Ændre tekststørrelse :
Forminsk tekst Normal tekst Forstør tekst

Turneringskomite


Medlemmer

Jacob Duschek (formand), Birgitte Thunbo Christensen, Poul Bo Madsen, Sejr Andreas Jensen, Jan Nielsen, Lars Peter Damgaard og Ulla Tradsborg.

E: tuk@bridge.dk

 

Kommissorium 

  • at være ansvarlig for udvikling og fastsættelse af regler og rammevilkår for forbundsturneringer.

Arbejdsopgaver​

  • Udarbejde og ajourføre DBf's særlige turneringsbestemmelser (spillerhåndbog, turneringslederhåndbog, turneringsbestemmelser og propositioner og supplerende bestemmelser).
  • Fortolke DBf’s særlige turneringsbestemmelser og afgøre tvister af turneringsteknisk karakter inden for disse bestemmelser, herunder afgøre sådanne sager, der ikke direkte er omhandlet heri, og i særlige tilfælde give dispensation fra bestemmelserne.
  • Tilstræbe at forøge interessen for deltagelse i alle DBf-turneringer i samarbejde med distrikterne og sekretariatet.
  • Udarbejde afsnittet til hovedbestyrelsens årsberetning vedrørende turneringskomiteens arbejdsområde i den forløbne sæson.