Ændre tekststørrelse :
Forminsk tekst Normal tekst Forstør tekst

Retningslinjer for opførsel og alkohol 

 

Når man er i betragtning til en plads på et af de danske juniorlandshold, er det vigtigt, man også er klar over det ansvar, man påtager sig. Som landsholdsspiller er man DBfs ansigt udadtil, og man er et forbillede indadtil. Derfor er der nogle retningslinjer for, hvordan man opfører sig, og hvordan man omgås alkohol. Andre rusmidler er fuldstændigt bandlyst, idet de også er forbudte ved lov.

Når man færdes i bridgemiljøet, vil man være en del af forskellige typer arrangementer. Der vil dels være DBf-relaterede arrangementer, hvor man deltager for forbundets penge, og hvor man skal præstere for at vise, at man er klar til at repræsentere Danmark på et landshold, og der vil dels være arrangementer, man deltager i privat, men som stadig er offentlige bridgeturneringer. Her kan der f.eks. være tale om turneringer under Dansk Bridgefestival om sommeren, åbne huse rundt omkring i landet eller mixpar, hvor man deltager med enten sin faste makker eller en anden men i et mere festligt øjemed end deciderede landsholdsaktiviteter. Det er vigtig at være bevidst om, at man også her alligevel er en repræsentant for Dansk Juniorbridge, og at man derfor stadig skal være et godt eksempel. I sommeren 2014 var der i forbindelse med JuniorCampen i Svendborg et møde, hvor to repræsentanter fra Hovedbestyrelsen, generalsekretær Flemming Bøgh-Sørensen samt alle de landsholdsaktuelle juniorer og kaptajner var til stede. På dette møde var spillerne med til at formulere deres bud på nogle retninglinjer. U25-komiteen har taget udgangspunkt i juniorernes egne bud, men vi har også strammet op, både i regler og formuleringer, f.eks. omkring JuniorCamps. Det hænger dels sammen med, at vi så et behov for en mere tydelig formulering i nogle af retningslinjerne, dels med at juniortruppen har et meget bredt aldersspektrum men træner sammen og deltager i de samme turneringer, så retningslinjerne skal kunne rumme alle.

På den baggrund har vi følgende retningslinjer for spillere i bruttotruppen:

  • Vi sørger altid for, at andre får en positiv oplevelse ved at møde os både ved bridgebordet og i øvrigt i forbindelse med turneringen.
  • Vi er flinke og høflige overfor både makker, holdkammerater og modspillere.
  • Når vi træner eller spiller turneringer for Danmark, holder vi fokus på bridge.
  • Vi står sammen som et hold og respekterer hinandens ønsker og behov f.eks. i forhold til ro og sengetider.
  • Vores holdkammerater skal til enhver tid kunne stole på, at vi er friske og klar til at spille.
  • Vi er til hver en tid bevidste om, at vi er ambassadører for vores sport.
  • Hvis vi deltager i DBf-aktiviteter, drikker vi ikke alkohol, hverken under spillet eller aftenen inden vi skal spille.
  • Hvis vi deltager i turneringer privat, drikker vi kun alkohol i begrænset omfang. Vi bliver ikke berusede, og vi er aldrig til gene for andre ved f.eks. at være højtråbende eller lignende. Hvis vi i festligt lag får lyst til at drikke mere end nogle få genstande, venter vi, til vi er gået ud i byen, eller vi fester derhjemme.
  • Vi hjælper hinanden med at overholde retninglinjerne og tager fat i folk, hvis de er ved at træde ved siden af.
  • Kort sagt så er vi dem, folk kigger på, beundrer og lærer gode vaner af.

JuniorCamps og juniorturneringer er alkoholfrie. I forbindelse med mesterskaber eller træningsturneringer, hvor man er afsted med DBf, er der alkoholforbud for alle under turneringen. Der vil i nogle tilfælde være en afslutningsfest/ceremoni. Hvis man er fyldt 18 år, kan det være i orden at drikke alkohol i forbindelse med et sådant arrangement, hvis den ansvarlige DBf-leder på stedet tillader det.