Ændre tekststørrelse :
Forminsk tekst Normal tekst Forstør tekst

 

Rekruttering 

 • Sørge for mere fokus på markedsføring, image og branding af bridge - folk skal vide, at vi er til stede og er en mulighed
 • Benytte Facebook til at synliggøre klubben og klubbens tilbud for at nå ud til folk, vi ellers ikke ville kunne få fat i - og gerne opfordre medlemmerne til at dele opslagene med deres venner
 • Være til stede, hvor der kommer mange mennesker, for at skabe synlighed, fx på erhvervsmesser og lignende
 • Gøre mere brug af klubkonsulenterne 
 • Afholde differentieret undervisning, som passer til målgruppen, fx inden en klubaften
 • Opfordre klubbens medlemmer til at være mere aktive, fx ved at trække på deres netværk på arbejdspladser og i sociale forbindelser, for at skaffe nye elever på begynderhold
 • Rekruttere via undervisning, som afholdes hvert år
 • Indgå samarbejde med AOF/LOF/FOF eller andre aftenskoler omkring bridgeundervisning. På den måde kommer tilbuddet ud til mange mennesker via aftenskolernes blade 
 • Indgå samarbejde med andre organisationer, som præsenteres for bridge og evt. tilbyder rabatordninger til medlemmerne, hvis de efterfølgende melder sig til bridge. Samarbejdspartnerne kan fx være erhvervsforeninger, handicapforeninger, etniske grupper, personaleforeninger, golfklubber, universiteter, forældre til skolebridgespillere, fængsler og Ældre Sagen 
 • Bibeholde kontakt eller tage kontakt til tidligere medlemmer - måske vil de gerne i gang med bridge igen
 • Tilbyde mere fleksibilitet generelt, da mange fx rejser meget og har svært ved at binde sig for en hel sæson
 • Tilbyde nuværende og potentielle medlemmer andre tidspunkter at spille bridge på - fx udvide med et eftermiddagshold, arrangere drop-in hver fredag, spille kortere turneringer mv.
 • Arrangere samarbejde om undervisning med en anden/andre klubber ved fx at dele eller låne undervisere
 • Undersøge mulighederne for at få eget bridgehus (Bemærkning, en inspirationspjece er i gang med at blive udarbejdet)

Nye medlemskaber

 • Give gode tilbud til nye interesserede, måske med en gratis prøveperiode 
 • Åbne for mere drop-in/åbne huse, hvor alle bridgespillere er velkomne - også ikke DBf-medlemmer
 • Oprette et elitemedlemskab og et breddemedlemskab, hvor medlemmerne betaler differentieret kontingent til forbundet

Skolebridge/unge - hvordan får vi dem med? 

 • Indgå samarbejde med højskoler, hvor der laves kurser og ophold, som er målrettet fx bedsteforældre-børnebørn
 • Arrangere begivenheder, hvor forældre, bedsteforældre, onkler, tanter og så videre til skolebridgespillere er med
 • Indgå i dialog med skolerne omkring skolebridge, fx via personlig henvendelse til skolelederne. Her er den åbne skole en god indgangsvinkel (Bemærkning: Overvejer man at påbegynde skolebridge, anbefaler DBf at tage kontakt til Dansk Skolebridge
 • Tilbyde andre spilletidspunkter eller hold af kortere varighed, da de færreste unge kan spille til sent grundet deres skole
 • Oprette en bridgecafe i nærheden eller på en af de højere læreranstalter
 • Arrangere en dyst, hvor unge spiller imod ældre - det kan være bedsteforældre, forældre, medlemmer i klubben mv.
 • Sørge for kommunikation med de unge på de platforme, de er på, og målrette kommunikationen på fx Facebook
 • Tilbyde unge mennesker gratis medlemskab, studenterrabat mv.  
 • Indgå samarbejde med en skole eller anden organisation omkring forløb for elever med anden etnisk baggrund end dansk
 • Fastholde og opmuntre ildsjæle ved blandt andet at huske at rose deres indsats

Annoncer/synlighed

 • Benytte standard flyvers/reklamemateriale (skal fremstilles af DBf) for at få et ensartet udtryk i hele landet, fx til opstart af undervisning, Bridgens Dag og reklame på højskoler
 • Lave åbent hus-arrangementer med et tema så som "Spil med-dag", hvor medlemmerne opfordres til at tage naboen, konen, en ven eller købmanden med ned i klubben
 • Få de gode historier i lokalpressen, blandt andet ved at gøre det nemt for pressen at skrive om bridgen i lokalbladet ved at sende materiale og foreslå gode historier. Det kan eksempelvis være to medlemmer, som er blevet kærester, efter at de begge begyndte på bridgeundervisning
 • Benytte Facebook mere aktivt til at reklamere for turneringer, undervisning mv. i klubberne 

Undervisning

 • Oprette netværk/erfarings-grupper for undervisere, hvor medlemmerne kan dele ud af erfaringer mv. 
 • Indgå i samarbejder med andre klubber omkring undervisning, hvor man kan gøre brug af hinandens kompetencer og slå kræfterne sammen
 • Udsende information om undervisningsmateriale
 • Tilbyde undervisning i udvalgte weekender på forskellige niveauer
 • Skabe netværksgrupper for eksempelvis nye spillere i alderen 30-50 år, som kan spille privat
 • Få nye medemmer hurtigere integreret i klubmiljøet, så de føler sig som en del af klubben, blandt andet ved at nedskrive retningslinjer i klubbene
 • Benytte nye kanaler til undervisning: internettet, fjernundervisning, YouTube (Bemærkning: Materiale, som klubberne kan benytte sig af, er under udarbejdelse)

Fleksibilitet i turneringer - i forhold til rekruttering, men også fastholdelse

 • Skabe mulighed for at tilbyde mere drop-in/åbent hus
 • Introducere "pay-per-view" - man betaler for det, man spiller (for ikke-medlemmer)
 • Tilbyde nye turneringsformer/rammer, fx splitte sæsonen op, så man ikke tegner sig for en hel sæson, men melder sig til en turnering over fx fire aftener. En drop-in-række ved siden at den normale række er også en mulighed 
 • Introducere medlemmerne for nye turneringer, fx Bridge+More, turneringer med nye scoreformer mv. 

Modtagelse/fastholdelse 

 • Tilbyde ekstra undervisning før klubaftener - udvidet undervisning før turneringsstart 
 • Sørge for varm velkomst - de rutinerede skal sikre sig, at alle nye føler sig velkomne