Ændre tekststørrelse :
Forminsk tekst Normal tekst Forstør tekst

 

BC3

 • Der skal være flere kurser i BC3, inkl. kurser i turneringsplanlægning/-forståelse
 • En manual til brugen af BC3 ønskes
 • Der bør være mere information om opdateringer/nye releases samt regelmæssig information om tidshorisont for fejlretninger mv.
 • Hastigheden skal forbedres, da den stadig er et stort problem
 • Hjemmeside-editoren efterspørges, da den er vigtig
 • IT-supporten skal udvides

Dansk Bridge

 • DBf burde overveje en fuld digitalisering af bladet 
 • Breddestof skal promoveres mere i bladet
 • Der skal gennemføres en undersøgelse blandt medlemmerne af holdningen til bladet generelt, herunder digitalisering, distribuering og redaktionel linje (Bemærkning: Undersøgelsen forventes foretaget i første kvartal af 2020)

Viden og kommunikation

 • Bridge skal brandes mere fra forbundet side
 • Der skal være mere vidensdeling mellem klubberne, fx i form af en opslagstavle (Vi har oprettet et forum for inspiration og vidensdeling som du kan tilgå her)
 • Nyhedsbrevet skal sendes ud til alle medlemmer og ikke kun formændene som nu
 • Kendskabet til M-bridge til tilmeldinger bør udvides. Systemet fungerer rigtig godt
 • Der ønskes en håndbog omkring sammenlægning af klubber (Bemærkning: Er under udarbejdelse)
 • Der ønskes brugbar rådgivning for klubber på hjemmesiden
 • TU-leder håndbogen skal tilbage
 • Forbundet skal formulere nogle standardklubregler, som ligger på hjemmesiden

DBf’s hjemmeside

 • DBf's hjemmeside skal generelt være bedre, især strukturen og tematiseringen er problematisk 
 • Hastigheden på hjemmesiden er ikke god nok
 • Søgefunktionen er for dårlig
 • Funktionaliteten af hjemmesiden på diverse tablets skal bevares, da den virker fint