Ændre tekststørrelse :
Forminsk tekst Normal tekst Forstør tekst

Værd at vide om skærmreglerne

 

I DBf spilles med skærme i divisionsturneringen samt fra og med semifinalerne i pokalturneringen. Skærmreglerne er formelt defineret i § 124, § 125 samt § 133 i Spillerhåndbogen. På denne side finder du en lidt mere uformel introduktion til skærmreglerne.

 

Start af nyt spil

Nord lægger kortmappen op på slæden, hvorefter skærmen lukkes. Først herefter tages kortene ud, på én side af skærmen ad gangen! Mange finder dette upraktisk og tager kortene ud, før skærmen lukkes - men det er på eget ansvar, hvis der pludselig vises et kort med billedsiden opad, fordi det ligger forkert i mappen, eller fordi man er fummelfingret!

 

Under meldeforløbet

Når slæden er hos Nord og Øst, melder begge spillere efter tur. Når Øst har meldt, sender Nord slæden over til Syd og Vest; vice versa. Det er kun Nord og Syd, der må bestyre slæden, aldrig Øst eller Vest.

 

Hvis både du og din skærmfælle melder hurtigt, bør Nord (Syd) forsinke slæden, således at der i alt går 15-20 sekunder, fra slæden ankommer, til den sendes tilbage igen. Herved reduceres mængden af ubeføjede oplysninger fra meldetempoet yderligere. Alternativt kan Øst (Vest) tage meldingskortet frem, men vente med at lægge det på slæden, så der samlet går 15-20 sekunder.

 

Stop-kortet benyttes ikke! Det er overflødigt, da ideen er at sikre, at MTV ikke giver sin makker ubeføjede oplysninger ved en lynmelding, men det garderer skærmene jo allerede imod.

 

Meld lydløst!

Meld altid så lydløst som overhovedet muligt, så de heller ikke kan høre sig frem til længden af tænkepauserne på den anden side af skærmen!

 

Alert

Du skal alerte både dine egne og din makkers meldinger for skærmfællen. Dine egne meldinger alerter du, samtidig med at de afgives. Makkers meldinger alertes, så snart I modtager slæden.

 

Der alertes hele vejen op til 7-trinet i hele meldeforløbet, og kunstige doblinger alertes også - der er jo ingen risiko for, at makker får ubeføjede oplysninger via alerten.

 

Alerten skal foretages lydløst, så makker ikke er med på en lytter - du må absolut ikke banke i bordet. Men som ved spil uden skærme, er det dit ansvar, at din skærmfælle opfatter alerten. Ifølge skærmreglerne skal alerten afgives ved at lægge alertskiltet oven på skærmfællens meldeplads. I praksis alerter de fleste spillere ved at fingere et bank, pege på meldingen e.lign., mens du sikrer dig øjenkontakt med skærmfællen, så du ved, at han har opfattet alerten.

 

Advarsel: Der er hver sæson et par sager med oversete alerter afgivet på den "uautoriserede" måde, og de bliver generelt vurderet som manglende alert. Så vær sikker på, at skærmfællen er med på at bruge denne metode, og at han ser alerterne.

 

Hvornår er en melding afgivet?

En melding regnes først for afgivet, når meldingskortet ligger på slæden, og man har sluppet det. Meldinger, der skyldes et fejlgreb, skal rettes efter samme regler, som gælder uden skærme.

 

Uregelmæssigheder i meldeforløbet

Det er ikke tilladt at acceptere en melding uden for tur, en utilstrækkelig melding e.lign. Du skal altid forlange, at en sådan melding tages tilbage. Som Nord eller Syd må du ikke sende slæden over med en ulovlig melding på, og som Øst eller Vest må du ikke melde videre, før fejlen er rettet.

 

Tøvepauser

Hvis din skærmfælle er længe om at melde, må du ikke tilkalde TL for at gøre opmærksom på pausen, heller ikke efter spillet! Måske ved de ikke på den anden side, hvem af jer, der har taget pausen, eller måske opfatter de ikke pausen som lang. Ethvert forsøg på at gøre opmærksom på en tænkepause skal altid ske fra den anden side af skærmen. Dette sker bedst ved at gøre skærmfællen opmærksom på pausen under meldeforløbet (gerne skriftligt).

 

Afslutning af meldeforløbet samt spil af kortene

Efter den afsluttende pas skal slæden sendes over på den anden side af skærmen med det fulde meldeforløb på, uden at meldingskortene fjernes, så alle kan få repeteret meldeforløbet. I praksis fjerner spillerne dog meldingskortene umiddelbart efter den afsluttende pas, hvilket normalt ikke giver problemer, da folk i divisionen godt kan huske meldeforløbet.

 

Herefter fjernes slæden fra bordet. NB! Det er altid spilfører eller den blinde, der skal gøre dette! Modspillerne må ikke gøre det.

 

Nu foretages åbningsudspillet, i første omgang fordækt. Hvis det er uden for tur, må skærmfællen ikke acceptere det! I stedet skal han gøre opmærksom på fejlen, uden at skærmen åbnes, så kortet kan tages tilbage uden yderligere problemer.

 

Når et korrekt åbningsudspil er foretaget, vendes det, skærmfællen åbner skærmen (eller beder sin makker gøre det, fx ved at banke på skærmen), og bordets kort lægges ned. Det er vigtigt, at modspillerne ikke selv tager initiativ til at åbne skærmen - derved bliver modparten medskyldig, hvis skærmen alligevel skulle blive åbnet efter et åbningsudspil uden for tur.

 

Selve spillet af kortene foregår som uden skærme, bortset fra at man ikke kan se makkers ansigt. Her kan alle tænkepauser altså være problematiske.

 

Forklaring af makkeraftaler

Ligesom meldinger skal forklaringer også afgives lydløst. Dette skal foregå skriftligt og gøres ved at skrive spørgsmål og svar på den lille blok, der ligger på bordet. Du skal forklare både egne og makkers meldinger, men kun til skærmfællen. Under meldeforløbet må du gerne spørge, selvom du ikke er i tur - specielt mens slæden er ovre på den anden side af skærmen. Noget skal tiden jo bruges til, og generelt spørges der meget mere undervejs end uden skærme, da man ikke frygter at give ubeføjede oplysninger.

 

Af og til bliver meldinger forklaret ved hvisken eller tegnsprog (fx ved at vise et antal fingre svarende til farvelængden). Men dette indebærer altid en større risiko for misforståelser, så vær varsom. Hviskeri kan desuden ofte høres på den anden side af skærmen, hvilket absolut ikke må ske.

 

Du kan også vælge at forklare meldinger uopfordret, specielt hvis du er i tvivl om, hvorvidt en bestemt melding skal alertes - hvis din skærmfælle forstår meldingen, er det uvæsentligt, om den blev alertet.

 

Hvis der er behov for forklaring af meldinger eller modspilsaftaler under spillet af kortene, skal skærmen lukkes, hvorefter spørgsmålet stilles til skærmfællen (skriftligt). Spørg aldrig "gennem skærmen", selvom det er din skærmfælles meldinger eller modspilsaftaler, du vil have afklaret. Selv hvis spillerne er sikre på, at der er forklaret forkert på den anden side af skærmen, må der ikke spørges gennem skærmen.