Ændre tekststørrelse :
Forminsk tekst Normal tekst Forstør tekst

BC3-udvalg

 

Medlemmer
Ole Vinberg Larsen (formand), Poul Bo Madsen, Morten Kølbæk, Rico Hemberg.

 

Kommissorium

BC-udvalget har til formål at repræsentere og varetage medlemsklubbernes ønsker og behov ved brug af BridgeCentral. Endvidere er hensigten at bringe klubberne tættere på, hvordan BridgeCentral skal udvikles. Endelig skal udvalget kunne indstille forslag til udvikling af BC ift. forbundsturneringer, dvs. division, festival m.v.

Udvalget har fokus på at:

  • Sikre BC´s funktionalitet og ydeevne ift. de sædvanlige klubturneringer
  • Præsentere forslag til rettelser og nye udviklingsinitiativer af BC med det formål at understøtte og optimere klubberne i deres turneringsafvikling etc.
  • Præsentere forslag til udviklingen af DBf´s digitale strategi for turneringsbridge set ift. klubbernes behov
  • Foreslå planlægning og målretning af releases for at undgå unødig forstyrrelse af klubbernes brug af BC
  • Indstille forslag til og have mulighed for at udtale sig om udviklingsbehov af BC ift. forbundsturneringer, dvs. division, festival m.v.

Udvalget udpeges af hovedbestyrelsen.

Udvalget er på fem medlemmer og ledes af en formand. Udvalget mødes efter behov. Udvalget kan efter aftale mødes med DBf´s BC-leverandør SSD.