Ændre tekststørrelse :
Forminsk tekst Normal tekst Forstør tekst

Kortlægning i DBf-turneringer

 

Denne vejledning er især mårettet personer, som lægger kort til DBf-turneringer, heriblandt åben division, damedivision og seniorhold.

Vejledningen er udgivet den 1. februar 2020.

 

Hent vejledningen som PDF her.

 

Bestilling af kortfordelinger

Kortfordelinger bestilles hos Jens Brix Christiansen (mail: jens-dbf-kort@alesia.dk, telefon: 26 21 81 24) af DBf’s sekretariat. Efter anvisning fra DBf sender Jens kortfordelingerne (bri-filer og dup-filer samt pdf-filer med fordelingerne beregnet til udskrift) til kortlæggere og turneringsledere samt eventuelt BBO-operatører. I forbindelse med turneringer med flere rækker så som åben division bør anvisningen til Jens indeholde besked om, hvem der skal have hvilke filer, for at minimere risikoen for fejl. Hvis eksempelvis Aarhus kun huser 3. division vest, skal kortlæggeren i Aarhus kun have filerne til denne division.

 

Kortlæggernes arbejde

Kortlæggerne skal være opmærksomme på følgende:

  • Kortlægningen skal planlægges, så den forventes afsluttet to dage før første turneringsdag. Dermed er der en buffer i tilfælde af tekniske problemer og god tid til at transportere kortene til spillestedet.

  • Kortmapper, som spilles samtidig i forskellige rækker, bør være i farver, som er lette at adskille (undgå eksempelvis sølv og grå til to forskellige rækker i samme turnering). Til gengæld kan kortene til samme række godt være i en gennemgående farve.

  • I de tilfælde, hvor to halvlege i en kamp løber over to døgn (som eksempelvis den midterste kamp i divisionsweekender) bør kortene til de to halvlege pakkes i separate kasser. Dette er for at undgå, at spillestederne har åbne kasser stående natten over.

  • Stikprøver af de færdiglagte kortmapper bør foretages af en anden person end kortlæggeren. Her sammenholdes indholdet af udvalgte kortmapper med udskrift af fordelingerne. Kontrollér altid Syd eller Vests hænder, da der en sjælden gang kan ske ombytning af disse to hænder.

  • Kortfordelingerne skal af sikkerhedsmæssige grunde IKKE lægges ind i BridgeCentral. Det gøres af turneringslederen, men først når spillet er gået i gang.

  • De færdiglagte kortmapper anbringes i kasser, hvor kortmapper med de laveste numre ligger øverst. I kasserne lægges også udskrifter af fordelingerne i to eksemplarer.

  • Kasserne forsegles med wireplomber eller lignende og forsynes med mærkater, som angiver, hvilken række og hvilken kamp kortene skal bruges til.

 

Kortene på spillestedet

Kasserne med kort transporteres til spillestedet, så de er fremme i god tid. Forseglingen må kun brydes af turneringslederen, og først når kortene skal bruges. Turneringslederen udfører også stikprøvekontrol på hvert sæt, der tages i anvendelse.