet af et referat fra selve generalforsamlingen den 16. maj.

Det vil nok virke lidt underligt at påstå, at referatets udformning bærer præg af det gamle mundheld: "Hastværk er lastværk" i betragtning af, at vi har ventet to måneder og 22 dage på referatet, men det er et noget sjusket og temmelig uforståeligt referat, der er kommet ud af referentens "udskejelser", og man har da også allernådigst ydet referenten navnebeskyttelse

Som et eksempel fra referatet bringes her teksten for dagsordenens punkt 6 - meddelelsr fra DBF

6. Meddelelser fra DBF. Bo Ulrich Munk repræsenterer HB i dag. Han fortalte om… Jørn Jeppesen – du nævnte Distrikternes Rolle – hvor ser HB distrikterne henne? Er der lige så mange distrikter, eller evt. flere? Bo – vi vil gerne have en debat blandt medlemmerne om de funktioner, som distrikterne skal varetage. Menige medlemmer kan godt opleve fysisk distance som værende overvældende, og derfor kan det være svært med sammenlægning. JJ: Mht online undervisning, hvor mange har deltaget, og hvor mange spillere får vi ud af det? 112 deltagere…. JJ, godt supplement også til klubbens undervisning, fordi klubberne ikke altid kan stille undervisere, eller ikke altid kan undervise på den pågældende dag som begynderen kan… Men fortsæt endelig, altid godt med initiativer, der kan skaffe flere medlemmer? SP – har I i den debat, I har haft kontakt med andre foreninger, for at høre, hvad de gør for at hindre medlems nedgang? Nej, ikke endnu. JJ – de møder med Kurt og Nis, er der stadigvæk gang i det? Mette – lige nu venter vi, fordi der desværre kun var 4 deltagere på sidste møde…. Men der er bestemt planer om at genoptage… Husk Bridgens Dag 28. august – landsdækkende kampagne. Hvis alle klubber afholder den dag, hvor vi også går på div medier, kunne vi måske få flere medlemmer. SP – mere udvikling, i den trykte presse har det været svært at få aviserne til at trykke noget bridge. Kan vi i fællesskab lægge lidt pres på dér? Mette – hvis du har en lokal kendis, så brug dem, for det vil give pressedækning. 

Klart og letforståeligt....eller

Venlig hilsen

Frederik Mørk

 

 
Reply