Ændre tekststørrelse :
Forminsk tekst Normal tekst Forstør tekst

Eliteforum

 

Medlemmer

Bo Bilde (landstræner), Morten Bilde, Peter Westrup, Marie Henriksen og Claus Lund. Tilforordnet: Jan Nielsen.

E: dbf@bridge.dk 

 

Kommisorium 

  • at  udvælge spillere fra den danske bridgeelite til at repræsentere DBf i internationale turneringer.

Arbejdsopgaver

  • at tage initiativ til at højne bridgestandarden af danske spillere internationalt set
  • at holde løbende kontrol og kontakt med de formodet stærkeste danske par
  • at være orienteret om udenlandske arrangementer for danske spillere af landsholdsklasse og føre den fornødne korrespondance vedr. disse arrangementer i samarbejde med sekretariatet
  • at udarbejde/ajourføre procedureregler for udtagelse
  • at sørge for publicering af udtagelsesform senest et halvt år før afholdelse af faste internationale mesterskaber
  • at udtage/godkende holdkaptajn samt udarbejde/ajourføre kommissorium for holdkaptajnens opgaver
  • at være ansvarlig for træning af udtagne hold
  • at være ansvarlig for rejsearrangementer for danske bridgespillere, der skal repræsentere DBf i udlandet
  • at udarbejde budgetforslag for deltagelse i internationale turneringer i det kommende regnskabsår i samarbejde med kassereren og være ansvarlig for, at det vedtagne budget overholdes