Ændre tekststørrelse :
Forminsk tekst Normal tekst Forstør tekst

 

​Organisationer, som bridgeklubber kan samarbejde med

 • Skakklubber
 • Andre tankesportsforeninger, fx go-, backgammon- eller mahjong-klubber
 • Brætspilsklubber
 • Handicaporganisationer
 • DGI
 • Ældre Sagen
 • Indvandrerklubber
 • Lions Club og lignende foreninger
 • Firmasport

Temaer, som bridgeklubber kan amarbejde med andre bridgeklubber om

 • Undervisning
 • Besøg, fx mellem venskabsklubber
 • Oprettelse af erfa-grupper/-møder 
 • Regionale drop-in turneringer på forskellige dage koordineret mellem klubberne 
 • Regionale tematurneringer, eksempelvis "Knæk Cancer"
 • Fælles faciliteter og udstyr, fx lokale, kasserer, regnskabsfunktion og kortblandemaskine 
 • Arrangementer med eksterne undervisere og oplægsholdere 
 • Fælles lister over substitutter, som er tilgængelige på nettet
 • Evt. fusioner