Ændre tekststørrelse :
Forminsk tekst Normal tekst Forstør tekst
19. juni 2021

Nye ansigter i hovedbestyrelsen

 

DBf holdt sit repræsentantskabsmøde lørdag den 19. juni på Vingsted Centret. Mødet var blevet udsat fra den 24. april på grund af coronakrisen og restriktionerne i forsamlingsforbuddet.

Distrikt Østsjælland havde stillet forslag om et medlemsprojekt. Projektet fik positiv respons i forhold til selve idéen, men mødte dog skepsis på grund af finansieringen. Efter nogen debat valgte distriktet at trække forslaget og imødeser i stedet et konstruktivt forslag på midtvejsmødet.

På mødet blev Nis Rasmussen genvalgt som formand og meddelte i øvrigt, at det vil være hans sidste periode.

Derudover blev følgende valgt til hovedbestyrelsen:

Genvalg til Sus Vang og Bo Ulrik Munch.

Ny ansigter i hovedbestyrelsen er Helle Simon Elbro fra Ballerup bridgeklub og Ole Vinberg, formand for distrikt Nordsjælland.

Nis Rasmussen rettede en tak til både Jane Norgren og Poul Færch, der havde ønsket at udtræde. Poul Færch var ikke til stede på mødet.

Olaf Johansen var på valg som kritisk revisor, men modtog ikke genvalg, og en ny kritisk revisor skulle vælges. Torsten Ørhøj blev herefter valgt til ny kritisk revisor.