Ændre tekststørrelse :
Forminsk tekst Normal tekst Forstør tekst

Debatforum

Forum » Debat » Skjult aftale / er det tilladt?

Skjult aftale / er det tilladt?

E-mail notifications
 
 

Ca 5 gange årligt møder jeg et par, som på systemkortet under kald skriver: omvendt kald. Men de har den aftale, at de spiller noget lavinthalt/romersk, når de spiller et es ud. Er det tilladt ikke at gøre modstanderne opmærksom på denne særlige aftale?

 

For over et år siden spillede jeg med en turneringsleder, som bad dem om at rette teksten for at delagtigøre modstanderne til denne særlige aftale. Det ville de ikke efterkomme med begrundelsen 1/ der er ikke plads på det lille systemkort 2/ "man kan jo bare spørge"

 

ad1 der er rigelig plads til f.eks at skrive: omv, ESudspil spørg   ad2 de fleste ved hvad omvendt kald er, hvorfor skal man så spørge når der spilles et es ud.

Jeg kender ikke lovene, er bare nysgerrig mht skjulte aftaler / mvh Peter Gallmayer 

 

 

 

Reply

Replies

 
 
 

  Udspil   2./4. mod farve, Attitude mod sans,

                Es Lavinthal, K markering

Ovenstående står der på mit lille systemkort med en makker, men det er selvfølgelig ikke forbundets version, men i Word.

Man bør selvfølgelig have sine specielle aftaler på systemkortet, men indrømmet, der er ikke meget plads på furbundets version.

Reply
 

Jeg er tilbøjelig til at give det pågældende par ret. 
Det lille systemkort har ikke afsat plads til at skrive, hvornår man anvender hhv. markering, farveskiftesignal, kald-afvisning.
Det skal angives hvilken slags kald mv., man har aftalt, men ikke i hvilke situationer, man anvender dem.
Og når noget ikke er forventet fremlagt, bør modparten vide, at man må spørge sig frem.

Gallmeyers spørgsmål baserer sig tilsyneladende på en tese om, at man - hvis ikke andet nævnes - kalder/afviser på makkers åbningsudspil.
Øhh, nåh. ... Ja, det er der vel nogle (måske mange), som gør. Men andre anvender lavinthal-signaler eller Vinje (lige/ulige) eller lader tilspillet afhænge af udspillets størrelse osv.
Jeg spiller fx med, at man skal kalde/afvise på Es fra makker og markere længde på et konge-udspil.
Og den slags aftaler er der jo i hvert fald ikke plads til at vise på det lille systemkort. 
Og det kan spilfører vel også godt se og dermed regne ud, at hun må spørge, hvis det har betydning, hvad den tiilspillede ruder 5 kan betyde.

Bare at forvente at modparten anvender kald/afvisning på åbningsudspillet er - i mine øjne - naivt.

Bortset fra det er det naturligvis korrekt, at man loyalt skal (som i SKAL) gøre sit bedste for at indvi modparten i sine systemaftaler.
Men den forståelse går altså begge veje. Spilfører må også forstå, at der kan foreligge aftaler, som der ikke er plads til at angive på systemkortet.

------------------------------------------------

Så meget om principperne.

Men hvis der konkret er tale om et selskab, hvor kald på åbningsudspil helt klart er normen, kunne man godt forvente, at et 'anderledes par' fx skrev "Som regel omvendt kald" i rubrikken. Så burde det vel være skåret ud i pap, at man kan risikere, at de spiller noget andet, end man selv gør 

 

Reply
 

Hej Bio

Hvis du også spiller med attitude til dame, kan du kalde det ALA.

 

 

 

Reply
 

Yep, I know, Ib.
Men nu var min hensigt ikke at undervise i bridgeteori (selv om man som TL ofte føler sig fristet).

Jeg ville bare prøve at understrege, at man sjældent får turneringslederens støte, når man gætter galt på, hvad modstanderne spiller. Når man bare går ud fra, at de da nok har de samme aftaler, som man selv har.

Men ja, jeg spiller ALA.
 

Reply
 
Vil mene at man ved rundestart mundtlig lige oplyser at der er andre aftaler ved es udspil
Reply
 

Det er lovpligtigt at fremlægge et udfyldt DBf-parturneringssystemkort (det lille systemkort) i alm. turneringer, og det er faktisk forbudt at fremlægge et DBf-holdturneringssystemkort (det store systemkort) eller andre afvigende kort i disse turneringer. § 111.

Når man imidlertid ser på det store systemkorts mange rubrikker for at nå rundt om betydningen af tilspillet til alle mulige typer af udspil, må man ret indlysende nå til den konklusion, som Bio præcist pinder ud: Det lille systemkort fortæller hvilke aftaler, der bruges til hhv. kald, længdemarkering og farveskift, men ikke nødvendigvis i hvilke situationer, man bruger det ene i stedet for det andet, idet der er meget lidt plads til at uddybe dette.

Der er én undtagelse på kortet: hvad signalerer tilspillet ved 1. afkast? Ingen andre specialsituationer er der afsat plads til på det lille systemkort.

Hvis adspurgt, skal modspilleren naturligvis give en omhyggelig redegørelse for, hvilket signal der er aftalt for tilspil i den aktuelle situation.

Når Thomas Svendsen (ligesom jeg selv) bruger en Word-udgave, bevæger vi os på tynd is. Hvor mange forandringer må man lave uden at overtræde reglen om at benytte DBf's påbudte lille systemkort.

Reply
 

Tak for svar / enig med Leif Madsen og Niels Aagaard, der er ikke megen plads på det lille systemkort. Men når et par vælger at udfylde hele feltet med omvendt kald, så vil nok 90% af os klubspillere ikke skænke den tanke, at parret har en specialaftale, når der spilles et es ud.

Men ifølge Niels er det åbenbart tilladt ikke at oplyse om denne smarte specialaftale / dette taget til efterretning. Jeg synes dog det er dårlig stil, især når parrets modstandere i dagligdagen er alm. klubspillere.

Efter min mening er det nedværdigende og arrogant af Niels at kalde flertallet af DBFs medlemmer for naive, bare fordi vi ikke kan gennemskue at der spilles med et specielt kald på et es udspil.

Jeg vil rose Niels forslag til tekst under kald: som regel omv. kald, dette vil få spilfører til at spørge.

Mvh Peter Gallmayer

Reply
 

Lavinthal er ikke et kald, det er et farveskiftsignal. Hvis man i rubrikken Kald skriver "som regel omvendt kald", må man logisk i enkelte situationer med kald spille med at høj kalder og lav afviser.

Som Bio skriver, går Peter ud fra, man kalder på makkers udspil.

Jeg har haft en makker hvor vi på makkers udspil imod både farve og sans "altid" længdemarkerede (altså når vi ikke i helt bestemte situationer gjorde noget andet). Den korrekte udfyldning af rubrikkerne er stadigvæk eksempelvis:
Kald:  Omvendt kald
Markering:  Malmø

Reply
 

Dem jeg kalder naive, Peter, er ikke det flertal af forbundets medlemmer, som kun spiller med de sædvanlige modstandere i klubben - altså hvor man enten allerede kender modstandernes 'særheder' eller kender til den stil, som hersker i det felt man spiler i.

Jeg taler om spillere som møder fremmede modstandere, fx til åbne huse rundtomkring. Her vil jeg fortsat mene, at man er 'naiv', hvis man forventer (forlanger??), at modparten spiller det system, man selv har aftalt med makker. 
Bemærk venligst, at hvis man overhovedet 'har aftalt noget med makker', anerkender man implicit at der er forskellige måder at spille på.  

Reply
 

Man kan undgå forvirringen med omvendt kald ved at skrive "lav-høj" eller "høj-lav". Jeg ville ikke ved bordet vide hvad "omvendt kald" betyder.

Reply
 

Kære Bertel

Der er da vist ingen 'forvirring med omvendt kald'. Man man altid diskutere, hvordan man bedst kort beskriver en konvention/aftale.

Men det aktuelle spørgsmål drejer sig vist mest om, HVORNÅR man anvender kald - og ikke så meget om selve navnet på aftalen.

Reply
 
Hej Niels Du er forkert på den når du her skriver at det drejer sig om hvornår man anvender kald. Det drejer sig om et par som mener at modstanderne har skjulte aftaler omkring udspil af esser, hvis det er tilfældet skal parret oplyse dette til alle de par de møder inden rundestart .
Reply
 

Øh ja, Kim. Det er vel også det jeg skriver. Det drejer sig om, at et et par angiveligt skjuler, hvorrnår de anvender kald, og hvornår de anvender andre signaler. 
Det drejer sig ikke om, hvilke signaler, parret anvender - fx, hvilken form for kald.

Reply
 

Her rummer debatten måske også en undertone af hvor næstekærlig man skal være. Jeg har nærstuderet det lille meldekort og jeg mener at uanset udgave så er der plads til at angive således i rubrikken KALD:  omv. - Efter udspil af Es: specielt. Uanset evt rigide regler, så mener jeg at man bør vise hensyn til sine modstandere og angive særaftaler når der rent faktisk er plads til det. Det gælder selvfølgelig ikke alle meldinger, men vigtigt under udspils- og tilspilsaftaler. Ellers kan man evt skrive:  spørg!   Jeg synes ikke det er næstekærligt og i god stil af afstå fra at oplyse om disse særaftaler med fejlagtig opfattelse af pladsmangel mm. Systemkortet bør vel være udfyldt så de giver god information til både klubspillere og eksperter.

Reply
 

Mit spørgsmål går på, om det er tilladt ikke på systemkortet at oplyse om en særlig aftale når der spilles et es ud.

Jeg hæfter mig ved svarene fra to TL, som dømmer i divisionerne. Niels og Leif / men jeg er forvirret.

Jeg tolker indlæg fra Niels (8. marts) at det er OK, men tolker indlæg fra 13. marts, at det ikke er OK

 Leif skriver at det er OK, bare man skriver KALD: omv og MARKERING: Malmø

Jeg mener ikke der entydigt er svaret på mit simple spørgsmål - dette efterlyses / mvh Peter

 

 

 

 

Reply
1 2