Ændre tekststørrelse :
Forminsk tekst Normal tekst Forstør tekst
17. november 2016

Nyt fra landstræneren

 

 

Kaptajnsrapporterne fra EM & OL 2016 tilgængelige på bridge.dk

Seks kaptajnsrapporter for de tre landshold i Åben-, Dame- og Seniorrækken ved henholdsvis EM & World Bridge Games (OL) er offentliggjort på bridge.dk.

Kaptajnsrapporter for åben række-landsholdet

Kaptajnsrapporter for damelandsholdet

Kaptajnsrapporter for seniorlandsholdet

Efter EM i Budapest & OL i Wroclaw kan vi med seniorernes bronzemedalje ved World Bridge Games, konstatere, at Danmark kan klare sig i verdenseliten, men må også konstatere, at der er blevet længere mellem snapsene, dvs. de gode resultater for danske hold.

Udover mix-holdets og særligt seniorernes fine spil i Wroclaw har det været begrænset med resultater ved EM eller OL.

Åben række skuffede med en 16. plads ved EM. Vores hold var tiltænkt en anden rolle, men spillet var der ikke for holdet. Allerede efter knap halvdelen af turneringen var chancen for et godt resultat helt forpasset. Ved OL var Danmark lige ved at kvalificere sig videre til K/O-fasen, men tabte den sidste og i dette fald afgørende match.

Damerne blev nr. 9 til EM og rykkede de sidste dage ned i tabellen væk fra en kvalifikation til VM. Det samme skete til OL, hvor vi endte som nr. 9 og 8 gik videre. Modstanden til EM var dog en del hårdere gennemsnitligt, så resultaterne var samlet set mere skuffende til OL.

Seniorerne bekræfter det generelle billede. En skuffende 13. plads ved EM og en bronzemedalje ved OL. Flasker det sig, er vi med i toppen, men vores hold vil normalt ligge på vippen til mere uden en ekstraordinær indsats fra alles side.

Vi må konstatere, at kvalifikation til VM fremover vil være et godt resultat for vores landshold. Pladserne mellem 6-12 er inden for det forventelige og mere kræver en ekstraordinær indsats, medmindre turneringen flasker sig ekstremt godt for vores hold.

Hvis Danmark skal gøre sig i verdenseliten, dvs. vinde medaljer ved større mesterskaber eller jævnligt kvalificere sig videre fra EM til VM, kræver det en ekstra indsats af både spillere og frivillige.

De andre landes hold lever ofte af at spille bridge, og det gør en forskel. Det kræver en særlig indsats ressourcemæssigt for at nå de gode resultater. Samme lærdom havde vi efter VM i Indien 2015, hvor damerne og frivillige havde arbejdet ekstremt seriøst op til VM igennem godt et år, og det bar frugt med sejr i Round Robin. Åben række kom med på afbud og var lige ved at kvalificere sig videre til slutrundefasen, men det blev ved lige ved og næsten.

Professionelle tilstande andre steder gør det svært at spille lige op med landene; dels fordi vores par har færre spil i kroppen sammen end modstanderne, og dels fordi det bliver sværere for vores par at finde tid til den nødvendige træning og fokus, når et civilt arbejde foruden familie optager størstedelen af døgnets ledige timer. Færre danske par end svenske eller norske par forsøger eller har forsøgt at leve af at spille bridge.

Spillerne efterspørger selv flere muligheder for at træne mod de bedste. Det er som meget andet et spørgsmål om ressourcer, hvad enten det er tidsmæssige eller økonomiske.

Som landstræner ser jeg flere områder, vi kan arbejde videre med. Vores forberedelse kan og skal forbedres. Der var flere gange, holdene kom skidt fra start ved mesterskaberne, hvad enten det skyldes, vi ikke var klar træningsmæssigt eller mentalt. En del af det er sikkert at blive bedre til at afstemme forventninger til hinanden tidligere, tydeligere og bedre.

Vi kan godt gøre mere for at intensivere forberedelserne og forpligte hinanden (DBf, spillere og frivillige) inden et mesterskab, så alle har lyst til at tage ejerskab for fremadrettet at skabe bedre resultater for dansk bridge internationalt.

Det drejer sig både om at skabe rammerne for at kunne performe bedst muligt ved at forbedre træningsmulighederne op til et mesterskab, sikre og yde den løbende træningsindsats, der skaber resultaterne langsigtet og at få defineret, hvad vi hver især kan forvente af hinanden fremadrettet, så vi får den frivillige indsats fra både spillere og ledere til at spille sammen bedst muligt.

Fra Eliteforums side sætter vi derfor gang i forskellige arbejder.

Par i divisionssystemet kan melde sig til bruttotruppen for vores tre landshold fremadrettet. Der er i sidste uge sendt en invitation ud til alle kaptajner, hvor opgaver og forventninger til par i bruttotruppen er meldt ud. I kan læse invitationen til parrene her.

Vi har sat arbejdet i gang med at udarbejde en beskrivelse af, hvad de tre hovedinteressenter (sekretariat, spillere og frivillige) fremadrettet kan forvente sig af hinanden i arbejdet med de tre landshold, så vi fremadrettet får skabt de bedst mulige vilkår for vores landsholdspar.

Dette indebærer bl.a. større åbenhed og tydelighed omkring udtagelsesprocesser, arbejdet med par op til en udtagelse, arbejdet med par op til turneringer i form af veldefinerede forventninger og krav til indsats fra alle parter, forventningsafstemning mellem alle interessenter, publicering af arbejdet på bridge.dk og i Dansk Bridge samt retningslinjer og opgavebeskrivelser for alle frivillige i arbejdet med landsholdet, inkl. den kommunikation  der er omkring landsholdet før, under og efter mesterskaberne.

Dette arbejde vil blive publiceret på bridge.dk.

Et andet indsatsområde er at se på, hvordan vi kan klæde vores frivillige bedre på til at støtte spillerne i deres arbejde. Dette gælder både op til turneringerne og under turneringerne. Vi er i gang med at undersøge om og i så fald hvordan, vi kan benytte os af de mange tilbud, der eksisterer under Danmarks Idræts Frobund (DIF) for at opkvalificere frivillige i deres arbejde med elitesport.

Dette vil vi skrive mere om i Dansk Bridge, så snart vi er klar til at præsentere det.

Derudover vil vi også gerne give medlemmer adgang til al meldetræning mv., der kunne være interessant for medlemmerne at benytte fremadrettet. Der ligger allerede programmeringskoder til meldetræning på BBO, som alle medlemmer af DBf kan anvende kvit og frit (findes på bridge.dk under Medlemsinfo - log på med dit medlemsnummer og efternavn med stort forbogstav).

Landstræner

Jacob Røn