Ændre tekststørrelse :
Forminsk tekst Normal tekst Forstør tekst
03. februar 2022

Corona-update

 

Her finder du de seneste corona-updates. Følg også med på vores side om Bridge og corona her.

DIF og DGI's corona-hjælpepulje er nu lukket.

 

 

Opdateret onsdag d. 3. februar 2022

Alle coronarestritkioner ophørte d. 1. februar. Det betyder, at der ikke længere er forbud mod visse arrangementer eller krav om mundbind eller coronapas i bridgeklubber. 

DBf opfordrer dog klubberne til fortsat at følge Sundhedsstyrelsens smitteforebyggende anbefalinger, der gælder generelt i samfundet, herunder:

Yderligere oplysninger kan findes på

Styrelsen for Patientsikkerhed 
Kulturministeriets hjemmeside
Coronasmitte

 

 

Opdateret onsdag d. 26. januar 2022

På det netop afholdte pressemøde blev det meddelt, at myndighederne ophæver alle corona-restriktioner gældende fra på tirsdag d. 1. februar. Det betyder, at der fra tirsdag ikke længere er krav om mundbind/visir i bridgeklubber, og samtidig vil DBf ophæve sin anbefaling om coronapas. 

 

 

 

Opdateret mandag d. 17. januar - redigeret d. 20. januar 

Gældende restriktioner for bridgeklubber

Kravet om mundbind eller visir er forlænget til og med d. 31. januar.  Alle over 12 år skal bære mundbind eller visir, når de opholder sig i lokaler, der ikke er omfattet af nedlukning. For bridgeklubber vil det sige, at alle skal have mundbind eller visir på ved ankomst og afgang, samt når de står op mv. Mundbind/visir må tages af, når man sidder ved bordene. 

DBf anbefaler fortsat klubberne at bede om coronapas hos deres medlemmer for at skabe trygge rammer og minimere risikoen for smittespredning.

De gældende regler kan ses på Kulturministeriets side her: https://kum.dk/aktuelt/covid-19/kulturlivet-under-covid-19 

Bekendtgørelsen kan læses via dette link: https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2022/44

Vedr. bridge i forsamlingshuse og selskabslokaler

Vores henvendelse til Kulturministeriet omkring bridge i forsamlingshuse og selskabslokaler er blevet videresendt til Erhvervsstyrelsen. Vi har netop fået svar fra Erhvervstyrelsen, og der gælder følgende: 

Et forsamlingshus, selskabslokale mv. kan holde åbent for øvrige arrangementstyper, som eksempelvis til undervisningsarrangementer, hobbyarrangementer eller øvrige arrangementer. 

Forsamlinghuse og selskabslokaler er fortsat nedlukket for selskaber som bryllupper, konfirmationer mv., men man må således gerne spille bridge i forsamlingshuse og i selskabslokaler. 

 

 

 

Opdateret fredag d. 14. januar 2022

Vedr. bridge i forsamlingshuse og selskabslokaler

Vores henvendelse til Kulturministeriet omkring bridge i forsamlingshuse og selskabslokaler er blevet videresendt til Erhvervsstyrelsen. Vi har netop fået svar fra Erhvervstyrelsen, og der gælder følgende: 

Et forsamlingshus, selskabslokale mv. kan holde åbent for øvrige arrangementstyper, som eksempelvis til undervisningsarrangementer, hobbyarrangementer eller øvrige arrangementer. 

Forsamlinghuse og selskabslokaler er fortsat nedlukket for selskaber som bryllupper, konfirmationer mv., men man må således gerne spille bridge i forsamlingshuse og i selskabslokaler. 

 

 

Opdateret onsdag d. 12. januar 2022

Vi afventer stadig efter pressemødet i dag at høre fra Kulturministeriet, hvad genåbningen konkret betyder for f.eks. bridge, der spilles i forsamlingshuse, idet forsamlingshuse tilsyneladende fortsat er lukket frem til den 30. januar.

DBf foreslår de pågældende klubber at gå dialog med de pågældende kommuner om muligheden for at spille eller evt. spille i andre lokaler, der ikke er omfattet af nedlukning i en periode. Vi opdaterer naturligvis denne side, så snart vi ved mere. Vi vil også rette henvendelse til Kulturministeriet for at høre, om der må spilles bridge i forsamlingshuse.

 

 

Opdateret onsdag d. 5. januar 2022 

Afsnittet er yderligere opdateret d. 5. januar kl. 14.10

Der er her onsdag den 5. januar 2022 modtaget besked fra Kulturministeriet om, at anbefalingen fra før jul om at indstille foreningsaktiviteter frem til den 5. januar ikke længere er gældende. Der gælder derfor ingen særlige opfordringer til foreningslivet om ikke at afholde eller deltage i aktiviteter. Dog opfordres der stadig til at overholde sundhedsmyndighedernes generelle smitteforebyggende råd om smitteforebyggelse. Se mere på https://www.sst.dk/da/corona/Forebyg-smitte/Generelle-raad

Klubbridge 
Der er ingen restriktioner – bortset fra brug af mundbind og visir frem til og med den 15. januar 2022 (eller indtil vi modtager de nye bekendtgørelser), når man går ind og ud af bridgelokalet, og bevæger sig rundt, går på toilettet etc. Mundbindet kan tages af, når man sidder ved bridgebordet. Bemærk dog, at frem til og med d. 15. januar er visse lokaler omfattet af nedlukning. 

Vi er klar over, at den nuværende smittesituation giver anledning til bekymring hos nogle medlemmer. DBf anbefaler fortsat klubberne at bede om coronapas hos deres medlemmer for at skabe trygge rammer og minimere risikoen for smittespredning.

Vi opfordrer yderligere til, at klubberne er fleksible ift både medlemmer, der vil spille og ikke spille. 
Nogle muligheder er:

 • Åbent hus-turneringer uden mødepligt.
 • Parturneringer med 0 som middel. På den måde vil et par kunne blive væk en eller flere gange, uden at fraværet går ud over parrets placering i turneringen.
 • "Uendelige" turneringer, eventuelt som monrad. Disse turneringer kan afbrydes når som helst, når corona-situationen tillader, at klubben går tilbage til det ordinære turneringsprogram.
Klubben kan også vælge at spille på nettet i en periode. DBf har aftaler med både BBO og RealBridge, som giver mulighed for at spille på disse platforme. På RealBridge er der tildeling af danske mesterpoint og handicapjustering. Læs mere om spil på nettet her.
 
Endvidere arrangerer DBf Danish Dynamite-turneringer på BBO, hvor alle er velkomne uanset spillestyrke. Turneringerne koster 1,25 dollars (cirka 8 kroner) pr. spiller og afvikles kl. 20 hver aften, i hvert fald hele januar. Der er danske mesterpoint på spil i Danish Dynamite. Læs mere her.
 
Smitteopsporing og test 
Med hensyn til at blive PCR-testet, så anbefaler DBf, at klubberne følger Sundhedsmyndighedernes anbefalinger om at lade sig PCR-teste i følgende situationer:
 • hvis man har symptomer på COVID-19, 
 • hvis man har en positiv hurtigtest/selvtest,
 • eller hvis man er nær kontakt til en person, der er smittet med ny coronavirus.
I øvrige situationer kan det være en god idé at blive testet med en hurtigtest. Læs mere om tests her: https://www.sst.dk/da/corona/hvis-du-har-symptomer_-er-syg-eller-smittet/hvornaar-anbefales-test.
 
Opstår der en smittesituation vil vi anbefale, at klubben kontakter smitteopsporingen. Er man smittet, nær kontakt eller i tvivl om man er nær kontakt, så ring på tlf.: 3232 0511 eller læs mere her: https://stps.dk/da/kontakt/hotlines-vedr-covid-19/ 
 
Læs mere om de gældende regler og generel information her på Kulturministeriets hjemmeside: https://kum.dk/aktuelt/covid-19/kulturlivet-under-covid-19 
 

 

 

Opdateret torsdag d. 30. december

DBf har i dag rettet henvendelse til Kulturministeriet om status og anbefalinger vedrørende foreningsaktiviteter efter den 5. januar 2022. I hører nærmere, så snart der er nyt, men formentlig først i begyndelsen af næste uge.

I lyset af corona-situationen overvejer en del klubber måske at spille online i en periode. DBf har aftaler med både BBO og RealBridge, som giver klubberne mulighed for at arrangere turneringer på disse platforme. I kan se, hvordan I spiller på nettet her.

Hvis din klub ikke tidligere har spillet online, kan du kontakte sekretariatet på 4847 5213. Vi er tilbage mandag den 3. januar. Hvis der er behov, vil DBf også arrangere kurser i at oprette og afvikle turneringer på nettet. Nærmere information følger på hjemmesiden.

 

 

Opdateret mandag d. 20. december

Vi har her til eftermiddag været til møde i Kulturministeriet, som desværre ikke gav meget nyt. Nedenfor vil vi forsøge at give dig et overblik over de restriktioner og tiltag, der kan have betydning for bridgeklubber.

Vi anbefaler stadig, at bridgeklubber følger myndighedernes opfordring med at holde lukket for fysisk bridge indtil d. 5. januar.

Mere information:

Kulturministeriets Q/A: https://kum.dk/aktuelt/covid-19/kulturlivet-under-covid-19

”Bekendtgørelse om forbud mod adgang til og restriktioner for lokaler og lokaliteter, krav om mundbind m.v. og coronapas på Kulturministeriets område i forbindelse med håndtering af covid-19”: https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2021/2484

Alle gældende råd og regler: https://coronasmitte.dk/raad-og-regler

Restriktioner og tiltag

Må vi spille bridge i klubberne?

Ja, det frivillige foreningsliv er ikke lukket ned, men vi anbefaler, at I følger myndighedernes opfordring og holder lukket for fysisk bridge indtil d. 5. januar 2022.

Nogle klubber spiller dog bridge i lokaler, som er nedlukket. Hvis I er i tvivl, om det er tilfældet for jer, anbefaler vi, at I kontakter spillestedet.

Nedlukningen af disse lokaler gælder indtil d. 17. januar 2022. Se hvilke lokaler det drejer sig om under Idræt og Fritid på denne side: https://coronasmitte.dk/raad-og-regler 

 

Krav om mundbind eller visir

Indtil d. 17. januar er der krav om, at alle over 12 år bærer mundbind eller visir, når de opholder sig i lokaler, der ikke er omfattet af nedlukning. For bridgeklubber vil det sige, at alle skal have mundbind eller visir på ved ankomst og afgang, samt når de står op mv. Mundbind/visir må tages af, når man sidder ved bordene.

 

Kompensation

Der er afsat 20 mio. kr. til foreninger, som har måttet aflyse aktiviteter i juleferien på grund af opfordringen fra Kulturministeriet om ikke at deltage i idrætsaktiviteter i foreningsregi indtil den 5. januar. Som tidligere corona-hjælpepuljer vil midlerne for bridgeklubber blive administreret af henholdsvis DIF og DGI i fællesskab og uddelt på baggrund af ansøgninger. DIF og DGI er i dialog med politikerne om at sikre midler, som kan hjælpe foreninger, der som følge af opfordringen til at holde julepause mister penge på fx aflysning af camps.

Vi kender endnu ikke de endelige retningslinjer for hjælpepakkerne, eller hvornår man kan ansøge, men så snart vi ved mere, opdaterer vi naturligvis siden.

Informationen vil også fremgå på DIF’s hjemmeside her: https://www.dif.dk/radgivning-og-stotte/stottemuligheder.

Der er desuden enighed om at genåbne de generelle kompensationsordninger til dansk erhverv- og kulturliv. Læs mere her https://em.dk/nyhedsarkiv/2021/december/nye-corona-tiltag-i-dansk-erhvervsliv/ eller på virksomhedsguiden her: https://virksomhedsguiden.dk/content/temaer/coronavirus_og_din_virksomhed/ydelser/kompensation-til-virksomheder-og-selvstaendige/ef008bed-22fc-457e-b9e0-0c0957bb409b/

 

Bridgeklubber med serveringsteder/café

For klubber, som driver café, er der ekstra forhold, I skal være opmærksomme på. Følgende regler er gældende:

 • Der skal være lukket fra kl. 23.00 – 05.00. Der er forbud mod salg og udskænkning af alkohol efter kl. 22.00.
 • Personale med kundekontakt skal bære mundbind, uanset om de har et coronapas.
 • Der er arealkrav på 2 m2 pr. person for siddende gæster og 4 m2 for stående gæster.
 • Der er krav om opsætning af skilte, som viser, hvor mange gæster der er tilladt på serveringsstedet.

Ovenstående restriktioner er gældende indtil d. 17. januar 2022.

 

Hvis I har spørgsmål, er I velkomne til at kontakte sekretariatet på tlf.: 4847 5213 eller Udviklings- og klubkonsulent Louise Pedersen på tlf. 9363 8117.

 

 

Opdateret lørdag d. 18. december

Som forventeligt blev indstillingen fra Regeringen om skærpede og nye corona-restriktioner godkendt i går i Epidemiudvalget. Det betyder, at restriktionerne træder i kraft fra søndag d. 19. december kl. 8.00.

Vi afventer stadig udmøntningen af de endelige retningslinjer fra Kulturministeriet, og vi er indkaldt til møde i ministeriet på mandag d. 20. december.

Vi har dog allerede nu modtaget en opfordring fra Kulturministeriet om at indstille alle foreningsaktiviteter indtil d. 5. januar 2022. Formuleringen fra Kulturministeriet er som følgende:

"Endelig vil der gælde en opfordring i foreningslivet, herunder for idrætsaktiviteter i foreningsregi, om ikke at deltage i indendørs foreningsaktiviteter i juleferien. Opfordringen gælder indtil d. 5. januar 2022".

Der er således ikke tale om et krav, men en opfordring, som også er drøftet i forbundets hovedbestyrelse. DBf anbefaler klubber at følge opfordringen og dermed indstille alle fysiske bridgeaktiviteter til d. 5. januar 2022.

Ydermere indføres der krav om brug af mundbind og visir i lokaler på Kulturområdet, som ikke er omfattet af krav om nedlukning. Det omfatter bl.a. lokaler, hvor der udøves idræts- og foreningsaktiviteter, herunder bridgeklubber, hvor alle over 12 år skal bære mundbind eller visir. 

Kulturministeriet vil snarest muligt lægge en opdateret version af Kulturministeriets Q&A om restriktioner på hjemmesiden, som afspejler de nye restriktioner og opfordringer, ligesom vi naturligvis vil opdatere her på siden.

Kulturministeriets Q&A om restriktioner finder I her: https://kum.dk/aktuelt/covid-19/kulturlivet-under-covid-19.

Vi afventer eventuelle yderligere præciseringer på mødet på mandag.

Har I spørgsmål er I velkommen til at ringe til Udviklings- og klubkonsulent Louise Pedersen på tlf.: 9363 8117 eller sekretariatet på tlf.: 4847 5213 (mandag-onsdag kl. 9.30 – 14.30)

 

 

Opdateret fredag d. 17. december

På det netop afholdte pressemøde i Statsministeriet lægges der fra Regeringens side op til en række nye og skærpede corona-restriktioner. Umiddelbart ser det ikke ud til, at restriktionerne vil have betydning for bridgeklubber, men vi kender endnu ikke de endelige retningslinjer fra Kulturministeriet.

Regeringens forslag til skærpede restriktioner skal først i Epidemiudvalget, før de kan træde i kraft. Så snart vi ved mere samt kender de konkrete retningslinjer fra Kulturministeriet, opdaterer vi denne side. 

DBf anbefaler fortsat klubberne at bede om coronapas hos deres medlemmer for at skabe trygge rammer og minimere risikoen for smittespredning. 

 

 

Opdateret torsdag d. 9. december

På myndighedernes pressemøde onsdag d. 8. december 2021 skærpede myndighederne en række corona-restriktioner, som dog ikke får betydning for bridgeklubber. De nye restriktioner på Kulturministeriets område kan læses her: https://kum.dk/aktuelt/nyheder/koncerter-med-staaende-publikum-begraenses

DBf anbefaler fortsat klubberne at bede om coronapas hos deres medlemmer for at skabe trygge rammer og minimere risikoen for smittespredning. Fremvisning af coronapas er med til at sikre trygge rammer i bridgeklubben og dermed minimere smitterisikoen. Dette også henset til, at vores klubmedlemmer kan være mere udsatte pga. alder m.v. 

Med hensyn til at blive PCR-testet, så anbefaler DBf, at klubberne følger Sundhedsmyndighedernes anbefalinger om at lade sig PCR-teste i følgende situationer:

 • hvis man har symptomer på COVID-19, 
 • hvis man har en positiv hurtigtest/selvtest, 
 • eller hvis man er nær kontakt til en person, der er smittet med ny coronavirus.

lkflfk I øvrige situationer kan det være en god idé at blive testet med en hurtigtest. Læs mere om tests her: https://www.sst.dk/da/corona/hvis-du-har-symptomer_-er-syg-eller-smittet/hvornaar-anbefales-test

Opstår der en smittesituation vil vi anbefale, at klubben kontakter smitteopsporingen. Er man smittet, nær kontakt eller i tvivl om man er nær kontakt, så ring på tlf.: 3232 0511 eller læs mere her: https://stps.dk/da/kontakt/hotlines-vedr-covid-19/ 

Her kan I finde en revideret flyer fra sidste nyhedsbrev, som I kan printe ud og hænge op i klubben.

Læs mere om de gældende regler og generel information her på Kulturministeriets hjemmeside: https://kum.dk/aktuelt/covid-19/kulturlivet-under-covid-19 

 
 
 

Opdateret fredag d. 26. november

Folketingets epidemiudvalg har nu godkendt flere restriktioner for at holde smitten nede. Det bringer ikke umiddelbart noget nyt for bridgeklubberne – dog vil grænsen for coronapas blive nedsat til 100 personer indendørs mod 200 i dag. Reglen vil ikke gælde for frivillige foreninger.

DBf anbefaler dog fortsat klubberne at bede om coronapas hos deres medlemmer for at skabe trygge rammer og minimere risikoen for smittespredning. Fremvisning af coronapas er med til at sikre trygge rammer i bridgeklubben og dermed minimere smitterisikoen. Dette også henset til, at vores klubmedlemmer kan være mere udsatte pga. alder m.v. 

Læs mere om de gældende regler og generel information her på Kulturministeriets hjemmeside: https://kum.dk/aktuelt/covid-19/kulturlivet-under-covid-19

 

 

Opdateret torsdag d. 11. november 

Genindførelse af coronapas

Folketingets Epidemiudvalg har nu givet regeringen opbakning til at genindføre coronapasset som et tiltag til at begrænse smittespredning. Det træder i kraft på fredag den 12. november 2021. Ift. bridgeklubber vil det blive et krav at vise coronapas for at få adgang til lokaler, lokaliteter og arrangementer med over 200 deltagere indendørs. Mange bridgeklubber vil derfor ikke være omfattet af kravet om coronapas.

Men for at sikre trygge rammer i bridgeklubben og dermed minimere risikoen for smittespredning, er det DBf´s sekretariat anbefaling, at klubberne anmoder medlemmer om at fremvise coronapas.

Så snart vi kender de endelige retningslinjer, vil vi uploade dem her.

 

 

Opdateret torsdag d. 12. august 

Ophævelse af afstands- og arealkrav fra d. 14. august

Sundhedsstyrelsen reviderede i går onsdag d. 11. august, retningslinjerne og anbefalingerne om forebyggelse af smittespredning af COVID-19. I denne forbindelse er anbefalingen om at holde mindst 1 meters afstand fjernet. Anbefalingen går nu på, at man skal holde afstand til andre i det offentlige rum, hvor det er muligt. Med de reviderede afstandskrav følger også at arealkravet på 2 m2 pr. person forsvinder. 

Dette vil sige at der fra d. 14. august ikke længere er et afstandskrav på 1 meter eller et arealkrav pr. person når man skal spille bridge. Se Kulturministeriets hjemmeside for mere info: https://kum.dk/aktuelt/nyheder/afstands-og-arealkrav-ophaeves

Læs mere om de nye anbefalinger fra Sundhedsstyrelsen på deres hjemmeside: https://www.sst.dk/da/Nyheder/2021/Opdaterede-anbefalinger-markerer-at-vi-er-paa-vej-tilbage-til-en-mere-normal-hverdag

Læs mere om de gældende regler på vores side om Bridge og corona

 

 

 

Opdateret tirsdag d. 18. maj 

Corona-update vedr. yderligere genåbning d. 21. maj

Aftalepartierne mødtes i går d. 17. maj 2021 og er blevet enige om indholdet i næste fase af gen¬åbningen med virkning fra fredag d. 21. maj 2021. I forhold til klubbridgen betyder det, at: 
 • Forsamlingsforbuddet hæves til 50 personer indendørs
Aftalepartierne er også blevet enige om, at reglerne for gyldig dokumentation i coronapas lempes, således at man som udgangspunkt 14 dage efter første vaccinationsstik kan anvende dokumentation herfor som coronapas. Sundhedsmyndighederne fastlægger den konkrete tidsperiode.Som midlertidig dokumentationsløsning kan anvendes visningen af vaccination på hjemmesiden sundhed.dk eller i appen MinLæge.
 
Desuden arbejdes der på en udfasning af coronapasset begyndende primo juni. I forlængelse af dette, indføres der mulighed for at kontrollen af coronapas i frivillige foreninger kan udføres ved én daglig stikprøvekontrol af alle tilstedeværende personer, der er undergivet krav om coronapas. I praktisk har dette ikke den store betydning for bridgeklubber, da alle skal vise coronapas, men stikprøvekontrollen kan varetages senere end ved ankomst.
 
 
Sekretariatet sidder naturligvis også klar ved telefonen på 4847 5213 eller på dbf@bridge.dk og besvarer opklarende spørgsmål.

 

 

Opdateret fredag d. 7. maj 

Retningslinjer vedr. genåbning d. 6. maj

De endelige retningslinjer for genåbningen er kommet og kan ses her.

Bemærk at der skal fremvises gyldigt coronapas for alle deltagere. Man kan ikke nøjes med en stikprøvekontrol på nogle af deltagerne. Yderligere spørgsmål omkring coronapasset kan stilles til sekretariatet på tlf. 4847 5213 eller på mail dbf@bridge.dk.
Desuden er det vigtigt at I opsætter informationsmateriale om kravet om coronapas og muligheden for bortvisning i lokalet. Følgende kan med fordel printes og hænges op i klubben: Her skal du vise coronapas

Vi har opdateret vores side om corona mht. de nye retningslinjer, som kan læses her

Ved spørgsmål kontakt endelig sekretariatet på tlf. 4847 5213 eller på dbf@bridge.dk.  

 

 

Opdateret tirsdag d. 4. maj 2021

I forbindelse med den seneste fase i genåbningen, der træder i kraft torsdag d. 6. maj 2021, må flere nu mødes og spille bridge igen, som ogås beskrevet i nyhedsbrevet for maj udsendt d. 4. maj. 

Aftalen betyder, at bridgeklubberne kan åbne dørene, på nogenlunde normal vis efter følgende retningslinjer: 

 • Man må samles 25 personer (lille forsamlingsforbud)
 • Der gælder ikke længere et alderskriterium, hvorfor personer under 70 år også må deltage i bridgeaktiviteten.
 • Personer skal fremvise coronapas (se mere nedenfor) 

Vi kender ikke de konkrete retningslinjer for indendørs idræt endnu, men vi har en forventning om, at det stadig er muligt at sektionere grupper a 25 personer, så længe de er effektivt adskilt før, under og efter bridgen. Når de endelige retningslinjer foreligger, kan de som altid ses på hjemmesiden under Bridge og corona-situationen.

Aflysning af bridgefestival

Hovedbestyrelsen har på sit møde den 3. ds. besluttet at aflyse bridgefestivalen i uge 28 med stor beklagelse.

Årsagen er, at grundlaget er for usikkert og der hviler et stort ansvar på os som arrangør. Samtidig har Fyns politi har oplyst, at de ikke giver forhåndsgodkendelse, men først vil tage stilling til arrangementets lovlighed, umiddelbart inden det skal løbe af stablen.

Der vil nu blive kigget på at planlægge et online program.

Læs hele nyhedsbrevet her.

 

 

Opdateret mandag d. 26. april 2021

Må man benytte bridgelokalet til afholdelse af bestyrelsesmøde? Det hedder følgende i Kulturministeriets retningslinjer: 
”Lokaler, hvor der udøves idræts-, forenings- og fritidsaktiviteter, skal holdes lukkede for offentligheden. Det gælder blandt andet idrætshaller, svømmehaller, trænings- og fitnesscentre, foreningslokaler mv. Der gælder dog en undtagelse fra kravet om at holde disse lokaler lukkede for forenings- og idrætsaktiviteter i organiseret regi for børn og unge under 18 år samt personer på 18 år og derover, hvis tilstedeværelse er nødvendig for en forsvarlig afholdelse af aktiviteterne. Desuden må lokalerne holdes åbne for idrætsaktiviteter i organiseret regi for personer på 70 år og derover”.
Man kan således ikke holde bestyrelsesmøde i sine bridgelokaler, men man kan mødes til et møde i privat regi.
 
Mht.  en update så venter vi pt, på to afklaringer:
 1. Vi afventer en konkret politisk udmøntning på den del af genåbningen, der skal træde i kraft med virkning den 6. maj 2021, hvor det lille forsamlingsforbud forbud sættes til 25. personer. Her har vi et positivt håb om, at vi kan få lov at spille bridge uden et alderskriterium men med coronapas.
 2. Vi afventer derudover den politiske aftale på baggrund af Ekspertgruppens anbefalinger, (offentliggjort i fredags) om større forsamlinger (arrangørforsamlingsforbuddet) bl.a. mhp. om der kan afholdes bridgefestival.

 

 

Opdateret fredag d. 16. april 2021

På baggrund af aftalen om yderligere genåbning, som aftalepartierne indgik i nat, har vi netop udsendt et brev til klubberne, hvor der står:

Aftalepartierne mødtes i går d. 15. april 2021 og er blevet enige om indholdet i næste fase af genåbningen med virkning fra onsdag d. 21. april 2021. I forhold til klubbridgen er det værd at notere sig, at aftalen indebærer tilladelse til:

 • Indendørs idræt i organiseret regi for personer over 70 år med et forsamlingsloft på 10 personer og krav om coronapas.

Det vil sige, at man pt. må mødes 10 personer i bridgeklubben, såfremt deltagerne er over 70 år og har et coronapas. Vi er ved at undersøge, om det må være grupper af 10 i forskellige rum. Det betyder dog desværre også, at der stadig ikke er normale tilstande for klubbridgen. Vi afventer derfor også yderligere information om, hvordan forsamlingsforbuddet skal håndteres for indendørs bridge, når vi kommer frem til næste fase den 6. maj 2021, det vil sige, om der vil være restriktioner, som alder m.v.

Der afventes fortsat nyt om større forsamlinger- herunder om der kan holdes bridgefestival til juli. Vi afventer her ekspertgruppens rapport, som forventes i begyndelsen af næste uge, hvorefter der tages endelig stilling til festivalen. Ekspertgruppen er nedsat for at rådgive myndighederne om afholdelse af større forsamlinger og arrangementer.

Hele aftaleteksten kan læses via dette link: https://www.justitsministeriet.dk/wp-content/uploads/2021/04/Aftale-endelig.pdf

For hjælpepakker under Erhvervsministeriet, såsom hjælpepakkerne for faste omkostninger og lønkompensation, er ansøgningsfristerne forlænget til juni 2021. Vedr. DIF og DGI’s coronahjælpepulje, så vil det blive meldt ud, hvis der tilføjes yderligere midler til dækning af tab, som indtræffer efter d. 31. marts 2021. Læs mere om hjælpepakkerne her

Sekretariatet sidder naturligvis også klar ved telefonerne og besvarer opklarende spørgsmål.

Brevet kan læses her. 
 

 

 

Opdateret tirsdag d. 23. marts 2021

I nyhedsbrev et udsendt tirsdag d. 23. marts har vi står følgende om genåbningen af Danmark:

Regeringen og alle Folketingets partier, bortset fra Nye Borgerlige, indgik sent tirsdag aften den 22. marts 2021 en rammeaftale en plan for genåbning af Danmark. Genåbningsplanen er tilrettelagt i 14-dages intervaller mellem genåbningsfaserne og er i høj grad betinget af coronapas. Der er således tale om en gradvis genåbning, der også har betydning for hvordan bridgeaktiviteter kan genoptages i både klub- og forbundsregi. Aftalen er som sagt en rammeaftale og er derfor ikke konkret på alle områder, men følgende vil gælde for: 

Kommende forbundsturneringer

 • Kvalifikationen til DM for begyndere – aflyses. Er det muligt at afholde bridgefestival, vil DM for begyndere i år være med fri tilmelding indenfor de gældende regler.
 • DM for mixed hold i bededagsferien aflyses. Der ses på en online turnering i samme weekend.

Dansk Bridgefestival i Svendborg 

 • Større forsamlinger og arrangementer – herunder forsamlingsforbuddet afventer en vurdering fra regeringens ekspertgruppe, som skal forhandles nærmere mellem regeringen og forligspartierne. Dette forventes at ske medio april. Vi vender derfor tilbage vedr. afholdelse af bridgefestival.

Klubbridge for voksne

Der er lagt op til, at indendørsidræt for voksne over 18 år kan genoptages fra den 6. maj 2021 med coronapas. Der afventes dog konkrete bud fra myndighederne om hvilke sportsgrene, der er tale om. D. 21. maj 2021 åbnes - med coronapas – resterende idræts-, fritids- og foreningsaktiviteter, som ikke er åbnet i de tidligere faser.

DBfs´sekretariat følger naturligvis udviklingen nøje og forventer også at blive inviteret til møder i Kulturministeriet om de konkrete tiltag. Tøv ikke med at kontakte sekretariatet, såfremt I har spørgsmål. Læs også nærmere her om aftalen: rammeaftale-om-plan-for-genaabning-af-danmark.pdf (stm.dk).
 

Aftale om genstartsteam for kultur- og idrætslivet 

D. 9. marts 2021 indgik regeringen, Venstre, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, Enhedslisten, Konservative og Alternativet en aftale der bl.a. indeholder genstartsteam for kultur- og idrætslivet. I aftalen står:

”Aftalepartierne kvitterer for Genstartsteamet store arbejde og er enige om at fordele 45,0 mio. kr. af de afsatte 50,0 mio. kr. efter Genstartsteamets anbefalinger: 
 • National kampagneindsats (2,0 mio. kr.) 
 • Innovationslaboratorium (6,0 mio. kr.) 
 • Dataindsamling (0,5 mio. kr.) 
 • 5 puljer (36,5 mio. kr.). 
Puljerne skal støtte op om at forberede en sikker og tryg tilbagevenden til kultur- og idrætslivets aktiviteter for borgere og har fokus på forslag, der vil kunne udbredes bredt i kultur- og idrætslivet og kunne iværksættes hurtigt. Der etableres følgende puljer:
 • Pulje til sikkerhedsmæssige tiltag, der skal understøtte en tryg genåbning (4,5 mio. kr.)
 • Pulje til tilgængeliggørelse af kultur for alle - digitale tilbud til borgerne (5,0 mio. kr.)
 • Pulje for aktiviteter for vækstlagets aktører (11,0 mio. kr.) 
 • Pulje til nye formater for aktiviteter i det offentlige rum (11,0 mio. kr.) 
 • Pulje til 100 dage med kultur og idræt - National kampagne (5,0 mio. kr.). 
I lyset af de ændrede forudsætninger for S.A.F.E. er aftalepartierne enige om at bede Genstartsteamet om at vende anbefalingen omkring de 5 mio. kr. afsat til S.A.F.E. På baggrund af Genstartsteamets anbefalinger træffer aftalepartierne beslutning om udmøntning af midlerne.”
 
DBf følger naturligvis udviklingen og udmøntningen af aftalen ift. om klubber under DBf vil kunne søge nogle af puljerne. 
 
 
 
 

Opdateret fredag d. 19. marts 2021

DBf afventer p.t. den endelige genåbningsplan fra regeringen og Folketingets partier, som forventes offentliggjort på tirsdag den 23. marts. Straks herefter vil DBf udsende et nyhedsbrev om konsekvenser for både klubbridgen samt afholdelsen af kvalifikation til DM for begyndere, DM for mixed hold samt festivalen.
 
Såfremt klubber har udfordringer ift. at afholde af deres generalforsamling er der mulighed for at afholde generalforsamlingen digitalt. Det kan foregå på følgende måde:  
 • Der udsendes en mail til medlemmerne, hvor I gør opmærksom på, at generalforsamlingen foreslås at foregå digitalt som følge af den ekstraordinære situation og giver medlemmerne frist til at acceptere/gøre indsigelse over for dette.
 • På den måde kan I også følge med i, om alle har set mailen, da det er vigtigt, at alle kan give deres mening til kende, og at generalforsamlingen afvikles på sådan en måde, at det ikke udelukker medlemmer fra at deltage.
 • Hvis jeres medlemmer er enige i beslutningen om af afholde generalforsamlingen digital, så skal beretning, regnskab og andre relevante dokumenter rundsendes til medlemmerne og herefter godkendes indenfor en frist sat af jer. 
Hvis der er mange punkter på dagsordenen til generalforsamlingen eller store beslutninger, der skal træffes, kan det være en fordel at udskyde generalforsamlingen i stedet for at afholde den digitalt.  Det er juridisk i orden at udskyde generalforsamlingen, da corona-situationen betragtes som force majeure.
 
Husk også, at DIF og DGI’s corona-hjælpepulje har frist for ansøgninger næste fredag den 26. marts kl. 12.00. Læs meget mere om hjælpe-puljen her.

 

 

 

Opdateret onsdag d. 24. februar 2021

På det netop afholdte pressemøde, er der lanceret en begrænset genåbning af samfundet d. 1. marts. Det betyder bl.a. at udendørs foreningsliv må åbne med et forsamlingsforbud på 25 personer. Desværre betyder det også, at der ikke åbnes for bridge og andre indendørs aktiviteter på nuværende tidspunkt. 

Genåbningen betyder også, at Bridgebutikken igen åbnes for fysisk fremmøde fra på mandag d. 1. marts. I første omgang vil butikken dog kun holde åben mandag og onsdag fra kl. 9.30 – 16.00.

Udover den forsigtige genåbning bliver alle andre restriktioner forlænget frem til 5. april. Det vil bl.a. sige at der fortsat gælder  et forsamlingsforbud på fem (pånær på Bornholm), at maske er et krav i offentlig transport og butikker mv. 

DBf følger nøje udviklingen og afventer samtidig en rapport fra genstartsteamet i Kulturministeriet. 

Læs mere om den begrænsede genåbning her: https://coronasmitte.dk/nyt-fra-myndighederne/pressemoeder/gradvis-genaabning 

 

 

 

Opdateret torsdag d. 28. januar 2021

Regeringen har i dag meddelt, at de nuværende restriktioner forlænges til den 28. februar 2021.

Samtidig har regeringen påbegyndt et arbejde omkring gradvis genåbning. DBf deltager på vegne af Danmarks Tankesports-Forbund i den forbindelse i drøftelser med Kulturministeriet om genåbning af bl.a. bridgeaktiviteter.

Det blev også meddelt på pressemødet, at udendørsaktiviteter vil åbne før indendørsaktiviteter. DBf følger udmeldinger fra regering og myndigheder nøje og vil holde klubber og medlemmer underrettet.

 

 

 

Opdateret tirsdag d. 13. janaur 2021

På pressemødet onsdag d. 13. januar 2021, forlængede myndighederne de gældende restriktioner til d. 7. februar 2021. Det betyder desværre, at indendørs idræts- og foreningsaktiviteter, herunder bridge, fortsat skal være lukket ned. Forsamlingsforbuddet er fortsat på 5 personer. 

Dette betyder også at bridgebutikken fortsat vil holde lukket for fysisk ekspedition til d. 7. februar 2021. Du kan altid handle i webshoppen - både til afhentning og levering.

Forudbestilte webshop-ordrer bestilt til afhentning kan dog stadig afhentes i tidsrummet mandag-torsdag fra kl. 09.30 - 16.00 og fredag kl. 09.30 - 14.30. 

Du kan se de gældende regler på coronasmitte.dk som er myndighedernes fælles side.

 

 

 

Opdateret tirsdag d. 5. janaur 2021

På det netop afholdte pressemøde oplyste statsminsteren at forsamlingsforbuddet sænkes fra 10 til 5 personer gældende fra i morgen d. 6. januar 2021. Det skærpede forsamlingsforbud følger de nuværende restriktioner og er gældende til d. 17. januar 2021. 

Du kan se de gældende regler på coronasmitte.dk som er myndighedernes fælles side.

Desuden er pokalturneringen udsat indtil videre. 

 

 

 

Opdateret mandag d. 4. januar 2021

Den delvise nedlukning som blev forlænges på pressemødet d. 29. december 2020, betyder at bridgebutikken fortsat holder lukket for fysisk ekspedition til d. 17. januar 2021. Du kan altid handle i webshoppen - både til afhentning og levering.

Forudbestilte webshop-ordrer bestilt til afhentning kan dog stadig afhentes i tidsrummet mandag-torsdag fra kl. 09.30 - 16.00 og fredag kl. 09.30 - 14.30. 

 

 

 

Opdateret tirsdag d. 29. december 2020

På et pressemøde i Statsministeriet tirsdag den 29. december 2020, kl. 19.00 oplyste statsministeren, at den delvise nedlukning og de forskellige restriktioner, som blev iværksat den 16. december 2020 i hele landet, nu forlænges til den 17. januar 2021.  Det betyder, at indendørs idræts- og foreningsaktiviteter, herunder bridge, fortsat er lukket ned.

Husk også at det nationale forsamlingsforbud på max 10 personer og brugen af mundbind i offentligt rum fortsat er gældende frem til d. 28. februar 2021.

 

 

 

Opdateret onsdag d. 16. december 2020

Fra onsdag den 16. december kl. 16.00 gælder de skærpede restriktioner nu hele landet. Således skal al bridgeaktivitet nu lukke ned i hele landet. Restriktionerne er gældende indtil d. 3. januar 2021.

 

 

 

Opdateret torsdag d. 10. december 2020

På dagens pressemøde udvidede myndighederne de skærpede restriktioner til også at omfatte alle kommuner i region Sjælland og region Midtjylland samt kommunerne Aalborg, Vejle, Fredericia og Middelfart. De skærpede restriktioner træder i kraft fredag d. 11. december kl. 16.00. Således er der nu 69 kommuner, hvor al bridgeaktivitet skal lukke ned. Restriktionerne er gældende indtil d. 3. januar 2021.

Beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard nævnte også på pressemødet at lønkompensationsordningen som man kender fra foråret nu genindføres i hele landet. Ydermere indledes der i dag forhandlinger om yderligere at forbedre de øvrige hjælpepakker til erhvervs- og kulturlivet. Så snart vi ved mere herom og hvad det betyder for bridgeklubber melder vi naturligvis ud. 

 

 

 

Opdateret mandag d. 7. december 2020

På baggrund af de nye udmeldinger fra myndighederne, har vi netop udsendt en orientering til klubberne. Du kan læse den her.
Du kan her desuden finde en Q&A fra Kulturministeriet til de regionale restriktioner i Region Hovedstaden, dele af Sjælland samt Odense og Aarhus.