Ændre tekststørrelse :
Forminsk tekst Normal tekst Forstør tekst

FAQ - coronasituationen 

 

Vi modtager i øjeblikket en del henvendelser fra klubber, som er i tvivl om, hvordan de skal forholde sig i den nuværende coronasituation. Vi har for nemheds skyld lavet denne FAQ-side, hvor I kan finde svar på de mest stillede spørgsmål. Vi henviser i den forbindelse også til nyheden coronavirus UPDATE, hvor I kan finde opdateret information fra DBf om coronasituationen.

Vi opdaterer FAQ-siden løbende.

I kan altid komme i kontakt med sekretariat og butik. På nuværende fungerer det på følgende måde i DBf´s sekretariat og butik:

  • Telefontiden fra 09.30 - 14.30 er som normalt.
  • Bridgebutikken har igen åben, og du kan handle i webbutikken og pr. telefon og mail
  • IT support holder åbent som normalt

 

Ofte stillede spørgsmål:

Hvor finder jeg retningslinjerne for genåbningen af indendørs idræts- og foreningsliv?

Kan vi spille bridge i klubberne?

Kan vi afholde allerede planlagte turneringer?

Kan jeg spille bridge på nettet nu, hvor jeg ikke kan komme i klubben?

Kontingent under coronasituationen?

Til klubber i kommunale lokaler

Skal vi udskyde klubbens generalforsamling?

Kan jeg stadig handle i bridgebutikken?

Regeringens og Kulturministeriets hjælpepakker

Nyttige links

 

 

Hvor finder jeg retningslinjerne for genåbningen af indendørs idræts- og foreningsliv?

Du finder retningslinjerne fra Kulturministeriet om genåbningen af indendørs idræts- og foreningsliv her

D. 6. juli udsendte DBf et nyhedsbrev samt et katalog over tiltag til sæsonstart. Se kataloget her.

Sekretariatet sidder klar ved telefonerne til at vejlede klubber, der ønsker sparring omkring genåbningen.

Vi henviser også til de generelle retningslinjer fra sundhedsmyndighederne som findes her: https://www.sst.dk/da/corona.

 

 

 

Kan vi spille bridge i klubberne?

Regeringen og Folketingets partier er blevet enige om, at indendørs idræts- og foreningsliv, herunder tankesport, som bridge, skak mv., kan genåbne fra mandag d. 8. juni 2020.
Derudover hæves forsamlingsforbuddet til max. 50 personer også d. 8. juni 2020. D. 8. juli hæves forsamlingsforbuddet til 100 personer og igen hæves forbuddet til 200 personer d. 8. august. Mere om dette kan læses på Justitsministeriets hjemmeside.

Mange klubber er begyndt at åbne op og afholder sommerbridge, men det er ikke alle. Du kan se en liste over klubber med åbne huse henover sommeren her. Det kan være andre klubber der afholder sommerbridge, som endnu ikke er på listen, så tjek altid med klubben, 

Hvis din klub ikke er på listen, men I har sommerbridge så skriv endelig til dansk@bridge.dk og vi får jer på listen med det samme. 

Som det ser ud på nuværende tidspunkt kan bridgeklubber godt åbne op til sæsonstart i september. Dette er dog under forudsætning af at myndighederne ikke melder andet ud i mellemtiden, og naturligvis at man følger retningslinjerne fra Kulturministeriet samt de generelle retningslinjer fra sundhedsmyndighederne. 

Lægens bord torsdag d. 27. august 2020

Torsdag den 27. august har Peter Qvortrup Geisling to professorer inde i studiet ved Lægens bord. Eksperterne svarer på spørgsmål fra seerne vedrørende coronasmitte. Ca. 13.52 min. inde i programmet stiller Lise et spørgsmål vedrørende bridge og corona. 
For mange af vores medlemmer, der sætter sig ved bridgebordene i denne uge, måske for første gang siden landet lukkede ned i starten af marts, kan det forhåbentlig berolige at høre Lars Østergaard, ledende overlæge, professor AUH svare på Lises spørgsmål.
Du kan se indslaget her.

 

 

 

 

Kan vi afholde allerede planlagte turneringer?

Ja hvis turneringerne overholder de generelle regler omkring forsamlingsforbud, afstandskrav mv. kan I godt afholde planlagte turneringer. Husk dog at sikre jer at der er ekstra sikkerhedsforanstaltninger til stede. Læs gerne retningslinjerne for genåbning af indendørs idræts- og foreningsliv fra Kulturministeriet. Du finder dem ovenfor.  

Hvis I har været nødsaget til at udskyde en allerede planlagt guldturnering, så kan I henvende jer til dbf@bridge.dk med den nye dato. For guldturneringer er det som bekendt også påkrævet, at turneringen skal annonceres i Dansk Bridge mindst 14 dage før tilmeldingsfristens udløb. Husk at få annoncen med den nye dato i Dansk Bridge inden for tidsfristen - mail til dansk@bridge.dk. Annoncen med den nye dato får I naturligvis i Dansk Bridge uden ekstra omkostninger.

 

 

 

Kan jeg spille bridge på nettet?

Ja der er masser af muligheder for at spille bridge på nettet stadigvæk. Vi har samlet alt informationen om online bridge her.

Klubber, der ønsker at oprette turneringer på nettet, kan læse meget mere om dette her.

 

 

 

Kontingent under coronasituationen

Coronasituationen er en helt usædvanlig situation med store konsekvenser, også for bridgeklubber. 

Det er DBf’s klare anbefaling, at bridgeklubber ikke tilbagebetaler kontingent for perioden, da en tilbagebetaling potentielt kan lukke nogle af vores bridgeklubber, som stadig har udgifter, der skal betales. DBf opfordrer derfor til, at vores medlemmer bakker bridgeklubberne op i denne svære tid. 

DBf henviser i den forbindelse også til DIF, hvor det fremgår, at: Formelt set kan medlemmer ikke kræve at få kontingentet eller dele af kontingentet retur, fordi klubbens bridgeaktiviteter er stoppet i en periode, så medlemmerne ikke kan spille bridge i klubben. Kontingent er et udtryk for en betaling for det at være medlem i bridgeklubben og ikke for en specifik ydelse. 

 

 

 

Til klubber i kommunale lokaler

Vi opfordrer klubber der spiller i kommunale lokaler til at rette henvendelse til jeres pågældende kommune for at høre hvornår, hvordan I kan komme i gang med bridgen igen.

Desuden opfordrer vi også til at tage kontakt til jeres kommune, såfremt aktivitetsnedgangen har givet problemer med betalingen for lokalerne.

 

 

 

Skal vi udskyde klubbens generalforsamling?

Med genåbningen af Danmark og en udvidelse af forsamlingsforbuddet vil det for nogle klubber være muligt at afholde generalforsamlinger. Alle skal naturligvis have mulighed for at komme, så hvis klubben har under 50 medlemmer og i øvrigt har pladsen til det, vil det være muligt at afholde generalforsamlinger. Er I en større klub, så anbefaler vi at vente lidt endnu, hvor forsamlingsforbuddet forventes hævet til 100 personer d. 8. juli og til 200 personer d. 8. august.

Alternativt kan man på nuværende tidspunkt godt afholde generalforsamlinger hvis dette afholdes i et Konferencecenter. Her må man være samlet 500 personer. De generelle afstandskrav på 2 m2 pr. person skal dog stadig opfyldes.  

Har I udskudt generalforsamlingen, er det vigtigt at I som bestyrelse fortæller medlemmerne, hvorfor I har valgt at udskyde generalforsamlingen og samtidig melder en ny dato ud for generalforsamlingen hvis muligt. 

Hvem kører foreningen videre, hvis generalforsamlingen bliver udskudt?
Vi anbefaler, at den nuværende bestyrelse forsætter, frem til generalforsamlingen er afholdt.

Hvordan får vi godkendt sidste års regnskab, hvis vi udskyder generalforsamlingen?
Foreninger er som udgangspunkt ikke underlagt Bogføringsloven. Det betyder, at I skal følge de principper, der er beskrevet i foreningens vedtægter. Hvis generalforsamlingen bliver udskudt, kan der være brug for at godkende regnskabet inden da. 

I nogle foreninger godkender bestyrelsen regnskabet. Her behøver I altså ikke afvente generalforsamlingen.

Hvis bestyrelsen vurderer, at det ikke er hensigtsmæssigt at mødes (jf. myndighedernes anbefalinger), kan I fx sende regnskabet rundt på mail. Så kan bestyrelsesmedlemmerne en efter en printe og skrive under på regnskabet, scanne det ind og sende videre, indtil alle bestyrelsesmedlemmer har skrevet under. Der findes også digitale løsninger til at underskrive dokumenter. Søg på "digital underskrift". 

Vær ekstra opmærksom forholdene, hvis I skal aflægge regnskab for eksterne midler. Måske har I fået penge fra fx en fond, kommune eller statslig pulje. Læs retningslinjerne for regnskabsaflæggelse grundigt og kontakt tilskudsgiveren, hvis I får brug for at afvige fra de fastsatte deadlines mv., fordi generalforsamling/bestyrelsesmøder bliver udsat. Husk at få alle nye aftaler med tilskudsgiveren på skrift fx ved at sende en mail med et beslutningsreferat fra jeres samtale og bede tilskudsgiveren bekræfte mailen.

Kan bestyrelsen holde møder?
Ja det er nu muligt for bestyrelsen at afholde fysiske møder, men online muligheder som skype, telefonmøder mv. kan også anvendes hvis dette foretrækkes. 

 

Ovenstående tekst vedrørende afholdelse af generalforsamlinger i frivillige foreninger er mere eller mindre direkte hentet fra frivillig.dk. Du kan finde informationen her.

 

 

 

Kan jeg stadig handle i Bridgebutikken?

Ja. Bridgebutikken er igen åben for fysisk fremmøde og holder åben som normalt. Desuden kan du som altid købe i webshoppen eller ved at maile til bridgebutikken@bridge.dk eller ringe på 4847 5213 (tast 2) 

 

 

 

Nyttige links

Myndighedernes fælles side: www.coronasmitte.dk

Telefonnummeret til myndighedernes fælles hotline er: 7020 0233

 

Sundhedsstyrelse: www.sst.dk
Styrelsen for Patientsikkerhed: www.stps.dk
Statens seruminstitut: www.ssi.dk 
Udenrigsministeriet: www.um.dk